Usul 13: Mengetahui Katakunci Setiap Surah

(13) Keperluan Mengetahui Kata Kunci Setiap Surah.

Salah satu usul untuk memahami al-Qur’an ialah mengetahui kata kunci setiap Surah. Di dalam setiap Surah pasti ada beberapa kata kuncinya. Mengetahui kata-kata kunci itu sangat penting dan sangat membantu dalam memahami mesej utama sesuatu Surah. Analoginya adalah seperti kita membuka pintu rumah – senang kalau ada kuncinya. Dan ini adalah cara yang baik kerana ikut tertib masuk rumah.

Penuntut ilmu al-Qur’an mestilah merenunginya, lalu berusaha menentukan maksud dan tujuan Surah berpandukan kata-kata kunci itu. Ia mungkin hanya satu perkataan sahaja. Mungkin juga beberapa perkataan atau mungkin juga berupa rangkaian kata.

Anda dengan sendiri dapat memutuskan apabila melihat suatu ruang di dalam sesebuah rumah yang teratur rapi dengan sofa, meja kopi di hadapannya, meja sisi di sebelahnya, permaidani besar yang terhampar dan sebagainya, bahawa ia adalah ruang tamunya. Ruang makan akan dapat dipastikan oleh anda apabila melihat meja makan dengan makanan-makanan yang tersaji di atasnya. Demikian juga dengan bilik tidur, anda dengan mudah dapat memastikannya apabila melihat ada katil dengan tilam, bantal, selimut dan cadar yang tersedia di atasnya. Ditambah pula dengan meja, katil dan almari hias di sampingnya.

Begitulah juga dengan Surah-surah di dalam al-Qur’an. Ada beberapa lafaz atau perkataan yang amat relevan dengannya. Perkataan-perkataan itu sangat membantu penuntut ilmu al-Qur’an dalam mendapatkan mesej utama Surah.

Beberapa Contoh Kata Kunci Surah: 

(a) Perkataan زينة adalah kata kunci bagi Surah al-Kahfi. la disebut sebanyak tiga kali di dalamnya. Allah hendak menceritakan bagaimana indahnya Dia telah jadikan dunia ini. Dan semua yang ada dalam dunia ini adalah ujian. Ada empat ujian yang besar yang disebut dalam Surah Kahfi.

a. Tentang Iman – ini disebut dengan kisah Pemuda Kahfi. Mereka banyak kali diuji tapi mereka tetap beriman.
b. Tentang Harta – ini disentuh dalam kisah dua orang lelaki yang ada taman.
c. Tentang Ilmu – ini disentuh dalam kisah Nabi Musa a.s. dengan Nabi Khadr.
d. Tentang Kuasa – ini disentuh dalam kisah Iskandar Dzulkarnain.

Kerana Surah Kahfi adalah surah yang panjang, ada lagi katakunci-katakunci yang lain:

a. لِنَبلُوَهُم ujian untuk mereka
b. لِقائِ perjumpaan
c. kalimah wali, awliya dan wilayah.

(b) Rangkai kata ذو الجلال ولاكرام adalah kata kunci bagi Surah ar-Rahman. Ia disebut dua kali di dalamnya (ayat 27 dan 78). Ayat-ayat lain berputar-putar pada dua kalimah ini. Rangkai kata ini tidak terdapat di dalam mana-mana Surah yang lain.

Allah hendak memberitahu SifatNya dalam surah ini. Surah ini berkisar tentang dua sifat ini sahaja. Ada dua jenis sifat yang hendak ditekankan: Sifat Jalal dan Sifat Jamal.

Sifat Jalal adalah sifat kehebatan Allah. Kalaulah Allah nampakkan sifat ini kepada kita sekarang, tentu kita akan terus hancur seperti juga bukit pernah hancur apabila Allah tajalli pada bukit itu. Tapi Sifat ini akan nyata di akhirat kelak dan kita akan nampak dengan jelas.

Allah juga hendak memberitahu tentang SifatNya yang al-ikram yang bermaksud ‘Maha Pemurah’. Ini merangkumi Sifat-sifat yang Jamal seperti ar-Rahman, ar-Raheem dan sebagainya. Ianya adalah sifat yang kita suka, bagi kesenangan kepada kita.

Kedua-dua Sifat ini kita tidak dapat dustakan. Kalau kita dustakan, maka kita akan bertemu dengan Sifat JalalNya di akhirat kelak dan teruk kita nanti. Dan kalau kita terima Sifat-sifat ini dan beramal mengikut kehendakNya, maka kita akan bertemu dengan Sifat Ikram nanti di akhirat.

(c) Perkataan سبيل adalah kata kunci bagi Surah ad-Dahr, la disebut dua kali di dalamnya. Satu di awalnya dan satu lagi di akhirnya.

(d) Rangkai kata علا في الأرض yang tersebut di awal Surah al-Qashash dan علو في الأرض yang tersebut di akhirnya adalah kata kunci bagi Surah berkenaan.

(e) Perkataan كذّب، كذّبوا dan sebagainya yanغ lersebut di dalam Surah al-Qamar merupakan kata kuncinya.

Sekian, Allahu a’lam.


Rujukan: 

Katakunci

Usul 12: Mengesan Struktur Mikro

(12) Mencari Dan Mengesan Struktur Mikro Atau النظم الخفيف Di Dalam Ayat-Ayat Al-Qur’an.

Usul seterusnya untuk memahami al-Qur’an dengan baik ialah berusaha mencari dan mengesan perkalaan-perkataan yang saling berkaitan di dalam sesuatu ayat atau beberapa ayat. Seseorang penuntut ilmu al-Qur’an hendaknya sentiasa berjalan dengan memegang jari setiap perkataan yang dibacanya di dalam setiap ayat al-Qur’an. Semua perkataan di dalam al-Qur’an ada ertinya yang tersendiri. Tiada satu pun hurufnya berlebihan atau sia-sia.

Dalam membincangkan sesuatu perkataan, para ulama Tafsir kadang-kadang memerlukan beberapa muka surat untuk menyelami maksudnya. Mereka sehabis daya berusaha mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, bahkan satu perkataan dengan satu perkataan yang lain. Segala mahzufaat (perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang dibuang) dipastikan. Segala yang tersembunyi pula dinyatakan. Betapa besarnya jasa dan sumbangan mereka. Allah sahajalah yang dapat memberikan ganjarannya.

Berikut dikemukakan beberapa langkah yang perlu diambil dalam usaha mengesan kesinambungan satu perkataan dengan perkataan lain, seterusnya satu ayat dengan ayat yang lain:

(a) Mengcsan apa-apa yang tersirat di sebalik beberapa ayat kecil (jumlah) di dalam sesuatu ayat yang panjang.

(b) Berusaha menggilap kebolehan memahami struktur ayat dan apa yang tersurat.

(c) Memahirkan diri dalam mengesan apa-apa yang dibuang (محزوفات) dan apa yang seharusnya ditaqdirkan.

(d) Terdapat banyak sekali ayat-ayat yang disudahi dengan menyebutkan sifat-sifat tertentu Allah s.w.t. seperti ar-Raheem, al-Ghafur, al-Hameed, Al-Ghaniy, al-Hakeem dan sebagainya. Sifat-sifat itu tentu sekali tidak disebutkan sembarangan tanpa sesuatu maksud. Ia tentunya mempunyai kaitan dan pertalian dengan apa yang tersebut sebelumnya atau selepasnya. Apa yang perlu anda lakukan ialah merenungi apakah gerangan hikmat di sebalik sifat-sifat Allah itu disebutkan pada tempat-tempat berkenaan.

Beberapa Contoh Struktur Mikro Atau النظم الخفيف Di Dalam Sesuatu Ayat Atau Surah.

(a) Di dalam Surah at-Tiin, cuba lihat betapa rapatnya perkaitan di antara perkataan التين dengan الزيتون, perkataan الزيتون dengan طور سينين (Thur sina) dan seterusnya di antara perkataan طور سينين dan البلد الامين. Keempat-empat perkataan itu pula berkait rapat dengan rangkai kata أَحسَنِ تَقويمٍ dan أَسفَلَ سافِلينَ. Dan semua yang tersebut itu pula berkait rapat dengan الدّينِ atau يوم الدّينِ (hari pcmbalasan) iaitu hari kiamat di mana manusia akan mendapat balasan bagi semua amalannya, sama ada baik atau buruk. Pada hari kiamat nanti akan nyatalah keadilan dan kesaksamaan Allah. Sesungguhnya hari kiamat itu merupakan sebesar-besar dalil bagi adanya أَحكَمِ الحاكِمينَ (Tuhan Yang Maha Adil dan Saksama).

(b) Perhatikanlah betapa rapatnya perkaitan di antara perkataan-perkataan الله  ,الحى dan القيوم. Kemudian perhatikan pula bagaimana ia disusuli dengan penafian sifat-sifal yang ttdak layak bagi Allah daripada Allah (sifat-sifat tanzhiyyahNya), iaitu mengantuk dan tidur. Perkaitan di antaranya amat rapat sekali. Syafa’at berkait rapat dengan ilmu. Kursi Allah pula berkait rapat denganNya. Kekuasaan Allah berkait rapat dengan sifat tanzihiNya لا ينوده (Dia tidak berasa berat). Sifat Tuhan العلى العظيم (Maha Tinggi lagi Maha Besar) pula mencakupi dan merangkumi semua sekali kandungan ayat al-Kursi itu sendiri.

Qaedah-Qaedah Mengesan Struktur Mikro Ayat-Ayat Al-Qur’an

Adalah tidak sukar mengesan perhubungan dan perkaitan di antara satu perkataan dengan perkataan lain atau satu ayat dengan ayat yang lain jika kedua-duanya mempunyai perhubungan dan perkaitan yang nyata. Seperti perhubungan ‘athaf, ta’kid, tafsir, badal, i’tiraadh, sifat, hal dan lain-lain yang dapat dipastikan dengan penguasaan ilmu Nahu.

Akan tetapi sukar sekali mengesan perhubungan di antara dua perkataan atau dua ayat yang pada zahirnya tidak menampakkan ada sebarang perkaitan di antara keduanya. Kerana kedua-duanya kelihatan seperti sesuatu yang berasingan dan berdiri sendiri. Dalam keadaan ini pun para ulama tafsir yang bijaksana masih nampak lagi perkaitannya berpandukan qarinah-qarinah dan bukti-bukti di sudut ma’na dan ertinya yang saling berpautan. Sebenarnya dalam situasi ini pun para ulama tafsir tetap menggunakan qaedah-qaedah tertentu untuk mengesan struktur mikronya. Antara qaedah yang sering digunakan unluk mengesan struktur mikro ayat-ayat al-Qur’an yang di luar daripada skop ilmu Nahu ialah:

(a) التنظير. At-Tandzir ialah membandingkan sesuatu (keadaan dan lain-lain) dengan sesuatu (keadaan dan lain-lain) yang lain kerana ada sudut keserupaannya. Antara contoh at-Tandzir dalam al-Qur’an ialah firman Allah berikut:كَما أَخرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيتِكَ بِالحَقِّ (al-Anfaal:5), selepas firmanNya: (أُولٰئِكَ هُمُ المُؤمِنونَ حَقًّا). Allah s.w.t telah memerintahkan RasulNya supaya melaksanakan perintahNya berhubung dengan harta rampasan perang, walaupun ia kurang disenangi para sahabat. Keadaannya sama seperti ketika rasulullah s.a.w. melaksanakan perintah Allah agar mereka keluar dari rumah untuk berperang. Ia juga kurang disenangi sesetengah sahabat. Namun bukankah telah terbukti kekuatan Islam, pertolongan Allah dan kemenangan dengan keluarnya mereka berperang? Pembahagian harta rampasan perang juga begitu. Maka seharusnyalah mereka ta’at dan tidak menurut kehendak hati sendiri. Perhatikanlah ayat-ayat berkenaan di permulaan Surah al-Anfaal (1-8).

 (1) يَسأَلونَكَ عَنِ الأَنفالِ ۖ قُلِ الأَنفالُ لِلَّهِ وَالرَّسولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم ۖ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ

 (2) إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَإِذا تُلِيَت عَلَيهِم آياتُهُ زادَتهُم إيمانًا وَعَلىٰ رَبِّهِم يَتَوَكَّلونَ

 (3) الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ

 (4) أُولٰئِكَ هُمُ المُؤمِنونَ حَقًّا ۚ لَهُم دَرَجاتٌ عِندَ رَبِّهِم وَمَغفِرَةٌ وَرِزقٌ كَريمٌ

 (5) كَما أَخرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيتِكَ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَريقًا مِنَ المُؤمِنينَ لَكارِهونَ

 (6) يُجادِلونَكَ فِي الحَقِّ بَعدَما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقونَ إِلَى المَوتِ وَهُم يَنظُرونَ

 (7) وَإِذ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحدَى الطّائِفَتَينِ أَنَّها لَكُم وَتَوَدّونَ أَنَّ غَيرَ ذاتِ الشَّوكَةِ تَكونُ لَكُم وَيُريدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقطَعَ دابِرَ الكافِرينَ

 (8) لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبطِلَ الباطِلَ وَلَو كَرِهَ المُجرِمونَ

Bermaksud: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang itu (terserah) kepada Allah dan kepada RasulNya (untuk menentukan pembahagiannya). Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta ta’atlah kepada Allah dan RasulNya, jika betul kamu orang-orang yang beriman. (1) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempuma imannya) ialah orang-urang yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka: dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka (kerananya), dan kepada Tuhan jualah mereka berserah. (2) Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka. (3) Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia (di Syurga). (4) Sebagaimana (harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran, maka) Tuhanmu (wahai Muhammad) mengeluarkanmu dari rumahmu (untuk pergi berperang) dengan kebenaran juga, sedang sebahagian dari orang-orang yang beriman itu (sebenarnya) tidak suka (turut berjuang). (5) Mereka membantahmu tentang kebenaran (berjihad) setelah nyata (kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (Sebab-sebabnya). (6) Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatNya dan memusnahkan orang-orang kafir. (7) Supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah (kufur dan syirik), sekalipun golongan (kafir musyrik) yang berdosa itu tidak menyukainya. (8). (alAnfaal: 1.8).


(b) المضادة. al-Mudhaaddah ialah mengemukakan sesuatu bersama-sama lawannya atau setelah dikemukakan sesuatu, dikemukakan pula lawannya. Antara contohnya ialah firman Allah bcrikut: إِنَّ الَّذينَ كَفَروا سَواءٌ عَلَيهِم أَأَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنونَ (Baqarah:6)

Bermaksud: Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. (Baqarah:6) dan seterusnya…

Permulaan Surah al-Baqarah membicarakan tentang al-Qur’an, bagaimana ia menjadi petunjuk dan pedoman kepada orang-orang mu’min. Setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang mu’min, disebut pula selepasnya tentang orang-orang kafir dan sifat-sifat mereka. Kerana di antara kedua-dua golongan itu ada semacam perkaitan atau nisbah dipanggil perkaitan perlawanan (نسبة التضاد).


(c) الاستطراد. Isthithraad ialah meninggalkan sejenak apa yang sedang dibicarakan, lalu mencelahnya dan memotongnya dengan sesuatu yang lain sekilas pandang. Kemudian kembali semula kepada perbincangan yang asal. Seolah-olahnya sesuatu yang dicelahi itu langsung tidak dimaksudkan. Padahal memang ada maksudnya yang tersendiri. Antara contohnya ialah firman Allah berikut:

يا بَني آدَمَ قَد أَنزَلنا عَلَيكُم لِباسًا يُواري سَوآتِكُم وَريشًا ۖ وَلِباسُ التَّقوىٰ ذٰلِكَ خَيرٌ ۚ ذٰلِكَ مِن آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ

Bermaksud: Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan. Dan pakaian (yang berupa) taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya), supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur). (al-A’raaf:26),

Az-Zamakhsyari berkata, ayat ini datang sebagai isthithraad setelah sebelumnya disebutkan tentang terdedahnya aurat Adam dan Hawwa’ dan setelah mereka mulai menutup aurat masing-masing dengan daun-daun Syurga. Tujuannya ialah menyatakan ni’mat yang sangat besar daripada Allah pada pakaian yang diciptaNya buat manusia. Keadaan bertelanjang dan aurat yang terdedah juga merupakan suatu yang memalukan dan menghinakan manusia. Firman Allah ini juga menyatakan penutupnn aurat itu adalah salah satu daripada lambang-lambang ketaqwaan yang sangat besar.

Untuk melihai kedudukan ayat 26 Surah al-A’raaf ini sebagai isthithraad, perlulah dilihat juga beberapa ayat sebelumnya dan ayat 27 selepasnya. Di bawah ini dikemukakan ayat-ayat berkenaan supaya lebih jelas:

(19) وَيا آدَمُ اسكُن أَنتَ وَزَوجُكَ الجَنَّةَ فَكُلا مِن حَيثُ شِئتُما وَلا تَقرَبا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكونا مِنَ الظّالِمينَ

فَوَسوَسَ لَهُمَا الشَّيطانُ لِيُبدِيَ لَهُما ما وورِيَ عَنهُما مِن سَوآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَن هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلّا أَن تَكونا مَلَكَينِ أَو تَكونا مِنَ الخالِدينَ (20)

(21) وَقاسَمَهُما إِنّي لَكُما لَمِنَ النّاصِحينَ

فَدَلّاهُما بِغُرورٍ ۚ فَلَمّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَت لَهُما سَوآتُهُما وَطَفِقا يَخصِفانِ عَلَيهِما مِن وَرَقِ الجَنَّةِ ۖ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَم أَنهَكُما عَن تِلكُمَا  (22) الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُما إِنَّ الشَّيطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ

قالا رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الخاسِرينَقالَ اهبِطوا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُم فِي الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَمَتاعٌ  (23) إِلىٰ حينٍ

قالَ اهبِطوا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُم فِي الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلىٰ حينٍ (24)

(25) قالَ فيها تَحيَونَ وَفيها تَموتونَ وَمِنها تُخرَجونَ

(26) يا بَني آدَمَ قَد أَنزَلنا عَلَيكُم لِباسًا يُواري سَوآتِكُم وَريشًا ۖ وَلِباسُ التَّقوىٰ ذٰلِكَ خَيرٌ ۚ ذٰلِكَ مِن آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ

(27) يا بَني آدَمَ لا يَفتِنَنَّكُمُ الشَّيطانُ كَما أَخرَجَ أَبَوَيكُم مِنَ الجَنَّةِ يَنزِعُ عَنهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوآتِهِما ۗ إِنَّهُ يَراكُم هُوَ وَقَبيلُهُ مِن حَيثُ لا تَرَونَهُم ۗ إِنّا جَعَلنَا الشَّياطينَ أَولِياءَ لِلَّذينَ لا يُؤمِنونَ

Bermaksud: (Dan Allah berfirman): Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam Syurga serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini. (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim. (19) Setelah itu, maka Syaitan membisikkan (hasutan) kepada mereka berdua supaya (dapatlah) dia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang (sekian lama) tertutup dari (pandangan) mereka. sambil dia berkata: Tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada (menghampiri) pokok ini, melainkan (kerana Dia tidak suka) kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal (selama-lamanya di dalam Syurga). (20) Dan dia bersumpah kepada keduanya (dengan berkata): Sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. (21) Dengan sebab itu dapatlah dia menjatuhkan mereka berdua (ke dalam larangan) dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan (buah) pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing dan mercka mulailah menutupnya dengan daun-daun (dari) Syurya. Serta Tuhan mereka menyeru mereka: Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu dan Aku katakan kepada kamu, bahawa Syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata (22) Mereka berdua merayu: Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. (23) Allah berfirman: “Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan”. (24) Allah berfirman lagi: “Di bumi itu kamu hidup dan di situ juga kamu mati dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan (dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat)”. (25) Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur). (26) Wahai anak-anak Adam! Janganlah kamu diperdayakan oleh Syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari Syurga, sambil dia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka: Aurat mereka (yang sebelum itu tertutup). Sesungguhnya Syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kamt telah menjadikan Syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. (27).


(d) حسن التخلص. Husnu at-takhallush ialah bcrpindah daripada satu topik yang dimulakan sesuatu perbincangan kepada satu topik lain yang sememangnya dimaksudkan tanpa memotong percakapan, tetapi secara halus dan seni, sehingga tidak disedari pendengar, lantaran sangat sesuai dan secocok di antara kedua-duanya. Sesetengah ulama berpendapal isthithraad dan husnu at-takhallush adalah benda yang sama. Sesetengah yang lain pula berpendapat kedua-duanya berbeza. Isthithraad bererti mencelah sesuatu perbincangan) buat seketika, kemudian kembali semula kepada perbincangan asal. Husnu at-takhallush pula tidak semestinya begitu. Mungkin setelah mencelah dengan sesuatu yang lain, perkara yang tersebut sebelumnya disambung kembali, mungkin juga tidak. Contoh terbaik untuk husnu at-takhallush ialah firman Allah di dalam Surah al-Muddatstsir berikut:

(8) فَإِذا نُقِرَ فِي النّاقورِ

(9) فَذٰلِكَ يَومَئِذٍ يَومٌ عَسيرٌ

(10) عَلَى الكافِرينَ غَيرُ يَسيرٍ

Bermaksud: Apabila ditiup sangkakala, (8) maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sukar (9) kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah (mengelak azabnya). (10)

Ayat-ayat ini merupakan ‘husnu at-takhallush’ daripada ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat yang mengiringinya pula merupakan ‘husnu at-takhallush’ daripadanya. Lihat ayat-ayat seterusnya:

ذَرني وَمَن خَلَقتُ وَحيدًا (11)

وَجَعَلتُ لَهُ مالًا مَمدودًا (12)

(13) وَبَنينَ شُهودًا

(14) وَمَهَّدتُ لَهُ تَمهيدًا

(15) ثُمَّ يَطمَعُ أَن أَزيدَ

(16) كَلّا ۖ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنيدًا

(17) سَأُرهِقُهُ صَعودًا

(18) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

(19) فَقُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ

(20) ثُمَّ قُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ

(21) ثُمَّ نَظَرَ

(22) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

(23) ثُمَّ أَدبَرَ وَاستَكبَرَ

(24) فَقالَ إِن هٰذا إِلّا سِحرٌ يُؤثَرُ

(25) إِن هٰذا إِلّا قَولُ البَشَرِ

Bermaksud: Biarkanlah Aku sahaja membalas orang (yang menentangmu) yang Aku ciptakan dia (dalam keadaan) seorang diri (tidak berharta dan anak pinak). (11) Dan Aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. (12) Serta anak pinak (yang ramai) yang sentiasa ada di sisinya. (13) Dan Aku mudahkan baginya (mendapat kekayaan dan kekuasaan) dengan semudah-mudahnya. (14) Kemudian dia ingin sangat, supaya Aku tambahi lagi. (15). Tidak sekali-kali (akan ditambahi)! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran). (16) Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya. (17) Kerana sesungguhnya dia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) – (18) Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)? (19) Sekali lagi, Binasalah dia hendaknya! Bagaimana dia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)? (20) Kemudian dia merenung dan memikirkan (berkali-kali, jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi dia gagal); (21) Setelah itu dia memasamkan mukanya serta dia bertambah masam berkerut; (22) Kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh. (23) Serta dia berkata: (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya); (24) Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia! (25).

Sekarang lihatlah ayat-ayat berkenaan bermula dari awal Surahnya:

(1) يا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ

قُم فَأَنذِر (2)

(3) وَرَبَّكَ فَكَبِّر

(4) وَثِيابَكَ فَطَهِّر

(5) وَالرُّجزَ فَاهجُر

(6) وَلا تَمنُن تَستَكثِرُ

(7) وَلِرَبِّكَ فَاصبِر

(8) فَإِذا نُقِرَ فِي النّاقورِ

(9) فَذٰلِكَ يَومَئِذٍ يَومٌ عَسيرٌ

(10) عَلَى الكافِرينَ غَيرُ يَسيرٍ

ذَرني وَمَن خَلَقتُ وَحيدًا (11)

وَجَعَلتُ لَهُ مالًا مَمدودًا (12)

(13) وَبَنينَ شُهودًا

(14) وَمَهَّدتُ لَهُ تَمهيدًا

(15) ثُمَّ يَطمَعُ أَن أَزيدَ

(16) كَلّا ۖ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنيدًا

(17) سَأُرهِقُهُ صَعودًا

(18) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

(19) فَقُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ

(20) ثُمَّ قُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ

(21) ثُمَّ نَظَرَ

(22) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

(23) ثُمَّ أَدبَرَ وَاستَكبَرَ

(24) فَقالَ إِن هٰذا إِلّا سِحرٌ يُؤثَرُ

(25) إِن هٰذا إِلّا قَولُ البَشَرِ

Bermaksud: Wahai orang yang berselimut! (1) Bangunlah serta berilah peringatan dan amalan (kepada umat manusia). (2) Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya. (3) Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. (4) Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. (5) Dan janganlah engkau memberi (sesuatu dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya. (6) Dan bagi (menjalankan perintah) Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh). (7) Apabila ditiup sangkakala, (8) maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sukar – (9) kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah (mengelak azabnya). (10). Biarkanlah Aku sahaja membalas orang (yang menentangmu) yang Aku ciptakan dia (dalam keadaan) seorang diri (tidak berharta dan anak pinak). (11) Dan Aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. (12) Serta anak pinak (yang ramai), yang sentiasa ada di sisinya. (13) Dan Aku mudahkan baginya (mendapat kekayaan dan kekuasaan) dengan semudah-mudahnya, (14) Kemudian dia ingin sangat supaya Aku tambahi lagi: (15). Tidak sekali-kali (akan ditambahi)! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran). (16) Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya.) (17) Kerana sesungguhnya dia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) – (18) Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)? (19) Sekali lagi: Binasalah dia hendaknya! Bagaimana dia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)? (20) Kemudian dia merenung dan memikirkan (berkali-kali: Jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi dia gagal); (21) Setelah itu dia memasamkan mukanya serta dia bertambah masam berkerut; (22) Kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh. (23) Serta dia berkata; (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya); (24) Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia! (25). (al-Muddaththir:25).


(e) الإنتقال. At-Intiqaal lebih kurang sama juga dengan husnu at-takhallush daripada segi berpindah daripada satu topik yang dimulakan sesuatu perbincangan kepada satu topik lain yang sememangnya dimaksudkan. Cuma kedua-duanya dipisahkan oleh perkataan هذا. Tujuannya ialah supaya pendengar tidak berasa jemu kerana dihidangkan dengan perkara yang sama saja. Antara contohnya ialah firman Allah di dalam Surah Shaad. Setelah selesai menyebutkan tentang para Nabi a.s. Allah berfirman:

هٰذا ذِكرٌ ۚ وَإِنَّ لِلمُتَّقينَ لَحُسنَ مَآبٍ

Bermaksud: Ini adalah satu sebutan yang baik; dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa, disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya (di akhirat kelak). – (Shaad:49)

Ayat ini merupakan ‘intiqaal’ (perpindahan atau pertukaran topik). Al-Qur’an juga satu sebutan yang baik. Setelah disebutkan tentang para nabi a.s. Allah hendak menyebutkan pula di dalam al-Qur’an ini tentang orang-orang yang bertaqwa (selain nabi-nabi) dan tempat kesudahan mereka, iaitu syurga. Setelah menyebutkan kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi mereka di dalam syurga, Allah berfirman pula:

هٰذا ۚ وَإِنَّ لِلطّاغينَ لَشَرَّ مَآبٍ

Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk. – (55)

Bermula daripada ayat ini sekali lagi berlaku ‘intiqaal’ daripada ayat-ayat sebelumnya. Supaya lebih jelas di bawah ini dikemukakan ayat-ayat berkenaan secara lengkap.

(49) هٰذا ذِكرٌ ۚ وَإِنَّ لِلمُتَّقينَ لَحُسنَ مَآبٍ

(50) جَنّاتِ عَدنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبوابُ

(51) مُتَّكِئينَ فيها يَدعونَ فيها بِفاكِهَةٍ كَثيرَةٍ وَشَرابٍ

(52) وَعِندَهُم قاصِراتُ الطَّرفِ أَترابٌ

(53) هٰذا ما توعَدونَ لِيَومِ الحِسابِ

(54) إِنَّ هٰذا لَرِزقُنا ما لَهُ مِن نَفادٍ

(55) هٰذا ۚ وَإِنَّ لِلطّاغينَ لَشَرَّ مَآبٍ

(56) جَهَنَّمَ يَصلَونَها فَبِئسَ المِهادُ

(57) هٰذا فَليَذوقوهُ حَميمٌ وَغَسّاقٌ

(58) وَآخَرُ مِن شَكلِهِ أَزواجٌ

Bermaksud: ini adalah satu sebutan yang baik; dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa, disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya (di akhirat kelak). (49) iaitu beberapa buah Syurga tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka; (50). Sambil berbaring di dalam Syurga itu (di atas pelamin) mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatannya. (51) Dan di sisi mereka pula ada bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), lagi yang sebaya umumya. (52) Inilah dia balasan yang dijanjikan kepadamu setelah selesai hitungan amal. (53) Sesungguhnya ini ialah pemberian Kami kepadamu, pemberian yang tidak akan habis-habis; – (54) Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk;. – (55) laitu Neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya; maka seburuk-buruk tempat menetap ialah Neraka Jahannam; (56) Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir (untuk minuman mereka); (57) Dan azab seksa yang lain, yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis lagi. (58).


(f) حسن المطلب. ‘Husnul mathlab’ ialah menyataكan maksud dan hajat dengan penuh adab dan sopan. Antara contohnya ialah nukilan permintaan hamba oleh Allah di dalam Surah al-Faatihah: إِيّاكَ نَعبُدُ وَإِيّاكَ نَستَعينُ (Engkau jua kami sembah dan kepadaMu jua kami meminta pertolongan).

Maksud, hajat dan permintaan hamba baru dikemukakan setelah hamba dengan penuh sopan dan beradab mcmuji-muji Allah dan mengagungkanNya sebelum itu.


(g) الإلتفات. Iltifaat ialah pertukaran penggunaan kata nama atau kata ganti nama dalam sesuatu ayat. Sama ada dalam bentuk percakapan atau penulisan. Antara tujuannya ialah:

(i) Menarik perhatian pendengar.
(ii) Mendorongnya berfikir tentang sebab pertukaran penggunaan kata nama atau kata ganti nama.
(iii) Menghilangkan rasa jemu dan bosan.
(iv)Menyedarkan pendengar
(v) Menganggap (sesuatu atau seseorang) yang jauh sebagai hampir dan menganggap yang hampir sebagai jauh
(vi) Menyatakan kemuliaan atau kehinaan seseorang.
(vii) Menjaga hati dan perasaan seseorang.
(viii) dan lain-lain.

Iltifaat mempunyai enam bentuk seperti berikut:

(i) Pertukaran daripada takallum (orang yang bcrcakap) kcpada khithaab (orang yang dihadap cakap). Antara contohnya di dalam al-Qur’an ialah firman Allah di dalam Surah Yaasin ini:

وَما لِيَ لا أَعبُدُ الَّذي فَطَرَني وَإِلَيهِ تُرجَعونَ

Bermaksud: Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakan daku dan yang kepadaNyalah kamu (semua) akan dikembalikan? (Yaasin:22)

Sedangkan qias (bahasa biasa) menghendaki وَإِلَيهِ أرجع (dan yang kepadaNyalah aku akan dikembalikan?), bukan وَإِلَيهِ تُرجَعونَ.

(ii) Penukaran daripada takallum (orang yang bercakap) kepada ghaibah (orang ketiga / yang dibicarakan tentangnya). Antara contohnya di dalam al-Qur’an ialah firman Allah di bawah ini:

قُل يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسرَفوا عَلىٰ أَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ

Bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai hamba-hambaKu yang telah melampaui balas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan ma’shiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dialah jua Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. (az-Zumar:53).

Sedangkan qias (bahasa biasa) menghendaki مِن رَحمَتي (dari rahmatKu).

(iii) Pertukaran daripada khithaab (orang yang dihadap cakap) kcpada takallum (orang yang bercakap). Antara contohnya di dalam al-Qur’an ialah:

وَاستَغفِروا رَبَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَيهِ ۚ إِنَّ رَبّي رَحيمٌ وَدودٌ

Bermaksud: Dan mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah ta’at kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. (Huud:90).

Sedangkan qias (bahasa biasa) menghendaki ربكم (Tuhanmu), bukan رَبّي (Tuhanku).

(iv) Pertukaran daripada khithaab (orang yang dihadap cakap) kepada ghaibah (orang ketiga / yang dibicarakan tentangnya). Antara contohnya di dalam al-Qur’an ialah:

رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النّاسِ لِيَومٍ لا رَيبَ فيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لا يُخلِفُ الميعادَ

Bermaksud: Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia. untuk (menerima balasan pada) suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya. (Aali lmraan:9).

Sedangkan qias (bahasa biasa) menghendaki إنّك (Sesungguhnya Engkau), bukan إِنَّ اللَّهَ (Sesungguhnya Allah).

(v) Pertukaran daripada ghaibah (orang ketiga / yang dibicarakan tenutangnya) kepada khithaab (orang yang dihadap cakap). Antara contoh penggunaannya di dalam al-Qur’an ialah:

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ

الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

مالِكِ يَومِ الدّينِ

إِيّاكَ نَعبُدُ وَإِيّاكَ نَستَعينُ

Bermaksud: Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Memetihara dan Mentadbir sekalian alam. (2) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihaai. (3) Yang Menguasai pemerintahan di hari Pembalasan (hari akhirat). (4) Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. (5)

Sedangkan qias (bahasa biasa) menghendaki إيّاه (Dia sahaja), bukan إِيّاكَ (Engkau sahaja).

(vi) Pertukaran daripada ghaibah (orang ketiga / yang dibicarakan tentangnya) kepada takallum (orang yang bercakap). Antara contoh pcnggunaannya di dalam al-Qur’an ialah:

وَلَقَد أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ بَني إِسرائيلَ وَبَعَثنا مِنهُمُ اثنَي عَشَرَ نَقيبًا

Bermaksud: Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia (dari) Bani Israil  dan Kami telah angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. (al-Maa’idah:12).

Sedangkan qias (bahasa biasa) menghendaki وبعث (Dia telah angkat) dalam bcntuk ghaibah Juga.

(h) تصريف الأيات. Istilah ‘tashrif-al-Aayaat’ ini sebenamya berpunca daripada beberapa firman Allah di dalam al-Qur’an. Antara lainnya ialah firman Allah berikut:

وَالبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخرُجُ نَباتُهُ بِإِذنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذي خَبُثَ لا يَخرُجُ إِلّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ لِقَومٍ يَشكُرونَ

Bermaksud: Dan negcri yang baik (tanahnya), tanaman-tanamannya tumbuh (subur) dengan izin Allah dan negeri yang tidak baik (tanahnya), tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah Kami menerangkan tanda-tanda (kemurahan dan kekuasaan) Kami dengan bcrbagai cara bagi orang-orang yang (mahu) bersyukur. (Al-A’raaf:58).

Di dalam ayat di atas ‘tashrif-al-Aayaat’ bererti menerangkan tanda-tanda kekuasaan, kemurahan dan sebagainya dengan berbagai cara.

Tashrif pada asalnya mempunyai beberapa erti. Antaranya memalingkan, pemalingan, memusing-musingkan, pemusingan, memutar-mutarkan, menukar, pcnukaran, mengubah, pengubahan, mengedarkan, mengisarkan dan lain-lain.

Tashrif-al-Aayaat yang dimaksudkan di sini ialah Allah menerangkan tentang sesuatu perkara dengan berbagai-bagai cara. Kisah nabi Musa a.s. tersebut beberapa kali di dalam al-Qur’an. Tetapi cara dan gaya penceritaannya tidak sama. Apa yang diceritakan juga tidak seratus peratus sama. Tentu ada yang berbeza. Demikian juga dengan kisah Nabi Adam a.s. dan Iblis. Ia bukan sekali tersebut di dalam al-Qur’an. Namun ada saja perbezaan firman Allah dalam pengisahan ceritanya setiap kali ia dikemukakan. Perbezaan dalam pengisahan sesuatu cerita dan lain-lain itulah yang dikatakan ‘tashrif-al-Aayaat’. Ia sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sepintas lalu ia kelihatan semacam pengulangan saja. Padahal sebenarnya bukan. Alangkah banyaknya tersirat rahsia dan hikmat di sebalik ‘tashrif-al-Aayaat’ dalam firman-firman Allah s.w.t. di dalam al-Qur’an al-Karim.

Apa yang perlu difahami oleh para pelajar dan penuntut ilmu al-Qur’an ialah mesti ada sudut-sudut tertentu yang hendak ditekankan oleh Allah setiap kali kisah Adam dan Iblis misalnya diceritakan.

Kisah Adam adakalanya diceritakan sebagai ibrah dan pengajaran kepada anak cucunya, bahawa manusia yang bertaubat kcpada Tuhan dan menyesali perbuatan salahnya, biar bagaimana besar sekalipun kesalahannya, tetap akan mendapat keampunan Allah.

Manusia yung terlanjur melanggar perintah Allah kerana sesuatu kelemahan semulajadinya seperti terlupa yang telah berlaku kepada Adam yang tidak dimurkai Allah. Allah sebaliknya telah mengajar Adam bagaimana cara bcrtaubat kcpadaNya. Manusia yang berdosa, tetapi benar-benar bertaubat kepada Allah juga masih berpeluang menjadi kekasih Allah dan mungkin dianugerahi dengan berbagui darjat ketinggian dan pangkat kebesaran di sisiNya.

Adakalanya kisah Adam diceritakan Allah untuk menyatakan kemuliaan manusia. Asal kejadian manusia meskipun hanya daripada tanah, namun Allah telah mengurniakan kepadanya darjat yang tinggi disebabkan keluhuran jiwa dan akhlaqnya. Apabila Allah hendak mcnyatakan kemuliaan manusia dan kelcbihan Adam, Ia akan menyebutkan tentang ilmu Adam dan dialogNya dengan para malaikat. Akan disebut juga tentang bagaimana Adam dapai menjawab kesemua soalan yang dikemukakan kepadanya dan malaikat pula tidak dapat. Ketika Allah hendak menyatakan kebesaran dan kelayakan manusia, Ia akan menyebutkan juga manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Kisah Adam dan Iblis atau di sesetengah tempat disebutkan Syaitan, adakalanya diceritakan di dalam al-Qur’an untuk mengingatkan manusia kepada musuh turun temurunnya. Betapa jahat dan liciknya Syaitan dapat dilihat kepada peristiwa tipu dayanya yang telah membuatkan Adam dan Hawwa’ terkeluar dari syurga. Dalam keadaan ini kejahatan dan tipu daya Syaitan didedahkan sepenuhnya. Dengan merenung sediklt sahaja. anda akan sedar bahawa tidak ada pengulangan yang sia-sia di dalam al-Qur’an. Apa yang ada hanyalah “Tashrif al-Aayaat’ yang mengandungi pelbagai maksud dan tujuan yang cukup bemakna kcpada manusia. Kisah yang dikemukakan, meskipun sama pada pandangan kasar, namun maksud dan tujuannya berbeza. Demikianlah Allah menerangkan dengan berbagai cara sesuatu kisah supaya manusia mendapat sebanyak mungkin pengajaran dan panduan daripadanya.

Sebagaimana al-Qur’an menyatakan bagaimana Allah memutar-mutar dan memusing-musingkan sesuatu kisah untuk dihidangkan kepada manusia, ia juga mcnyatakan bahawa Allah memutar-mutar, mengisar, memalingkan dan memusing-musingkan angin.

وَاختِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِ وَما أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِن رِزقٍ فَأَحيا بِهِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها وَتَصريفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَومٍ يَعقِلونَ

Bermaksud: dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkanNya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin tcrdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal, (al-Jaatsiyah:5).

Apa pula hikmahnya Allah mengisar dan memutar-mutar angin? Bukankah angin itu sama jua pada zahirnya? Ya, pada zahirnya memang sama, tetapi hikmat dan rahsia perjalanan angin adalah berbeza. Kadang-kadang ia membawa datang awan. Kadang-kadang pula membawanya pergi. Kadang-kadang ada bersamanya guruh dan kilat. Kadang-kadang ia hanya membawa hujan. Kadang-kadang pula ia tidak berhujan, berguruh dan berkilat. Ia hanya meneduhkan sahaja. Manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan di bumi sememangnya memerlukan sinar matahari. Anginlah yang membawa awan pergi sehingga semuanya dapat menikmati sinar matahari dan mendapat habuan masing-masing daripadanya. Ada ketikanya pula sinar matahari tidak diperlukan. Sinar matahari yang berlebihan mungkin memudharatkan. Anginlah juga yang menarik awan untuk meneduhi hidupan bumi.

Tashrif al-Aayaat sama dengan tashrif ar-Riyaah. Banyak maksud dan tujuannya. Meskipun pada zahirnya kelihatan semacam sama!

Peringatan:

Tashrif al-Aayaat paling banyak terdapat dalam penyampaian kisah-kisah. Dalam penyampaian ayat-ayat hukum tidaklah begitu banyak. Ia paling sedikit digunakan dalam bab ‘aqidah.


(i) الترجيعات. Tarji’aat ialah mengulangi beberapa kali atau banyak kali sesuatu perkataan, rangkai kata atau ayat-ayat dengan tujuan-tujuan tertentu. Umpamanya ayat:

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

Ia diulangi Allah sebanyak 31 kali di dalam Surah ar-Rahman. Pada banyak tempat ia sesuai diterjemahkan dengan “Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan (wahai umat manusia dan jin)?”. Tetapi pada sesetengah tempat terjemahan itu tidak sesuai. Ia sepatutnya diterjemahkan sesuai dengan siyaaq dan sibaaqnya. Oleh itu, pada tempat-tempat tertentu, kalimah آلاءِ tidak sesuai diterjemahkan sebagai ‘nikmat’ tapi sepatutnya diterjemahkan sebagai ‘kekuasaan’. Kerana kalimah آلاءِ bukannya bermaksud ‘nikmat’ sahaja.

Selain di dalam Surah ar-Rahman, tarji’aat juga terdapat di dalam surah-surah al-Mursalaat, as-Syu’araa’, al-Qamar dan lain-lain.

Di dalam Surah al-Mursalaal diulangi ayat: وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ. Ia diulangi sebanyak 11 kali. Di dalam Surah as-Syu’araa’ pula diulangi dua ayat. Pertama: إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَما كانَ أَكثَرُهُم مُؤمِنينَ. Ia diulangi sebanyak 8 kali. Kedua: وَما أَسأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ ۖ إِن أَجرِيَ إِلّا عَلىٰ رَبِّ العالَمينَ. Ia diulangi sebanyak 5 kali. Di dalam Surah al-Qamar diulangi ayaf وَلَقَد يَسَّرنَا القُرآنَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ. Ia diulangi sebanyak 4 kali. Pengulangan seperti ini menurut istilah Usul Tafsir dipanggil tarji’aat.


(j) عود على البدء. ‘Aud ‘ala al-Bad’i’ bererti kembali kepada asal atau kembali mengulangi perkataan atau ayat atau maknanya yang telah tersebut di permulaan Surah. Ia merupakan salah satu gaya bahasa al-Qur’an yang unik. Walaupun disebutkan di celah-celahnya sekian banyak perkara lain sesuai dengan keadaan-keadaan yang menghendakinya, namun apa yang tersebut di permulaan Surah tetap tidak terlepas dari ingatan. Gaya bahasa seperti ini boleh dikatakan ada di dalam setiap surah dan ia dapat dlkesan dengan memberikan sedikit sahaja pengamatan dan renungan. Tetapi di dalam surah-surah yang pendek, kewujudannya lebih banyak dan lebih ketara. Antara contoh ‘Aud ‘ala al-Bad’i ialah firman Allah di permulaan Surah al-Qashash ini:

إِنَّ فِرعَونَ عَلا فِي الأَرضِ وَجَعَلَ أَهلَها شِيَعًا يَستَضعِفُ طائِفَةً مِنهُم يُذَبِّحُ أَبناءَهُم وَيَستَحيي نِساءَهُم ۚ إِنَّهُ كانَ مِنَ المُفسِدينَ

Bermaksud: Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang (berlaku zalim) di muka bumi. Dia menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. (al-Qashash:4).

Kemudian di akhir Surah, Allah menyebutkan pula apa yang terkandung di dalam ayat 4 ini dengan ibarat yang sedikit berbeza. Tetapi mafhum dan kandungannya tetap sama. Lihat firman Allah di akhir Surah al-Qashash yang dimaksudkan:

تِلكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدونَ عُلُوًّا فِي الأَرضِ وَلا فَسادًا ۚ وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ

Bermaksud: Negeri akhirat (yang telah diterangkan ni’mat-nik’matnya) itu, Kami sediakan untuk orang-orang yang tidak berbuat sewenang-wenang (berlaku zalim) di muka bumi dan tidak pula melakukan kerosakan. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa, (al-Qashash:83).

Lihat عُلُوًّا adalah masdar bagi عَلا dalam ayat 4. Itu ada kaitan yang boleh dikenalpasti.  Dan ada pengulangan  فَسادًا dalam ayat ini. Jadi ayat 83 ulang semula yang telah disebut dalam ayat 4.

Lihat Anfal:4 dan ayat 74. Ada pengulangan kalimat لَهُم مَغفِرَةٌ وَرِزقٌ كَريمٌ. Allah ulang topik sifat orang beriman.

Lihat juga Surah Insan ayat 3 dan 9.

Contoh yang lain adalah Rahman:27 tentang sifat Allah Dzul Jalal wal Ikram dan diulang sekali lagi di hujung surah Rahman itu.


(k) إيجاز. Iijaaz ialah penggunaan bahasa ringkas tetapi penuh erti. Semakin direnung semakin banyak pula hasil yang akan diperolehi daripadanya. Ini adalah sebahagian dari ilmu ‘balaghah’.

Sebagai contoh, ketika menyatakan kebatilan kepercayaan orang-orang Kristian tentang ‘Isa dan ibunya Maryam – suatu kepercayaan yang jelas bercanggah dengan aqidah tauhid – lihat bagaimana al-Qur’an menghujah mereka dengan hujah yang sangat ringkas, tetapi amat kuat. Allah berfirman tentang ‘Isa yang dipercayai sebagai salah satu dari tiga tuhan dan ibunya Maryam pula dipercayai sebagai isteri Tuhan, begini saja: كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ (mereka berdua memakan makanan). Suatu hujah yang amat ringkas. Bukan satu ayat yang lengkap pun). Tetapi ia cukup bermakna dalam menolak kepercayaan mereka yang salah itu. Bagaimana mereka boleh dipercayai sebagai tuhan dalam keadaan mereka memerlukan kepada makanan? Sedangkan Tuhan yang sebenar tidak memerlukan apa-apa pun. Kalau seseorang itu memerlukan kepada makanan bererti ia memerlukan kepada segala-gala yang ada di bumi dan segala-gala yang ada di langit. Dengan berkata begitu sahaja al-Qur’an telah mencabul kepercayaan orang-orang kristian yang karut itu sampai ke akar umbinya. Untuk mengisi perut, manusia memerlukan sekian banyak benda di bumi dan di langit, manusia memerlukan matahari untuk memasakkan bijirin di sawah dan ladang. Bijirin tidak akan masak kalau matahari tidak terbit menyinarinya. Matahari pula tidak akan wujud tanpa wujudnya galaksi dengan segala sistemnya. Kalau sinar matahari sahaja ada, sedangkan air tiada, gandum dan padi tetap tidak masak juga. Untuk mendapat air manusia memerlukan awan, sungai, tasik dan lain-lain. Awan pula tidak akan datang sendiri tanpa diedarkan oleh angin. Pokok padi dan gandum pula memerlukan tanah yang sesuai untuknya. Setelah ada gandum atau padi dan beras, ia tidak boleh terus dimakan oleh manusiu. Mereka perlu memasaknya terlebih dahulu. Untuk memasaknya diperlukan pula api. Dari mana pula datangnya api? Dari neraka Jahannam! Pendek kata, manusia perlukan semua itu untuk menyediakan makanannya. Jadi manusia yang memerlukan kepada segala yang ada di sekelilingnya untuk menyiapkan makanannya untuk dua kali sehari itu bagaimana akan menjadi tuhan yang mencipta dan memiliki sekalian alam ini? Bagaimana dalam satu masa seseorang boleh menjadi tuhan pencipta, sedangkan ia juga memerlukan kepada makhluk yang dicipta? Suatu yang tidak masuk aqal! Oleh itu firman Allah: “Mereka berdua memakan makanan” merobohkan terus binaan ‘aqidah orang-orang Kristian yang batil itu. Anda tidak perlu menghabiskan banyak masa untuk merobohkannya. Sepotong firman Allah itu sudah cukup untuknya. Supaya lebih jelas, lihat firman Allah berkenaan di dalam ayat yang lengkap berserta ayat-ayat yang merupakan siyaaq dan sibaaqnya di bawah ini:

لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسيحُ ابنُ مَريَمَ ۖ وَقالَ المَسيحُ يا بَني إِسرائيلَ اعبُدُوا اللَّهَ رَبّي وَرَبَّكُم ۖ إِنَّهُ مَن يُشرِك بِاللَّهِ  (72) فَقَد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ وَمَأواهُ النّارُ ۖ وَما لِلظّالِمينَ مِن أَنصارٍ

لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ ۘ وَما مِن إِلٰهٍ إِلّا إِلٰهٌ واحِدٌ ۚ وَإِن لَم يَنتَهوا عَمّا يَقولونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذينَ كَفَروا مِنهُم عَذابٌ  (73) أَليمٌ

 (74) أَفَلا يَتوبونَ إِلَى اللَّهِ وَيَستَغفِرونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ

مَا المَسيحُ ابنُ مَريَمَ إِلّا رَسولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدّيقَةٌ ۖ كانا يَأكُلانِ الطَّعامَ ۗ انظُر كَيفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ثُمَّ انظُر  (75) أَنّىٰ يُؤفَكونَ

(76) قُل أَتَعبُدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يَملِكُ لَكُم ضَرًّا وَلا نَفعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّميعُ العَليمُ

Bermaksud: Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: Bahawasanya Allah ialah Al-Masih ibni Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata: Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga dan tempat kembalinya ialah Neraka dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. (72) Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang bcrkata: Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan. Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa dan jika merekea tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (73) Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya (sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani. (74) Tiadalah Al-Masih Ibni Maryam itu melainkan seorang Rasul yang telah terdahulu sebelumnya beberapa orang Rasul dan ibunya seorang perempuan yang sangat benar, mereka berdua memakan makanan (seperti kamu juga). Lihatlah bagaimana Kami jelaskan kepada mereka (ahli kitab itu) keterangan-keterangan (yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka), kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh hawa nafsu mereka dari menerima kebenaran yang jelas nyata itu). (75) Katakanlah (wahai Muhammad): Patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain dari Allah, yang tidak berkuasa memberi mudharat kepada kamu dan tidak juga berkuasa memberi manfaat? Padahal Allah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (76) (al-Maa’idah:72-76).

Ada lagi contoh dalam ayat Baqarah:135

وَقالوا كونوا هودًا أَو نَصارىٰ تَهتَدوا ۗ قُل بَل مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفًا ۖ وَما كانَ مِنَ المُشرِكينَ

Dan mereka berkata: “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk”. Katakanlah: “Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik”.

Dalam ayat ini, kalau sekali baca, nampak macam ada yang menganjurkan untuk jadi ‘Yahudi atau Nasrani’. Tapi tidaklah begitu, kerana ianya diringkaskan sahaja. Tentunya Yahudi suruh orang jadi Yahudi dan Nasrani suruh orang jadi Nasrani. Tapi tidaklah disebut dengan cara begitu kerana kalau begitu, jadi panjang pula.

Lihat juga Baqarah:185. Lihat dalam kalimat

وَمَن كانَ مَريضًا أَو عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ ۗ

dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang lain,

Kalau dibaca secara literal, maka kita tidak faham apakah yang dimaksudkan, bukan?  Ini adalah kerana ayat ini diringkaskan untuk memudahkan. Maksud ayat ini, kalau sesiapa sakit dan bermusafir dan dia tidak mengerjakan puasa waktu itu, maka dia hendaklah mengganti puasa di hari yang lain, sebanyak hari yang dia tidak puasa itu.

Lihat juga ayat Baqarah:228. Lihat pada kalimat

وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعروفِ ۚ

Dan untuk wanita sama seperti ke atasnya menurut cara yang ma’ruf.

Ayat ini juga kalau dibaca secara literal tidaklah boleh difahami. Maksud ayat ini, para wanita itu juga ada hak yang perlu dipenuhi oleh suami seperti juga dia kena memenuhi hak ke atas suaminya. Masing-masing suami dan isteri ada hak dan ada tanggunjawab. Tapi disebut dalam ayat yang ringkas dan bentuk yang indah.

Lihat juga ayat Yaasin:52

قالوا يا وَيلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرقَدِنا ۜ ۗ هٰذا ما وَعَدَ الرَّحمٰنُ وَصَدَقَ المُرسَلونَ

Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?”. Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).

Dalam ayat ini, ada dua orang yang berkata sebenarnya. Yang pertama berkata adalah orang yang dibangkitkan dari kubur mereka: قالوا يا وَيلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرقَدِنا ۜ(Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?”). Sudah berhenti dah kata-kata mereka itu. Dan kalimat selepasnya هٰذا ما وَعَدَ الرَّحمٰنُ وَصَدَقَ المُرسَلونَ (Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).) bukanlah lagi dari kata-kata mereka, tapi itu adalah kata-kata para malaikat tapi dihazafkan. Tapi tidak ada disebut siapa yang bercakap itu (tidak disebut malaikat bercakap) tapi diketahui dari tafsir. Kalau tidak tahu, nanti mungkin ada yang sangka itu adalah kata-kata mereka yang dibangkitkan itu juga.

Lihat juga ayat Nur:30 apabila Allah berfirman:

قُل لِلمُؤمِنينَ يَغُضّوا مِن أَبصارِهِم وَيَحفَظوا فُروجَهُم

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya;

Adakah lelaki kena tutup mata dia sepanjang masa? Adakah kena tunduk semasa berjalan di pekan? Tentu tidak kerana ini akan menyusahkan. Maksud ‘menundukkan pandangan’ adalah menundukkan pandangan dari melihat benda yang tidak patut ditengok sahaja lah, bukannya semua benda.

Bagaimana dengan kemaluan mereka? Adakah kena jaga sentiasa? Tentulah tidak, kalau tidak bagaimana manusia berkembang biak pula, bukan? Maksudnya menahan kemaluan mereka dari wanita-wanita yang tidak halal bagi mereka.

Bagaimana kita tahu bahawa ada maksud yang dihazafkan? Semestinya ada tanda. Dalam ayat ini contohnya, kita tahu ada perkara yang dihazafkan kerana ada kalimah مِن (dari) dalam مِن أَبصارِهِم.

Lihat juga Kahf:79-80

وَكانَ وَراءَهُم مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصبًا

di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Adakah raja itu mengambil setiap bahtera/kapal? Tidak, raja itu hanya mengambil bahtera yang elok sahaja; kalau rosak dia tidak ambil. Tapi tidaklah dijelaskan dalam ayat ini kerana kita boleh faham dari ayat 71 sebelum ini dimana Nabi Khidr telah menebuk kapal orang miskin itu. Kerana apabila ada lubang, maka raja tidak jadi ambillah. Dan dalam ayat 80:

وَأَمَّا الغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤمِنَينِ فَخَشينا أَن يُرهِقَهُما طُغيانًا وَكُفرًا

Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.

Nabi Khidr telah membunuh anak lelaki pasangan itu kerana dia akan menjadi kufur nanti dan akan menyusahkan ibubapanya nanti. Bagaimana kita tahu yang dia kufur? Kerana disebut ibubapanya yang mukmin فَكانَ أَبَواهُ مُؤمِنَينِ.

Dari segi literal, kalimah أَبَوا bermaksud ‘dua bapa’. Takkan dia ada dua bapa pula, bukan? Ini adalah bahasa ringkas yang digunakan untuk memendekkan perkataan dan ianya adalah indah. Ini menggunakan kaedah ‘taghlib’ dimana yang kuat akan mengambil kedudukan yang tinggi. Oleh kerana bapa lebih kuat dari ibu, maka digunakan kalimah ‘dua bapa’ untuk membawa maksud ‘ibu dan bapa’. Inilah yang dinamakan iijaaz.


(l) تفصيل بعد الإجمال. Tafshil ba’da al-Ijmaal ialah perincian tentang sesuatu setelah ia disebut secara umum dan borong. Asas bagi qacdah ini terdapat di dalam al-Qur’an sendiri. Allah berfirman:

الر ۚ كِتابٌ أُحكِمَت آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حَكيمٍ خَبيرٍ

Bermaksud: Alif. Laam. Raa. (Al-Quran ialah) Sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. (Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya. (Huud:1).

Antara contohnya ialah firman Allah berikut:

يَسأَلُكَ أَهلُ الكِتابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيهِم كِتابًا مِنَ السَّماءِ ۚ فَقَد سَأَلوا موسىٰ أَكبَرَ مِن ذٰلِكَ فَقالوا أَرِنَا اللَّهَ جَهرَةً فَأَخَذَتهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلمِهِم ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا العِجلَ مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَيِّناتُ فَعَفَونا عَن ذٰلِكَ ۚ وَآتَينا موسىٰ سُلطانًا مُبينًا

Bermaksud: Ahli Kitab (kaum Yahudi) meminta kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. (Janganlah engkau merasa pelik), kerana sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar dari itu. Mereka berkata: “(Wahai Musa) perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata (supaya kami dapat melihatNya dan percaya kepadaNya),” . . (an-Nisaa’:153)

Secara borong Allah menceritakan terlebih dahulu: “mereka telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar dari itu”. Kemudian Allah menceritakan pula secara terperinci apa yang diminta mereka kepada Musaa, iaitu “perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.” Apa yang diceritakan oleh Allah secara terperinci setelah menceritakan tentangnya secara borong itu dinamakan ‘Tafshil ba’da al-Ijmaal’.


(m) Dan lain-lain lagi.

Allahu a’lam. Sambung ke Usul yang seterusnya.


Rujukan:

Maulana Asri

Qaedah mengesan

al-Mudhaaddah

Husnu at-takhallush

Husnul mathlab

tashrif-al-Aayaat

sambungan tashrif-al-Aayaat

Tarji’aat

Aud ‘ala al-Bad’i

Usul 11: Menentukan Mesej Utama Setiap Surah

(11) Keperluan Menentukan Mesej Utama Setiap Surah.

Usul kesebelas untuk memahami al-Qur’an dengan baik ialah mencari, memilih dan kemudian menentukan tema atau judul yang menggambarkan mesej utama bagi setiap surah. Dalam istilah Maulana Hameeduddin Faraahi, tema atau judul itu dipanggil عمود atau مركز مضموم. Cara mendapatkannya ialah dengan:

(i) Membahagikan sesuatu surah kepada beberapa perenggan.
(ii) Kemudian menarik kesimpulan daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam setiap perenggan. Dan akhir sekali,
(iii) Membuat kesimpulan daripada keseluruhan ayat-ayat yang tersebut di dalam setiap perenggan sebagai mesej utama surah. Mesej utama surah itulah juga yang dikira scbagai tema atau judul sesuatu surah.

Itulah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengetahui mesej utama sesuatu surah.

Beberapa Contoh Mesej Utama Surah

Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh mesej utama surah atau tema dan judul yang terhasil daripada mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan tadi:

(a) Mesej utama surah al-Baqarah – Penukaran kepimpinan.

(b) Mesej utama surah al-A’raaf – Punca kebinasaan dan kebangkitan sesuatu umat (kaum).

(c) Mesej utama surah Huud – Tauhid dan istighfar penyelamat umat manusia.

(d) Mesej utama surah al-Qashash – Kesombongan dan dan sifat suka melakukan kerosakan di muka bumi membawa padah kepada manusia baik di dunia mahupun di akhirat.

(e) Mesej utama surah at-Tin – Adanya dalil-dalil naqli dan ‘aqli tentang kewujudan hari kiamat.

Peringatan:

(1) Kerangka kasar (struktur makro) yang tepat bagi sesuatu surah akan menghasilkan mesej utamanya yang tepat.

(2) Ayat-ayat yang menyentuh pelbagai topik di dalam setiap surah perlu direnungi apabila hendak mengeluarkan mesej utamanya. Kerana ia sendiri akan menunjukkan apa tema dan judul atau mesej utama sesuatu surah.

Allahu a’lam. Sambung ke Usul yang seterusnya.


Rujukan:

Maulana Asri

Usul 10: Mengetahui Kerangka Kasar Setiap Surah

(10) Kerangka Kasar (Struktur Makro atau النظم الجلى) Setiap Surah.

Usul kesepuluh untuk memahami al-Qur’an ialah menerima adanya kerangka kasar النظم الجلى bagi setiap surah. Oleh kerana setiap surah merupakan satu unit, maka para pelajar mestilah mencari bahagian-bahagiannya yang terbesar terlebih dahulu sebelum mencari kandungan-kandungan kecil di bawahnya. Dengan kata lain para pelajar hendaklah terlebih dahulu membahagikan sesuatu surah kepada beberapa perenggan (paragraf). Itulah yang dimaksudkan dengan kerangka kasar atau النظم الجلى setiap surah.

Beberapa Contoh Kerangka Kasar Surah-Surah Tertentu

(a) Surah al-Baqarah mempunyaj empat bahagim (perenggan) besar.
(i) Pendahuluan
(ii) Tentang Bani Israil
(iii) Tentang umat Islam
(iv) Penutup.

(b) Surah Aali ‘ Imraan mempunyai dua bahagian (perenggan) besar.
(i) Secara umumnya tentang Ahli al-Kitab dan orang-orang Kristian
(ii) Tentang orang-orang Islam.

(c) Surah al-A’raaf dapat dibahagikan kepada lapan bahagian besar. Di antara pendahuluan dan penutupnya ada peristiwa enam kaum.

(d) Surah Huud juga dapat dibahagikan kepada lapan bahagian besar. Di antara pendahuluan dan penutupnya juga ada peristiwa enam kaum.

(e) Surah al-Kahfi mengandungi empat bahagian (perenggan) besar. Di antara pendahuluan dan penutupnya ada dikemukakan empat kisah.

(f) Surah al-Jumu’ah secara kasar dapat dibahagikan kepada dua bahagian (perenggan) besar sahaja. Pertama tentang sikap orang-orang Yahudi terhadap Kitab Taurat dan ajaran-ajarannya. Kedua tentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman pada hari Juma’at.

(g) Surah al-Munafiqun juga secara kasar dapat dibahagikan kepada dua bahagim besar sahaja. la berbicara tentang adanya kaitan yang rapat di antara nifaq dan infaq.

(h) Surah an-Naba’ mempunyai tiga bahagian besar atau tiga perenggan utama. Selain memberi gambaran tentng hari kiamat yang sentiasa dipertikaikan, ia juga mengemukakan sifat-sifat orang-orang yang durjana dan sifat-sifat orang-orang yang bertaqwa.

Allahu a’lam. Sambung ke usul yang seterusnya.


Rujukan:

Maulana Asri

Usul 9: Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Al-Qur’an

(9) Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Al-Qur’an Yang Ada (فهم القرآن على ضوء الترتب الكتاب)

Usul kesembilan ialah memahami al-Qur’an berdasarkan tertib al-Qur’an yang ada di dalam Mushaf atau dalam bentuk sebuah buku di tangan umat Islam hari ini. Di bawah usul kelapan telah pun dipaparkan bahawa mula-mula sekali lima ayat di permulaan Surah al-‘Alaq diturunkan. Kemudian beberapa ayat di permulaan Surah al-Muddattsir, kemudim beberapa ayat di permulaan Surah al-Muzzammil dan seterusnya. Pendek kata, tertib turun al-Qur’an tidak sama dengan tertib al-Qur’an yang ada di dalam Mushaf hari ini. Kenapa berlaku begitu? Kenapa tidak dipakai saja susunan al-Qur’an menurut tertib turunnya? Apakah rahsia di sebalik ketidaksamaan dua tertib tersebut??

Anda akan mendapat jawapannya setelah memahami dengan baik beberapa perkara di bawah ini:

(a) Tertib Tauqifi (الترتيب التيقيفي). 

Tertib al-Qur’an seperti yang ada pada hari ini adalah tertib yang diterima para sahabat dan Rasulullah s.a.w. Baginda s.a.w. pula menerimanya dari Jibril dan Jibril pula menerimanya dari AIIah s.w.t. Tertib sebegini dinamakan Tertib Tauqifi kerana pada hakikatnya ia bukan hasil ijtihad manusia. Justeni ia adalah suatu yang dikehendaki Allah dan direstuiNya. Menurut tertib inilah al-Qur’an itu dihafal oleh para huffaz dan qurra’ semenjak zaman Sahabat, Tabi in, Tab’i at-Tabi’in dan generasi-generasi yang datang kemudian hingga ke hari ini. Di sebalik tertib tauqifi ini juga tersimpan banyak sekali hikmat al-Qur’an sebagai kalam Allah s.w.t. Oleh itu ia perlu diteliti dan dikaji.

(b) Jalinan dan paduan yang cukup indah di antara surah-surah Makkiyyah dan Madaniyyah. 

Surah al-Faatihah adalah Makkiyyah. Ia disusuli empat surah Madaniyyah, iaitu al-Baqarah, Aali ‘Imraan, an-Nisaa’ dan al-Maa’idah. Empat surah Madaniyyah ini diikuti pula oleh dua surah Makkiyyah, iaitu al-An’am dan al-A’raaf. Selepas itu berturutan pula dua surah Madaniyyah, iaitu al-Anfaal dan at-Taubah. Demikianlah berterusan jalinan dan paduan yang penuh mukna di antara surah-surah Makkiyyah dan Madaniyyah.

(c) Nama-nama Surah. 

Tiga perkara penting perlu diingat berkenaan dengan nama-nama Surah.

(i) Sebahagian besar nama-nama Surah adalah tauqifi. Bagaimanapun tidak semuaya betul-betul tsabit (terbukti) diterima daripada Rasulullah s.a.w.

(ii) Banyak daripada nama-nama Surah tidak tauqifi. la diletakkan oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka.

(iii) Sesetengah Surah mempunyai beberapa nama. Seperti Surah ad-Dahr. Nama keduanya ialah al-Insaan. Surah Muhammad pula nama keduanya ialah al-Qitaal.

(d) Surah-surah, Juzu’-juzu’ dan Ruku’-ruku’. 

(i) Di dalam al-Qur’an ada 114 Surah semuanya. Pembahagian Surah-surah kepada 114 adalah berdasarkm wahyu dan ia adalah suatu yang tauqifi. Ia bukan hasil ijtihad sesiapa. Berdasarkan pembahagian inilah al-Qur’an itu seharusnya difahami. Pemahaman al-Qur’an berdasarkan pembahagiannya kepada juzu’-juzu’ merupakan usaha sia-sia.

(ii) Pembahagian al-Qur’an kepada 30 juzu’ bukan tauqifi. la adalah hasil ijtihad para ulama yang datang kemudian. Sesetengah ulama berpendapat, ia bermula semenjak zaman Saiyyidina Utsman lagi. Ia tidak sedikil pun membantu anda memahami al-Qur’an. Pembahagian al-Qur’an kepada 30 juzu’ itu hanyalah pembahagian kuantitatif semata-mata.

(iii) Pembahagian al-Quran kcpada ruku’-ruku juga bukan tauqifi. Ia seperti pembahagian kepada juzu’-juzu’, merupakan hasil ijtihad para ulama. Tujuannya lebih tertumpu kepada penentuan kuantiti. Walau bagaimanapun, pada banyak tempat, kesesuaian topik juga ada diambil kira.

Di bawah ini dikemukakan carta pembahagian al-Qur’an kepada Surah-surah menurut tertib Mushaf yang ada di kalangan umat manusia hari ini di samping pembahagiannya kepada juzu’-juzu’. ruku’-ruku’ dan lain-lain.

 

No 

Surah

Nama Surah Juzu’ Makkiyah atau 

Madaniyyah

Bilangan Ayat Bilangan Ruku’ Nama lain
1 al-Faatihah 1 Makkiyah /

Madaniyyah

7 1 فاتحة الكتاب 2
فاتحة القرآن 3
أم الكتاب 4
أم القرآن 5
القرآن العظيم 6
السبع المثاني 7
الرقيه 8
الواقية 9
الكنز 10
سورة الشفاء 11
الصلوة 12
سورة الصلوة 13
الشافية 14
الأساس 15
الأساس 16
سورة الحمد 17
سورة الشكر 18
سورة السوال 19
سورة الحمد الألى 20
سورة الحمد الثانية 21
الدعاء 22
تعليم المسئلة 23
سورة المناجة 24
سورة التفويض 25
سورة الكافية 26
باب القرآن 27
2 al-Baqarah 1-2-3 Madaniyyah 286 40 سورة فسطاط القرآن 2
سنام القرآن 3
سورة الزهراء 4
3 Aali Imran 3-4 Madaniyyah 200 30 سورة الطيبة 2
الزهجين 3
4 An-Nisa 4-5-6 Madaniyyah 176 24 سورة النساء الكبرى 2
5 Al-Maidah 6-7 Madaniyyahh 120 16 سورة المنقذة 2
6 Al-An’am 7-8 Makkiyah 165 20 سورة الحُجّة 2
7 Al-A’raaf 8-9 Makkiyah 206 24
8 Al-Anfaal 9-10 Madaniyyah 75 10 سورة البدر 2
9 At-Taubah 10-11 Madaniyyah 129 16 سورة البراءة 2
سورة الفاضحة 3
سورة العذاب 4
سورة المخزأة 5
10 Yunus 11 Makkiyah 109 11
11 Huud 11-12 Makkiyah 123 10
12 Yusuf 12-13 Makkiyah 111 12
13 Ar-Ra’d 13 Makkiyah /

Madaniyyah

43 6 سورة المر
14 Ibrahim 13 Makkiyah 52 7
15 Al-Hijr 13-14 Makkiyah 99 6
16 An-Nahl 14 Makkiyah 128 16 سورة النعم
17 Al-Isra’ 15 Makkiyah 111 12 سورة بنى إسرائيل 2
سورة سبحان 3
18 Al-Kahf 15-16 Makkiyah 110 12
19 Maryam 16 Makkiyah 98 6
20 Thaha 16 Makkiyah 135 8 سورة كليم
21 Al-Anbiyaa’ 17 Makkiyah 112 7
22 Al-Hajj 17 Madaniyyah 78 10
23 Al-Mu’minoon 18 Makkiyah 118 6
24 An-Nuur 18 Madaniyyah 64 9
25 Al-Furqaan 18-19 Makkiyah 77 6
26 Asy-Syu’araa’ 19 Makkiyah 227 11 سورة طسم
27 An-Naml 19-20 Makkiyah 93 7 سورة سليمن 2
سورة طس 3
28 Al-Qashash 20 Makkiyah 88 9 سورة موسى
29 Al-Ankabut 20-21 Makkiyah 69 7 سورة الم أحسب الناس
30 Ar-Ruum 21 Makkiyah 60 6 سورة الم غلبت
31 Luqmaan 21 Makkiyah 34 4
32 Sajdaah 21 Makkiyah 30 3 سورة مضاجع
33 Al-Ahzaab 21-22 Madaniyyah 73 9
34 Saba’ 22 Makkiyah 54 6
35 Faathir 22 Makkiyah 45 5 سورة الملانكة
36 Yaasin 22-23 Makkiyah 83 5 قلب القرآن 2
سورة الدايعة 3
المعمة 4
القاضية 5
37 Ash-Shaffaat 23 Makkiyah 182 5
38 Shaad 23 Makkiyah 88 5 سورة داود
39 Az-Zumar 23-24 Makkiyah 75 8 سورة الغرفة
40 Ghaafir 24 Makkiyah 85 9 سورة المؤمن 2
سورة الطول 3
41 Fushshilat 24-25 Makkiyah 54 6 حم السجدة 2
سورة المصابيح 3
42 Asy-Syura 25 Makkiyah 53 5 سورة حم عسق
43 Az-Zukhruf 25 Makkiyah 89 7
44 Ad-Dukhan 25 Makkiyah 59 3
45 Al-Jaatsiyah 25 Makkiyah 37 4 سورة الشريعة
46 Al-Ahqaaf 25 Makkiyah 35 4
47 Muhammad 26 Madaniyyah 38 4 سورة القتال 2
سورة الذين كفروا 3
48 Al-Fath 26 Madaniyyah 29 4
49 Al-Hujuraat 26 Madaniyyah 18 2
50 Qaaf 26 Makkiyah 45 3 سورة البسقت
51 Adz-Dzaariyat 26-27 Makkiyah 3
52 At-Tur 27 Makkiyah 49 2
53 An-Najm 27 Makkiyah 62 3
54 Al-Qamar 27 Makkiyah 55 3 سورة افتربت الساعة
55 Ar-Rahman 27 Makkiyah / Madaniyyah 78 3 سورة عروس زينة 2
القرآن القرآن 3
56 Al-Waaqi’ah 27 Makkiyah 96 3 سورة الغنى
57 Al-Hadid 27 Madaniyyah 29 4
58 Al-Mujaadilah 28 Madaniyyah 22 3 سورة الظهار 2
سورة قد سمع 3
59 Al-Hasyr 28 Madaniyyah 24 3 سورة بنى النضير
60 Al-Mumtahanah 28 Madaniyyah 13 2 سورة الإمتحان 2
سورة المرأة 3
سورة المهاجرة المودة 4
61 Ash-Shaff 28 Makkiyyah / Madaniyyah 14 2 سورة الحواريين 2
سورة عيسى 3
62 Al-Jumu’ah 28 Madaniyyah 11 2
63 Al-Munafiqun 28 Madaniyyah 11 2
64 At-Taghabun 28 Makkiyyah / Madaniyyah 18 2
65 At-Thalaaq 28 Madaniyyah 12 2 سورة النساء الصغرى
66 At-Tahrim 28 Madaniyyah 12 2 سورة المحترمة 2
3 سورة النبى صلى عليه وسلم
67 Al-Mulk 29 Makkiyyah 30 2 سورة تبارك 2
سورة المانعة 3
سورة المنازعة 4
سورة المنحية 5
سورة الواقية 6
68 Al-Qalam 29 Makkiyyah 52 2 سورة ن
69 Al-Haqqah 29 Makkiyyah 52 2
70 Al-Ma’arij 29 Makkiyyah 44 2 سورة سال سائل 2
سورة الواقع 3
71 Nuh 29 Makkiyyah 28 2
72 Al-Jinn 29 Makkiyyah 28 2 سورة قل أوحي 2
سورة الوحى 3
73 Al-Muzzammil 29 Makkiyyah 20 2
74 Al-Muddatstsir 29 Makkiyyah 56 2
75 Al-Qiyamah 29 Makkiyyah 40 2 سورة لا أقسم
76 Al-Insaan 29 Madaniyyah 31 2 سورة الدهر 2
سورة هل أتى 3
77 Al-Mursalaat 29 Makkiyyah 50 2
78 An-Naba’ 30 Makkiyyah 40 2 سورة عم يتساءلون 2
سورة التتساؤل 3
79 An-Naazi’at 30 Makkiyyah 46 2 سورة الساهرة 2
سورة الطامة 3
80 Abasa 30 Makkiyyah 42 1 سورة السفرة 2
سورة الصاخّة 3
81 At-Takwir 30 Makkiyyah 29 1 سورة كوّرت 2
3 سورة إذا الشمس كوّرت
82 Al-Infithaar 30 Makkiyyah 19 1 سورة إذا السماء انفطرت
83 Al-Mutaffifin 30 Makkiyyah 36 1 سورة التطفيق
84 Al-Insyiqaaq 30 Makkiyyah 25 1 سورة إذا السماء ينشقت
85 Al-Buruj 30 Makkiyyah 22 1
86 At-Thaariq 30 Makkiyyah 17 1
87 Al-A’la 30 Makkiyyah 19 1
88 Al-Ghasyiyah 30 Makkiyyah 26 1
89 Al-Fajr 30 Makkiyyah 30 1
90 Al-Balad 30 Makkiyyah 20 1
91 Asy-Syams 30 Makkiyyah 15 1
92 Al-Lail 30 Makkiyyah 21 1
93 Adh-Dhuha 30 Makkiyyah 11 1
94 Asy-Syarh 30 Makkiyyah 8 1 سورة الم نشرة 2
الانشرة 3
95 At-Tin 30 Makkiyyah 8 1
96 Al-Alaq 30 Makkiyyah 19 1 سورة اقرأ 2
سورة القلم 3
97 Al-Qadr 30 Makkiyyah 5 1
98 Al-Bayyinah 30 Makkiyyah / Madaniyyah 8 1 سورة لم يكن 2
سورة البرية 3
سورة القيامة 4
سورة الانفكاك 5
99 Az-Zalzalah 30 Makkiyyah / Madaniyyah 8 1 سورة الزللزال 2
سورة إذا زلزلت 3
100 Al-Aadiyaat 30 Makkiyyah 11 1
101 Al-Qaari’ah 30 Makkiyyah 11 1
102 At-Takaatsur 30 Makkiyyah 8 1 سورة الهاكم
103 Al-Asr 30 Makkiyyah 3 1
104 Al-Humazah 30 Makkiyyah 9 1
105 Al-Fiil 30 Makkiyyah 5 1
106 Quraisy 30 Makkiyyah 4 1 سورة الشتاء
107 Al-Maa’un 30 Makkiyyah 7 1 سورة أرأيت 2
سورة الدين 3
108 Al-Kautsar 30 Makkiyyah 3 1
109 Al-Kaafirun 30 Makkiyyah 6 1 سورة قل يأيها الكافرون 2
سورة العبادة 3
سورة الإخلاص 4
5 سورة المقشقشة أي المبرئة من الشرك والنفاق
110 An-Nashr 30 Makkiyyah 3 1 سورة التوديع 2
سورة إذا جاء 3
111 Al-Masad 30 Makkiyyah 5 1 سورة اللهب 2
سورة تبت 3
112 Al-Ikhlas 30 Makkiyyah / Madaniyyah 4 1 سورة قل هو الله احد 2
سورة الأساس 3
سورةالتوحيد 4
سورة الإمان 5
113 Al-Falaq 30 Makkiyyah / Madaniyyah 5 1 سورة المعوذة
114 An-Naas 31 Makkiyyah / Madaniyyah 6 1 سورة المعوذة

 

Peringatan (1):

Surah-surah yang disepakati ahli tafsir sebagai surah-surah Madaniyyah ada 20  kesemuanya. Di bawah ini dikemukakan senarainya:

 1. al-Baqarah
 2. Ali Imran
 3. an-Nisa
 4. al-Maidah
 5. al-Anfaal
 6. at-Taubah
 7. an-Nuur
 8. al-Ahzab
 9. Muhammad
 10. al-Fath
 11. al-Hujurat
 12. al-Hadid
 13. al-Mujadalah
 14. al-Hashr
 15. al-Mumtahanah
 16. al-Jumuah
 17. al-Munaafiquun
 18. at-Talaq
 19. at-Tahrim
 20. an-Nashr

Surah-surah yang khilaf para ahli tafsir tentang Makkiyyah atau Madaniyyahnya pula ada 13. Senarainya adalah seperti berikut:

 1. al-Faatihah
 2. ar-Ra’d
 3. al-Hajj
 4. ar-Rahman
 5. as-Saff
 6. at-Taghabun
 7. al-Mutaffifin
 8. al-Qadr
 9. al-Bayyinah
 10. al-Zalzalah
 11. al-Ikhlas
 12. al-Falaq
 13. an-Naas

Selebihnya adalah surah-surah yang disepakati mereka sebagai surah-surah Makkiyyah.

Kesimpulannya: 

Jumlah kesemua sekali surah di dalam al-Qur’an ada 114. 20 daripadanya adalah surah-surah Madaniyyah. 81 daripadanya adalah surah-surah Makkiyyah dan 13 daripadanya  pula adalah yang diperselisihkan, sama ada ia Makkiyyah atau Madaniyyah.

Peringatan (2):

Sesuatu surah dikatakan Makkiyyah atau Madaniyyah berdasarkan kebanyakan isi kandungannya. la tidak bererti setiap ayat di dalam surah Makkiyyah diturunkan sebelum Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah. Kerana mungkin juga ada di dalamnya satu atau dua ayat yang diturunkan setelah Baginda s.a.w. berhijrah ke Madinah. Demikian juga sebaliknya, mungkin ada di dalam surah yang dikatakan Madaniyyah satu atau dua ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah.

Bagaimanapun para ulama Tafsir ada menyebutkan beberapa qaedah umum dan ciri-ciri bagi masing-masing daripada surah Makkiyyah dan Madaniyyah.

Antara qaedah umum dan ciri-ciri surah Makkiyyah adalah sebagai berikut: 

(i) Setiap surah yang di dalamnya ada ayat Sajdah adalah Surah Makkiyyah, kecuali Surah al-Hajj. Kerana para ahli Tafsir masih khilaf tentangnya. Sama ada ia Makkiyyah atau Madaniyyah, mesktpun di dalamnya terdapat dua ayat Sajdah.

(ii) Semua surah yang di dalamnya digunakan perkataan كلّا adalah Makkiyyah. Perkataan ini berulang sebanyak 33 kali di bahagian separuh akhir al-Qur’an. la bertaburan di dalam 15 Surah.

(iii) Surah yang di dalamnya terdapat ayat yang dimulakan dengan يأيها الناس adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah dan Surah aI-Hajj.

(iv) Semua surah yang dimulakan dengan Huruf Muqattha’at adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah dan Aali Imraan.

(v) Semua surah yang tersebut di dalamnya kisah para nabi dan umat-umat di zaman silam adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah.

(vi) Setiap surah yang tersebut di dalamnya kisah Adam dan Iblis adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah.

(vii) Surah-surah yang mengandungi pembuktian tentang ‘aqidah tauhid, risalah (kerasulan), hari kebangkitan. hari kiamat, syurga dan neraka pada umumnya adalah surah-surah Makkiyyah.

(viii) Surah-surah yang memaparkan akhlaq-akhlaq yang mulia di samping membantah jenayah dan perlakuan buruk golongan musyrikin, seperti membunuh orang-orang yang tidak bersaiah, memakan harta anak yatim, menanam hidup-hidup anak-anak perempuan dan lain-lain adalah Makkiyyah.

(ix) Surah-surah Makkiyyah pada umumnya mengandungi ayat-ayat yang pendek, penuh erti dan banyak menggunakon seni bahasa ‘Arab yang tinggi. Penggunaan seni bahasa seperti tasybih, tamtsil, kinayah, majaaz dan isti’aarah adalah suatu yang lumrah di dalamnya. Perbendaharaan katanya juga sangat luas.

Qaedah umum dan ciri-ciri surah Madaniyyah pula adalah sebagai berikut: 

(i) Surah-surah yang mengandungi kewajipan-kewajipan agama (seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya) dan hukum-hukum hudud adalah Madaniyyah.

(ii) Surah-surah yang menyebutkan tentang golongan munafiqin dan gelagat-gelagat mereka adalah Madaniyyah, kecuali Surah al-‘Ankabut.

(iii) Surah-surah yang mengandungi ayat-ayat yang ditujukan kepada Ahli al-Kitab dan dialog serta kritikan terhadap mereka adalah Madaniyyah.

(iv) Surah-surah yang di dalamnya terdapat ayat yang dimulakan dengan يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا umumnya Madaniyyah.

(v) Surah-surah yang mengandungi hukum-hakam ibadat, muamalat, hudud, pusaka, perang, damai, kekeluargaan, kenegaraan dan kemasyarakatan serta hubungan antara bangsa adalah surah Madaniyyah kesemuanya.

(vi) Banyak daripada surah Madaniyyah panjang. Demikian juga dengan ayat-ayatnya. Di dalamnya terdapat panduan yang agak terperinci tentang sesuatu peraturan atau tatacara melaksanakan sesuatu perintah dan larangan Allah.

(vii) Kalau surah-surah Makkiyyah lebih banyak menyatakan pertentangan antara orang-orang Islam dan penyembah berhala secara khususnya, maka surah-surah Madaniyyah pula lebih banyak menyatakan pertentangan antara orang-orang Islam dan Ahli al-Kitab atau golongan munafiqin.

(viii) Gaya bahasa surah-surah Madaniyyah pada umumnya bersahaja dan terang. Penggunaan bahasa-bahasa berbunga dan penuh dengan pelbagai seni bahasa Arab kurang terdapat di dalamnya. Ini kerana realiti masyarakat Madinah adalah daripada latar bclakang yang berbeza-beza. Keadaan mereka sememangnya menghendaki bahasa yang terang dan sederhana digunakan.

(ix) Kalau surah-surah Makkiyyah lebih banyak menekankan fasal tauhid, kenabian, kehidupan di alam akhirat, pemandangan hari kiamat, menghiburkan Rasulullah s.a.w.dan kisah-kisah zaman lampau, maka surah-surah Madaniyyah pula lebih banyak menekankan soal-soal kekeluargaan, kemasyarakatan dan ketamadunan.

(x) Surah-surah yang mengandungi keizinan berjihad dan hukum-hakam semasa berperang, di samping apa-apa yang ada kaitan dengannya adalah Madaniyyah.

Peringatan (3):

Berhubung dengan bilangan ayat-ayat di dalam al-Qur’an, sememangnya terdapat khilaf di kalangan para ulama. Perinciannya adalah seperti berikut:

(i) Menurut sebilangan besar ulama, jumlah kesemua sekali ayat-ayat al-Qur’an ialah enam ribu enam ratus enam puluh enam ayat (6,666).

(ii) Ada yang berpendapat enam ribu enam ratus enam belas (6616) sahaja.

(iii) Ada yang berpendapat hanya enam ribu dua ratus enam belas (6216) sahaja.

(iv) Ada juga yang berpendapat enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh (6237) sahaja.

(v) Yang paling tepat berhubung dengan jumlah kesemua sekali (total) ayat-ayat al Qur’an ialah enam ribu dua ratus dua belas (6212) sahaja. Inilah jumlah yang akan anda perolehi apabila anda mencampurkan semua sekali ayat-ayat yang jelas di dalam 114 surah yang ada di dalam al-Qur’an.

Berhubung dengan bilangan perkataan di dalam al Qur’an pula terdapat beberapa pendapat seperti berikut:

(i) Tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga (77,933).

(ii) Tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh (77,437).

(iii) Tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh (77,277).

(iv) Menurut Mujahid, tujuh puluh enam ribu enipat ratus tiga puluh (76,430).

(v) Menurut ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillali, tujuh puluh lujuh ribu empat ratus tiga puluh (77,430).

(vi) Menurut Fadhal bln Syazaan, tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan (77,439).

(vii) Menurut Dr. Zul Fiqaar Kaazim di dalam Quran e Hakeem Ensiklopedia, jumlahnya ialah lapan ratus enam puluh empat ribu tiga puluh perkataan (86,430).

Di sana ada dua pendapat yang masyhur berkenaan dengan jumlah semua sekali huruf di dalam al-Quran, iaitu:

(i) Tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu huruf (323,671).

(ii) Tiga ratus dua puluh tiga dbu tujuh ratus enam puluh hunif (323,760).

(e) Setiap Surah seharusnya diterima sebagai satu unit tersendiri. 

Para pelajar hendaklah mengkaji dan memahami al-Qur’an berpandukan surah-surahnya, setelah menerima setiap surah sebagai satu unit tersendiri.

Keadaan Surah-Surah AI-Qur*an Yang Saling Berkaitan. 

Surah-surah al-Qur’an itu saling berkait rapat di antara satu dengan yang lain. Al-Qur’an laksana sebuah bangunan agam dengan ruang-ruang atau bilik-biliknya bersambungan di antara satu sama lain. 114 surah yang terkandung di dalamnya bagaikan ruang-ruang atau bilik-bilik yang saling bersambungan dan berkaitan. Sebagai contohnya:

(i) Surah al-Baqarah terletak berdempet dengan Surah Aali ‘Imraan. Kedua-duanya saling berkait rapat. Kerana itulah Rasulullah s.a.w. memanggil kedua-duanya dcngan الزهراوان (dua surah yang cerah dan bersinar-sinar) dan غمامتان (dua surah yang berkilauan dan bersinar-sinar). Surah al-Baqarah banyak mcngandungi tafsiran ‘golongan yang dimurkai’ Allah, yang tersebut di akhir Surah al-Faatihah. Surah Aali ‘Imraan pula banyak mengandungi tafsiran tentang ‘golongan sesat’ yang juga tersebut di akhir Surah al-Faatihah.

(ii) Surah at-Thalaaq terletak berdampingan dengan Surah at-Tahrim. Topik kedua-duanya sama. Berkenaan dengan kehidupan kekeluargaan.

(iii) Surah al-Anfaal terletak berdempet dengan Surah at-Taubah. Kedua-duanya membicarakan tentang jihad.

(iv) Surah ad-Dhuha dan al-Insyiraah terletak berdampingan. Kedua-duanya sama-sama menghiburkan hati Nabi s.a.w. dan membimbing Baginda melakukan sesuatu.

(v) Surah al-Falaq dan an-Naas juga terletak berdampingan. Kedua-duanya adalah sarana perlindungan. Kerana itulah Nabi SAW menamakan kedua-duanya dengan معوّذتان (dua surah pelindung).

Allahu a’lam. Sambung ke usul yang seterusnya.


Rujukan: 

Maulana Asri

Sessi 2

Sessi 3