Tafsir Surah Tawbah Ayat 35 – 38 (Malas berperang)

Ayat 35: Takhwif Ukhrawi

يَومَ يُحمىٰ عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوىٰ بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم ۖ هٰذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

The Day when it¹ will be heated in the fire of Hell and seared therewith will be their foreheads, their flanks, and their backs, [it will be said], “This is what you hoarded for yourselves, so taste what you used to hoard.”

 • The gold and silver which was hoarded, i.e., whose zakāh was not paid.

(MALAY)

pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

يَومَ يُحمىٰ عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ

pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam,

Allah menceritakan apa yang akan terjadi pada harta yang mereka simpan itu pada hari kiamat. Emas dan perak itu akan dibakar di dalam neraka jahanam. Harta yang mereka sayang dan banggakan itu akan menjadi azab bagi mereka.

Ucapan ini dikatakan sebagai kecaman, penghinaan, dan ejekan buat mereka; sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat berikut:

{ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}

Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. (Ad-Dukhan: 48-49)

Inilah pembalasan buat mereka kerana sikap mereka yang dahulu, dan inilah hasil dari apa yang mereka dulu simpan buat diri mereka. Kerana itulah dikatakan, “Barang siapa yang mencintai sesuatu hingga ia melebihkannya lebih dahulu atas taat kepada Allah, maka ia akan diazab dengannya.”

فَتُكوىٰ بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم

lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka

Lafaz فَتُكوىٰ maksudnya emas dan perak itu dipanaskan sampai merah dan dilekapkan pada kulit manusia yang mengumpulkan dan menyimpan harta yang mereka dapat dari penganut agama mereka. Maknanya diselar emas perak itu di dahi mereka, rusuk mereka, belakang mereka. Ini adalah emas perak yang mereka tidak infak. Mereka dapatkan harta itu dengan cara salah kemudian mereka tidak infakkan pula.

Mengingat mereka telah menghimpun harta benda itu dan lebih mementingkannya daripada keredhaan Allah, maka mereka diseksa dengan harta benda itu. Seperti apa yang dialami oleh Abu Lahab laknatullah, dia berusaha dengan sekuat tenaga memusuhi Rasulullah Saw. Isterinya pun membantunya untuk melampiaskan permusuhannya itu. Maka kelak di hari kiamat si isteri akan membantu mengazabnya, iaitu di lehernya ada tali dari sabut untuk mengumpulkan kayu di neraka, lalu kayu itu dilemparkan kepada Abu Lahab, agar menambah pedih seksaan yang sedang dialaminya.

Sebagaimana harta benda tersebut sangat disayangi oleh pemiliknya, maka kelak di hari akhirat harta benda itu berubah bentuk menjadi sesuatu yang paling membahayakan pemiliknya. Harta benda itu dipanaskan di dalam neraka Jahanam yang panasnya tak terperikan, lalu diseterika ke wajah, lambung, dan punggung mereka.

Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Suhail ibnu. Abu Saleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah Saw. telah bersabda:

“مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ” وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ

Tidak sekali-kali seseorang tidak menunaikan zakat harta bendanya melainkan akan dijadikan baginya kelak di hari kiamat lempengan-lempengan dari api, lalu diseterikakan ke lambung, dahi, dan punggungnya dalam suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga perkara hisab di antara sesama hamba diselesaikan. Kemudian diperlihatkan jalan yang akan ditempuhnya, adakalanya ke syurga, dan adakalanya ke neraka.

Sehubungan dengan tafsir ayat ini Imam Bukhari mengatakan bahawa,

telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa’id, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Husain, dari Zaid ibnu Wahb yang mengatakan bahawa dia bersua dengan Abu Zar di Rabzah, lalu dia bertanya, “Apakah yang mendorongmu sampai datang di daerah ini?” Abu Zar menjawab bahadwa pada asal mulanya ia tinggal di negeri Syam, lalu dia membacakan firman-Nya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan seksaan yang pedih. (At-Taubah: 34) Maka Mu’awiyah berkata, “Ayat ini bukanlah ditujukan kepada kami, tiada lain apa yang dimaksudkan oleh ayat ini terjadi di kalangan kaum Ahli Kitab.” Abu Zar menjawab, “Sesungguhnya hal itu terjadi di kalangan kita dan kalangan mereka (Ahli Kitab).”

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Ubaid ibnul Qasim, dari Husain, dari Zaid ibnu Wahb, dari Abu Zar r.a. Hanya dalam riwayat ini ditambahkan ‘maka ketegangan pun terjadi antara Abu Zar dan Mu’awiyah mengenai masalah ini’. Lalu Muawiyah berkirim surat kepada Khalifah Usman, mengadukan perihalku (Abu Zar). Lalu Khalifah Usman berkirim surat kepadaku, isinya memerintahkan kepadaku untuk meng­hadap kepadanya. Abu Zar melanjutkan kisahnya, “Ketika aku tiba di Madinah, maka orang-orang selalu mengerumuniku seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelum hari itu. Lalu aku mengadu kepada Khalifah Usman tentang hal tersebut, maka Khalifah Usman berkata, ‘Menjauhlah kamu dari Madinah, tetapi jangan terlalu jauh.” Aku (Abu Zar) berkata, ‘Demi Allah, aku tidak akan beranjak dari pendapatku’.”

Mazhab Abu Zar r.a. mengatakan bahawa haram menyimpan harta lebih dari apa yang diperlukan untuk nafkah orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Dan dia selalu memberi fatwa dengan pendapat ini dan menganjurkan serta memerintahkan orang-orang untuk meng­amalkannya, bahkan dia bersikap keras terhadap orang yang melanggarnya. Maka sikapnya itu dicegah oleh Mu’awiyah, tetapi Abu Zar tidak menurut dan terus melanjutkan fatwanya itu.

Mu’awiyah merasa khawatir bila orang-orang tertimpa mudarat dalam masalah itu. Maka dia menulis surat kepada Amirul Mu’minin Usman ibnu Affan, mengadukan perkara Abu Zar dan meminta agar Abu Zar ditarik ke Madinah. Maka Usman ibnu Affan memanggilnya ke Madinah dan menempatkannya di Rabzah seorang diri. Di Rabzah itu pula Abu Zar r.a. meninggal dunia dalam masa pemerintahan Khalifah Usman.

هٰذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم

“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,

Waktu emas dan perak itu ditekapkan pada mereka, dikatakan kepada mereka: “ini dia barang yang kamu simpan untuk diri kamu.” Kata-kata ini sebagai penambah azab mereka. Sudahlah mereka kena azab fizikal, azab emosi pun ditambah.

فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ

maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

Ini adalah penyeksaan batin, emosi. Sudahlah mereka dikenakan dengan azab itu, kemudian dikutuk, diperli dan diingatkan lagi kepada mereka, kenapa mereka dikenakan dengan azab itu.

Sila baca ayat ini dalam konteks keseluruhan surat. Ayat ini diturunkan bersamaan dengan Perang Tabuk dan waktu itu sedang dikumpulkan wang untuk menjalankan perang itu. Tapi waktu itu masih ada yang tidak mahu mengeluarkan wang untuk infak kepada peperangan itu. Maka ayat ini memberikan takhwif yang amat keras.


 

Ayat 36: Sekarang kita masuk ke Perenggan Makro ke 3. Akan dibentangkan galakan jihad dan juga arahan untuk memerangi Kaisar Rom. Perenggan ini sampai ayat ke 41.

Ayat adalah sebab keenam kenapa jihad qital kena diteruskan. Kerana ada manusia yang telah ubah agama Allah. Allah telah haramkan empat bulan untuk berperang, tapi kaum musyirkin telah langgar susunan bulan itu, sehingga bulan-bulan itu bertukar habis.

Orang Kafir Mekah tahu tentang Bulan Haram itu. Mereka tahu yang ada empat bulan yang tidak boleh berperang di dalamnya. Akan tetapi, kerana orang kafir dihasut oleh syaitan, mereka telah mengubah kedudukan Bulan Haram itu. Semasa berperang, kadang-kadang peperangan mereka itu terlanjut sampai termasuk dalam Bulan Haram.

Sepatutnya mereka kenalah berhenti dari berperang. Akan tetapi, mereka alih sedikit bulan itu supaya mereka boleh juga nak terus berperang. Mereka ubah sikit-sikit, tapi lama-lama sampai tidak tahu bulan mana yang sebenar kerana sudah jadi celaru habis. Kalender mereka telah jadi kucar habis. Padahal Allah telah jadikan Bulan Haram itu dari awal masa lagi, semasa penciptaan bumi lagi.

Akhirnya Nabi Muhammad telah memperbetulkan balik susunan bulan itu setelah Pembukaan Mekah supaya balik kepada bulan yang asal. Ini baginda lakukan semasa baginda datang mengerjakan Haji. Oleh itu, kerana mereka mempermudahkan kejadian Allah, menukar ikut suka mereka, maka mereka kena diperangi.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا في كِتابِ اللَّهِ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ مِنها أَربَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدّينُ القَيِّمُ ۚ فَلا تَظلِموا فيهِنَّ أَنفُسَكُم ۚ وَقاتِلُوا المُشرِكينَ كافَّةً كَما يُقاتِلونَكُم كافَّةً ۚ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Indeed, the number of months with Allāh is twelve [lunar] months in the register of Allāh [from] the day He created the heavens and the earth; of these, four are sacred. That is the correct religion [i.e., way], so do not wrong yourselves during them.¹ And fight against the disbelievers collectively as they fight against you collectively. And know that Allāh is with the righteous [who fear Him].

 • i.e., do not violate the sacred months or commit aggression therein.

(MALAY)

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا في كِتابِ اللَّهِ

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Oleh itu, kita tahu yang kalender kita yang pakai 12 bulan dari dulu sampai sekarang ini, bukanlah rekaan manusia, tapi Allah yang tentukan.

يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ

di waktu Dia menciptakan langit dan bumi,

Susunan bulan yang 12 itu disusun semasa Allah cipta bumi lagi, bukan selepasnya. Maka memang itu telah tetap dan tidak akan berubah sehingga kiamat.

Dan Allah adakan matahari dan bulan untuk mudah manusia mengira perubahan kalender itu. Kalau kita gantung kalender di dinding rumah, seolah-olah gantung ‘kalender’ untuk kita semua di langit. Oleh itu, amat kurang ajarlah Kufur Mekah apabila mereka senang sahaja ubah apa yang Allah telah adakan.

مِنها أَربَعَةٌ حُرُمٌ

di antaranya empat bulan haram. 

Dari 12 bulan itu, ada empat bulan yang telah ditetapkan tidak boleh berperang. Maksudnya, tidak boleh dimulakan perang. Jadi, kalau orang kafir serang kita, bolehlah kita balas, jangan duduk diam sahaja.

Dengan orang kafir ni bukan boleh kira, ada yang tidak kisah pun buat apa sahaja kerana mereka tidak ada adab dan tidak ada agama. Begitulah juga, sama macam kalau mereka serang kita di Tanah Haram, kita boleh balas pertahankan diri kita. Ini seperti yang ada dalam ayat yang lain:

{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}

Bulan Haram dengan bulan Haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia yang seimbang dengan serangannya terhadap kalian. (Al-Baqarah: 194), hingga akhir ayat.

Juga dalam ayat lain:

{وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}

dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. (Al-Baqarah: 191), hingga akhir ayat.

Hadis Nabi juga ada berkenaan dengan bulan-bulan ini:

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ، وَرَجَبُ مُضَرَ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ”

Ibnu Jarir mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Ma’mar, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Asy’as, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasulullah Saw. telah bersabda: Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan Langit dan bumi diantaranya empat bulan haram (suci); tiga di antaranya berturut-turut, iaitu Zul Qa’dah, Zul Hijjah, dan Muharram, sedangkan lainnya ialah Rajab Mudar yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya’ban.

ذٰلِكَ الدّينُ القَيِّمُ

Itulah (ketetapan) agama yang lurus,

Ketetapan bulan yang 12 dan empat bulan yang haram itu adalah sebahagian dari agama. Ianya tidak akan berubah sampai kiamat nanti. Jadi, kenalah hormati. Antara hikmah diadakan empat bulan itu adalah supaya ada rehat dari perang dan supaya umat boleh melakukan ibadah, antaranya ibadah Haji. Kalau sepanjang tahun berperang sahaja, bila masa nak buat benda-benda lain? Bagaimana nak cari rezeki kalau asyik berperang sahaja?

Oleh itu, bulan yang diharamkan ada empat: tiga bulan di antaranya berurutan letaknya, sedangkan yang satunya lagi terpisah; hal ini tiada lain demi menunaikan manasik Haji dan Umrah. Maka diharamkan (disucikan) satu bulan sebelum bulan Haji, iaitu bulan Zul Qa’dah, kerana mereka dalam bulan itu beristirehat tidak mahu berperang; dan diharamkan bulan Zul Hijjah kerana dalam bulan itu mereka menunaikan ibadah Haji dan sibuk dengan penunaian manasiknya.

Kemudian diharamkan pula satu bulan sesudahnya —iaitu bulan Muharram— agar orang-orang yang telah menunaikan Haji pulang ke negerinya yang jauh dalam keadaan aman. Kemudian diharamkan bulan Rejab di pertengahan tahun, untuk melakukan ziarah ke Baitullah dan melakukan ibadah Umrah padanya, bagi orang yang datang kepadanya dari daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Maka mereka dapat menunaikan ibadah umrahnya, lalu kembali ke negeri masing-masing dalam keadaan aman.

فَلا تَظلِموا فيهِنَّ أَنفُسَكُم

maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu,

Allah tegaskan supaya janganlah menzalimi sesiapa pada bulan-bulan itu. Mungkin ada pendapat yang mengatakan ‘bulan-bulan’ yang dimaksudkan adalah empat bulan itu. Tapi sebenarnya lebih baik kalau kita katakan, seluruh bulan itu jangan zalimi orang lain. Kerana bukan empat bulan itu sahaja yang tak boleh zalimi orang lain, tapi dalam bulan lain, boleh pula. Adakah begitu? Tentu tidak.

Oleh itu maksudnya jaga semua bulan. Jangan ubah-ubah apa yang Allah telah tetapkan. Terutama kepada Musyrikin Mekah. Mereka kata mereka jaga Kaabah dan Tanah Haram, maka kenalah jaga sekali dengan bulan-bulan yang Allah telah tetapkan. Kerana apabila mereka ubah satu bulan, tentunya bulan-bulan yang lain akan berubah sekali, bukan?

Kalau kita mahu memegang pendapat yang dimaksudkan adalah bulan-bulan Haram yang empat itu, maka kita boleh terima bahawa kalau dalam bulan lain pun tidak boleh menzalimi, lebih-lebih lagi dalam empat bulan itu.

Lihatlah bagaimana dalam ayat ini, lafaz yang digunakan adalah ‘jangan menzalimi diri kamu’. Kerana apa sahaja kezaliman yang mereka lakukan terhadap bulan itu, mereka sebenarnya menzalimi diri mereka, kerana mereka akan menanggung akibatnya nanti.

وَقاتِلُوا المُشرِكينَ كافَّةً كَما يُقاتِلونَكُم كافَّةً

dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, 

Allah suruh puak Muslim hendaklah memerangi orang yang berakidah syirik semua sekali, sepertimana mereka juga ingin memerangi puak Islam semua sekali. Memang ada orang musyrikin yang kalau boleh memang hendak membunuh habis puak tauhid. Mereka itulah yang kena diperangi.

Cuma janganlah ayat ini digunakan sebagai dalil untuk memerangi orang kafir sekarang. Kerana zaman sekarang, kita ada perjanjian damai dengan negara-negara lain. Jadi, apa yang dilakukan oleh terroris-terroris, IS, ISIS dan Daesh itu, adalah jauh dari Islam.

Mereka sahaja yang mengaku mereka Muslim dan melakukan perkara itu atas nama Islam, tapi mereka itu bukanlah menegakkan Islam. Mereka itu membunuh tanpa haq dan mereka kena jawab nanti di akhirat kelak atas perbuatan mereka itu.

Ringkasnya, kena musnahkan semua sekali musuh (Kafir Harbi sahaja). Dan ada satu lagi maksud: umat Islam kena bersatu semua sekali untuk menentang kafir Harbi itu. Malangnya ayat ini tidak diamalkan sekarang.

Negara-negara Muslim sekarang tidak bersatu dalam mempertahankan negara Islam lain yang diserang. Sedangkan apabila musuh Islam menyerang negara Islam, mereka bersatu dan berjaya memusnahkan kita. Beginilah apabila ajaran wahyu jauh dari manusia.

Dan Muslim sekarang pun tidak ada Khalifah untuk menjalankan perintah perang itu. Maka kena sesuaikan dengan keadaan. Tapi tidaklah ayat-ayat perang ini sudah dimansukhkan. Ianya masih tetap ada, kerana tidak semestinya keadaan akan aman sepanjang masa. Ada masanya nanti yang ayat-ayat hukum peperangan ini akan digunakan kembali. Dan kita kena bersedia.

وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقينَ

dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

Jangan takut untuk berperang dengan mereka kerana Allah akan bantu mereka yang bertaqwa. Iaitu mereka yang takut Allah dan jaga hukum.


 

Ayat 37: Penerangan lanjut tentang perbuatan mengubah takwim bulan-bulan.

إِنَّمَا النَّسيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذينَ كَفَروا يُحِلّونَهُ عامًا وَيُحَرِّمونَهُ عامًا لِيُواطِئوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُم سوءُ أَعمالِهِم ۗ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الكافِرينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Indeed, the postponing [of restriction within sacred months] is an increase in disbelief by which those who have disbelieved are led [further] astray. They make it¹ lawful one year and unlawful another year to correspond to the number made unlawful by Allāh² and [thus] make lawful what Allāh has made unlawful. Made pleasing to them is the evil of their deeds; and Allāh does not guide the disbelieving people.

 • Fighting during a sacred month.
 • If they found it advantageous to violate a sacred month, they would do so, designating another month in its place in which to observe the restrictions concerning fighting.

(MALAY)

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

 

إِنَّمَا النَّسيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفرِ

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. 

Ini merujuk kepada perbuatan mereka menangguh-nangguh Bulan Haram yang telah disebut dalam ayat sebelum ini. Ini sesungguhnya penambahan kepada kekufuran. Maknanya, mereka sudah kufur, tapi tambah lagi dengan perbuatan kufur ini.

Sudahlah mereka amalkan syirik, ini dengan bulan yang Allah telah susun pun mereka ubahsuai pula. Perbuatan mengubah-ubah kalender yang Allah telah tetapkan ini dipanggil النَّسيءُ. Akidah dah syirik, perbuatan mereka pun menambahkan lagi kekufuran itu. Maka bertambah-tambah kufur mereka dengan Allah.

 

يُضَلُّ بِهِ الَّذينَ كَفَروا

Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu,

Dengan sebab perubahan takwim yang Allah telah tetapkan itu, makin disesatkan lagi orang kafir dengan ketua-ketua mereka yang hendak berperang. Sebenarnya, ketua masyarakat lah yang alih kedudukan bulan itu dan orang mereka ikut sahaja.

 

يُحِلّونَهُ عامًا وَيُحَرِّمونَهُ عامًا

mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain,

Para pemimpin itu menghalalkan yang Allah telah haramkan. Mereka pandai-pandai kata tahun ini halal untuk berperang dalam Bulan Haram, tapi tahun depan jadi haram balik.

 

لِيُواطِئوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ

agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya,

Mereka kata kata tahun ini halal, tapi tahun depan haram, itu adalah cubaan mereka untuk perbetulkan balik takwim yang telah rosak. Tapi perbuatan mereka itu telah menyebabkan bilangan bulan dan susunan bulan tidak dapat ditentukan lagi.

Lafaz لِيُواطِئوا dari katadasar و ط أ yang bermaksud berjalan sambil menghancurkan apa yang ada di bawah kaki. Sebagai contoh jalan atas pokok bunga, tentu pokok bunga itu akan rosak, bukan? Begitulah yang mereka telah lakukan terhadap takwim bulan yang Allah telah tetapkan.

 

فَيُحِلّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ ۚ

maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah.

Oleh kerana perbuatan pemimpin itu, maka yang sepatutnya haram telah menjadi halal. Apabila mereka buat sendiri keputusan melawan hukum Allah, lalu mereka telah melakukan peperangan dalam Bulan Haram. Haram berperang dalam Bulan Haram tapi jadi halal pula bila mereka sudah memandai ubah takwim itu.

 

زُيِّنَ لَهُم سوءُ أَعمالِهِم

dijadikan cantik kepada mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu.

Amalan mereka itu buruk tapi diperlihatkan kepada mereka yang amalan itu baik. Yang menghasut dan mengelabui mata mereka adalah syaitan. Syaitan bisikkan kepada mereka yang mereka itu ada kuasa untuk buat apa sahaja yang mereka hendak. Sedangkan yang ada kuasa itu adalah Allah.

Kita kena taat kepada Allah kerana Allah yang berhak menghalal dan haramkan. Jadi apabila mereka rasa yang mereka layak ubah apa yang Allah tetapkan, maka mereka telah mengambil alih kuasa Allah – dan ini adalah syirik kepada diri sendiri.

 

وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الكافِرينَ

Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Kalau manusia tidak mahu mendengar suara hati mereka, dan menutup apa yang Allah telah berikan sebagai fitrah kepada semua manusia, maka tidak ada petunjuk lagi untuk mereka. Allah tidak beri lagi petunjuk kepada mereka dan ini dinamakan Khatmul Qalbi (penutupan hati)

Habis bahagian pertama Surah Tawbah ini. Secara ringkasnya, bahagian pertama ini telah membincangkan tiga perkara penting:

 1. iklan pemutusan perjanjian dengan pihak musyrikin.
 2. dipatahkan satu persatu hujah yang dikatakan menghalang peperangan diadakan. Ada 4 perkara semua sekali.
 3. disebutkan 6 golongan kafir yang kena diperangi.

 

Ayat 38: Ini adalah Bahagian Kedua surah ini. Allah akan beritahu kelebihan perang dalam bahagian ini. Allah juga akan sebut tentang 7 golongan dalam bahagian ini; ada 3 golongan Mukmin dan 4 golongan Munafik.

Dalam ayat ini, ada targhib (ajakan) kepada qital (perang) dan teguran kepada munafikin.

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا ما لَكُم إِذا قيلَ لَكُمُ انفِروا في سَبيلِ اللَّهِ اثّاقَلتُم إِلَى الأَرضِ ۚ أَرَضيتُم بِالحَياةِ الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ ۚ فَما مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا فِي الآخِرَةِ إِلّا قَليلٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

O you who have believed, what is [the matter] with you that, when you are told to go forth in the cause of Allāh, you adhere heavily to the earth?¹ Are you satisfied with the life of this world rather than the Hereafter? But what is the enjoyment of worldly life compared to the Hereafter except a [very] little.

 • i.e., inclining toward the comforts of worldly life.

(MALAY)

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.

 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا ما لَكُم

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya dengan kamu ini?

Ini adalah teguran kepada orang Islam. Ada yang tidak suka kepada peperangan. Maka Allah tegur mereka dalam ayat ini.

 

إِذا قيلَ لَكُمُ انفِروا في سَبيلِ اللَّهِ اثّاقَلتُم إِلَى الأَرضِ

bila dikatakan kepadamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?

Allah tegur puak Muslim, kenapa apabila mereka diajak keluar berjihad perang pada jalan Allah, mereka rasa berat? Kenapa? Apa yang tidak kena dengan kamu ini? Lafaz انفِروا dari katadasar ن ف ر yang bermaksud keluar berperang. Lafaz اثّاقَلتُم dari katadasar ثقل yang bermaksud ‘berat’. Mereka rasa kami mereka berat sahaja, nak melekat pada tanah (rumah) sahaja.

Ini adalah tentang Perang Tabuk. Semua umat Islam yang boleh berperang diwajibkan untuk menyertainya. Waktu diwajibkan umat Islam semuanya menyertai Perang Tabuk itu, ianya adalah musim menuai. Ramai dari kalangan umat Islam di Madinah ketika itu adalah petani. Dan sebagai  petani, hasil tuaian diambil setahun sekali sahaja.

Bayangkan, kerja menjaga tanaman selama  setahun, tapi hasil boleh dituai sekali sahaja. Maka peluang itu bukan boleh ditangguh-tangguh. Kalau tertinggal masanya, maka hilanglah peluang itu. Dan kalau orang lelaki pergi keluar jihad, yang perempuan dan kanak-kanak yang tinggal, tidak mampu nak ganti kerja menuai itu. Kalau ditangguhkan menuai, hasil tanaman itu akan rosak dan habislah punca pendapatan mereka tahun itu. Sedangkan Tabuk jauh dari Madinah. Memang kalau pergi dan balik, tanaman sudah rosak. Ini adalah dugaan dan ujian yang berat dari Allah kepada mereka.

Tabuk pula  jauh, susah nak pergi dan cuaca pula sedang panas. Tentunya perjalanan ke sana tidak selesa langsung. Maka memang dugaan besar untuk menyertainya. Kita sebut di sini supaya dapat faham dilema para sahabat waktu itu. Oleh kerana dugaan yang besar ini, maka ada yang berat hati nak pergi. Terutama sekali golongan Munafik.

 

أَرَضيتُم بِالحَياةِ الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ

Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia berbanding kehidupan di akhirat?

Berat sekali soalan Allah ini: adakah kamu berpuas hati dengan kehidupan dunia lebih lagi dari kehidupan di akhirat? Kamu lebihkan dunia dari akhirat? Memang kalau berjihad itu kena tinggal segala kesenangan yang biasa di dunia. Malah, boleh jadi mati. Akan tetapi, setelah apa yang kamu lalui, kamu masih lagi tidak faham dan melebihkan dunia dari akhirat?

Soalan ini diberikan secara umum, kepada orang-orang beriman, juga termasuk dalam seruan ini kepada orang munafik sekali. Walaupun mereka itu dalam hati mereka tidak beriman sebenarnya, tapi kekufuran mereka tersembunyi. Maka Allah masukkan sekali mereka dalam golongan ‘orang-orang beriman’

 

فَما مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا فِي الآخِرَةِ إِلّا قَليلٌ

Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.

Allah ingatkan kembali kepada mereka, kehidupan dunia itu sedikit sahaja kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat.  Tidak patut melebihkan dunia dari akhirat. Oleh kerana itu kenalah berjihad, kerana tidak ada apa yang boleh dibandingkan dengan akhirat.

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 22 Februari 2019


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Tafsir Surah Anfal Ayat 13 – 18 (Strategi peperangan)

Anfal Ayat 13: Kenapa kita boleh berperang dan bunuh golongan kafir?

ذٰلِكَ بِأَنَّهُم شاقُّوا اللَّهَ وَرَسولَهُ ۚ وَمَن يُشاقِقِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

That is because they opposed Allāh and His Messenger. And whoever opposes Allāh and His Messenger – indeed, Allāh is severe in penalty.

(MALAY)

(Ketentuan) yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras seksaan-Nya.

 

 ذٰلِكَ بِأَنَّهُم شاقُّوا اللَّهَ وَرَسولَهُ

yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; 

Oleh kerana golongan musyrikin itu menentang Allah ‎ﷻ dan Rasul, mereka tidak layak duduk di atas dunia. Maka kerana itu bunuhlah mereka iaitu setelah diberikan dengan segala dakwah dan peringatan kepada  mereka. Rasulullah ﷺ telah berdakwah kepada mereka lebih dari 10 tahun. Segala peluang telah diberikan, tetapi masih lagi mahu menentang Allah ‎ﷻ dan Rasul-Nya. Maksudnya, hujah perlu ditegakkan dahulu, bukan terus bunuh sahaja.

Lafaz شاقُّوا berasal daripada katadasar ش ق ق yang bermaksud berpecah, belahan, petir, menyusahkan, mengenakan kesusahan, kesusahan, masalah, tekanan, melawan. Maka kalimah شاقُّوا menentang, melawan Allah ‎ﷻ dan Rasul-Nya. Golongan kafir itu menentang agama Islam dengan keras dan kerana itu mereka layak diperangi. Maka maksud ‘kafir’ di dalam Al-Qur’an adalah mereka yang menentang agama Islam.

Oleh itu, bukanlah semua non-Muslim itu boleh diperangi. Hanya yang menentang Islam sahaja. Mereka itu dianggap sebagai Kafir Harbi. Jangan semua orang bukan Islam kita hendak serang pula nanti. Ramai sahaja non-Muslim yang tidak menentang Islam.

 

وَمَن يُشاقِقِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ

dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras seksaan-Nya.

Maksudnya sesiapa sahaja yang menentang, bukan Arab Mekah sahaja. Allah ‎ﷻ akan bersikap keras dengan mereka, tidak ada kelembutan lagi. Sekiranya mereka menentang, mereka akan mendapat balasan. Sama ada mereka akan mendapatnya di dunia dan di akhirat, atau di akhirat sahaja. Yang pasti, mereka akan mendapat azab itu.


 

Anfal Ayat 14: Apakah balasan bagi mereka?

ذٰلِكُم فَذوقوهُ وَأَنَّ لِلكٰفِرينَ عَذابَ النّارِ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

“That [is yours], so taste it.” And indeed for the disbelievers is the punishment of the Fire.

(MALAY)

Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka.

 

ذٰلِكُم فَذوقوهُ

maka rasakanlah azab itu. 

Oleh kerana penentangan kamu itu, maka rasailah di dunia ini kekalahan dan kematian yang menghinakan. Ayat ini diberikan sebagai ancaman dan peringatan kepada orang kafir. Allah ‎ﷻ akan bantu orang Islam untuk mengalahkan orang kafir. Mereka tidak akan menang kalau Allah ‎ﷻ beri bantuan.

 

وَأَنَّ لِلكٰفِرينَ عَذابَ النّارِ

Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka.

Ancaman di atas tadi adalah takhwif duniawi (azab di dunia) iaitu kekalahan dalam perang. Sekarang adalah ancaman takhwif ukhrawi (azab akhirat) yang lebih berat. Mereka di akhirat nanti akan dapat api neraka pula. Ia adalah lebih teruk lagi daripada azab yang dikenakan kepada mereka di dunia kerana azab di akhirat lebih keras lagi, dan kekal abadi. Kalau mati di dunia, sekali sahaja; sedangkan di akhirat kelak tidak mati-mati maka mereka akan diseksa tanpa henti sampai bila-bila.

Ini menjadikan apa sahaja yang mereka kena di dunia itu seolah-olah tidak ada apa-apa pun kerana azab di akhirat lebih keras lagi. Azab di dunia itu adalah sebagai ‘bayangan’ sahaja kepada azab yang akan dikenakan di akhirat kelak.


 

Anfal Ayat 15: Sekarang kita masuk ke perenggan Makro ke 3 daripada pecahan makro Surah Anfal. Sekarang akan diberikan arahan untuk taat kepada Allah ‎ﷻ dan Rasul dan perenggan ini berterusan sehingga ke ayat 28. Di sini Allah ‎ﷻ ajar cara-cara berjihad.

يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءآمَنوا إِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَروا زَحفًا فَلا تُوَلّوهُمُ الأَدبارَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

O you who have believed, when you meet those who disbelieve advancing [in battle], do not turn to them your backs [in flight].

(MALAY)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).

 

يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءآمَنوا إِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَروا زَحفًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu,

Ini adalah peringatan hukum peperangan. Lafaz زَحفًا bermaksud dalam keadaan mendatang dan rapat di medan perang. Ia bermaksud sesuatu yang dekat dengan kita.

Begitulah di medan perang. Musuh-musuh akan bergerak ke arah satu sama lain, mula-mula perlahan, kemudian sudah dekat sangat. Apabila sudah dekat, tidak ada tempat untuk pergi lari lagi. Pada waktu itu, terpaksa menghadapi musuh itu. Allah ‎ﷻ menggambarkan pertembungan antara dua pasukan perang dalam potongan ayat ini.

 

فَلا تُوَلّوهُمُ الأَدبارَ

maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).

Allah ‎ﷻ beritahu kepada kita, waktu sudah dekat berhadapan itu, janganlah berpaling ke belakang. Ketika itu kenalah istiqamah dalam perang itu, kena teruskan berperang. Ini adalah larangan lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran adalah salah satu daripada dosa besar.

Ini adalah kerana ia membawa kesan yang amat buruk kepada pasukan tentera. Sekiranya seorang sahaja yang lari, maka ada orang lain yang akan ikut dan ini tidak bagus sama sekali. Kekuatan tentera akan berkurangan.

Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadith melalui Abu Hurairah رضي الله عنه. yang telah menceritakan bahawa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ”. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: “الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ”

“Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah apakah tujuh dosa besar itu?” Rasulullah ﷺ bersabda.”Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang saat diserang, dan menuduh berzina wanita-wanita mukmin yang terpelihara kehormatannya yang sedang dalam keadaan lalai.”

Maka di dalam ayat ini, hukum umum diberikan: tidak kira berapa ramai musuh, mesti hadapi mereka. Akan tetapi nanti di dalam ayat 65 surah ini, diberikan had iaitu nisbah 1:10. Kalau seorang tentera Muslim, kena hadapi maksima 10 orang musuh. Kalau lebih, maka boleh berundur.

إِن يَكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يَغلِبوا مِائَتَينِ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغلِبوا أَلفًا مِنَ الَّذينَ كَفَروا بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَفقَهونَ

Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, nescaya mereka akan dapat mengalahkan seribu daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

Kemudian keringanan diberikan lagi dalam ayat 66 iaitu nisbah 1:2.

الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فيكُم ضَعفًا ۚ فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغلِبوا مِائَتَينِ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُم أَلفٌ يَغلِبوا أَلفَينِ بِإِذنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصّابِرينَ

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar.


 

Anfal Ayat 16: Hukuman kepada mereka yang lari dari medan pertempuran.

وَمَن يُوَلِّهِم يَومَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتالٍ أَو مُتَحَيِّزًا إِلىٰ فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأوىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And whoever turns his back to them on such a day, unless swerving [as a strategy] for war or joining [another] company, has certainly returned with anger [upon him] from Allāh, and his refuge is Hell – and wretched is the destination.

(MALAY)

Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.

 

وَمَن يُوَلِّهِم يَومَئِذٍ دُبُرَهُ

Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, 

Allah ‎ﷻ memberitahu apakah akibat dan hukum kepada pasukan tentera atau individu yang kalau berpaling juga. Mereka akan mendapat azab yang berat nanti.

Namun bukanlah semua unduran dalam perang itu salah. Ada dua keadaan di mana ia dibenarkan.

 

إِلّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتالٍ

kecuali berbelok untuk (siasat) perang

Ada dua sebab yang dibolehkan untuk undur ke belakang. Itu pun undur sekejap sahaja. Pertama, kecuali kerana mengubah langkah untuk menyerang balik. Itulah undur untuk serang semula, bukan untuk lari terus. Itulah maksud مُتَحَرِّفًا (strategi).

Allah ‎ﷻ kena ajar mereka dan beritahu mereka, kerana umat Islam amat taat: kalau Allah‎ﷻ  kata tidak boleh undur, nanti mereka langsung tidak berani untuk undur langsung, walau apa pun keadaannya. Begitulah para sahabat, mereka amat teliti dan mereka tidak akan mengelak. Sampai Allah ‎ﷻ kena beritahu, boleh untuk undur seketika untuk menyusun strategi peperangan.

Mungkin kerana kalau diteruskan menyerang atau bertahan dalam keadaan tertentu, panglima perang mungkin nampak yang mereka akan terus kalah dan itu tidak bagus. Oleh itu, dibolehkan untuk undur seketika untuk menyusun strategi. Seorang panglima perang akan tahu bilakah masa yang sesuai untuk berundur waktu itu.

Contoh: lari daripada teman-temannya sebagai siasat perang, untuk memperlihatkan kepada musuh bahawa dia takut kepada musuh, hingga musuh mengejarnya. Kemudian secara mendadak dia berbalik menyerang dan membunuh musuhnya, maka cara seperti ini tidak dilarang. Demi­kianlah menurut apa yang telah disebut oleh Sa’id ibnu Jubair dan As-Saddi.

 

أَو مُتَحَيِّزًا إِلىٰ فِئَةٍ

atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain,

Dibenarkan juga berundur dengan tujuan untuk bergabung dengan kumpulan lain. Lafaz مُتَحَيِّزًا bermaksud untuk ‘menyertai’. Maka, boleh berpisah dari medan peperangan itu dan kembali masuk balik ke medan perang dan bergabung dengan kumpulan yang lain. Ini juga adalah salah satu daripada strategi peperangan. Kadangkala pasukan tentera kena sertai kumpulan perang lain untuk menyerang tempat lain.

Sebagai contoh, lari dari suatu kelompok ke kelompok yang lain di dalam pasukan kaum Muslim untuk membantu mereka atau untuk meminta bantuan mereka; hal ini diperbolehkan. Hingga seandainya ia berada di dalam suatu sariyyah (pasukan khusus), lalu seseorang lari ke arah ketuanya atau kepada imam besarnya, maka hal ini termasuk ke dalam pengertian kemurahan yang disebutkan dalam ayat ini.

Oleh sebab itu, ada dua kemungkinan yang dibolehkan untuk berundur dalam perang dan kedua-duanya adalah atas strategi peperangan. Ini adalah dua taktik perang yang selalu digunakan. Begitulah indahnya Islam, strategi peperangan pun ada disebut dalam Al-Qur’an.

Hal yang sama telah dikatakan oleh Umar ibnul Khattab رضي الله عنه sehubungan dengan gugurnya Abu Ubaidah di atas sebuah jambatan di negeri Persia ketika berperang melawan musuh. Beliau gugur kerana banyaknya pasukan pihak Majusi yang menyerangnya. Lalu Umar رضي الله عنه berkata, “Sekiranya dia bergabung kepadaku (yakni mundur untuk mencari bantuan), nescaya aku akan menjadi pasukan pembantunya.”

Di dalam hadith yang lain:

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْر، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً -وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ -فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ؟ ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِتْنَا؟ ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ وَإِلَّا ذَهَبْنَا؟ فَأَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَخَرَجَ فَقَالَ: “مَنِ الْقَوْمُ؟ ” فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ. فَقَالَ: “لَا بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارون، أَنَا فِئَتُكُمْ، وَأَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ” قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَّلنا يَدَهُ.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abu Ziyad, daripada Abdur Rahman ibnu Abu Laila, daripada Abdullah ibnu Umar رضي الله عنه yang mengatakan, “Saya termasuk di dalam suatu pasukan yang dikirimkan oleh Rasulullah ﷺ. Kemudian orang-orang terpukul mundur dan lari, sedangkan saya termasuk orang-orang yang mundur. Lalu kami berkata, ‘Apakah yang harus kita perbuat, sedangkan kita telah lari daripada serangan musuh dan kita kembali dalam keadaan beroleh murka Allah?’ Akhirnya kami mengatakan, ‘Sebaiknya kita kembali ke Madinah dan menginap.’ Dan kami berkata lagi, “Bagaimana kalau kita tanyakan perihal diri kita ini kepada Rasulullah ﷺ. Jika masih ada pintu taubat buat kita, kita akan bertaubat; dan jika tidak ada, maka kita akan berangkat kembali.’ Kemudian kami menghadap kepadanya sebelum salat Subuh. Baginda ﷺ keluar (dari rumahnya) seraya bertanya, ‘Siapakah kaum ini?’ Maka kami menjawab, ‘Kami adalah orang-orang yang lari dari medan perang. Nabi ﷺ bersabda: ‘Bukan, bahkan kalian adalah orang-orang yang sedang melakukan siasat perang, saya sendiri termasuk golongan pasukan kaum Muslim. Ibnu Umar رضي الله عنه melanjutkan kisahnya, “Lalu kami (para sahabat yang bertugas dalam sariyyah itu) mendekati baginda dan mencium tangan baginda.”
(Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui berbagai jalur daripada Yazid ibnu Abu Ziyad. Imam Tirmidzi mengatakan bahawa hadith ini hasan, kami tidak mengenalnya melainkan melalui hadith Ibnu Abi Ziyad)

 

فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan daripada Allah,

Sekarang kembali untuk menyatakan hukum dan ancaman kalau berundur dari medan peperangan, bukan kerana strategi peperangan seperti yang telah disebut di atas. Sekiranya lari bukan kerana sebab dua perkara itu, maka mereka yang melakukan telah mati dengan bawa kemurkaan daripada Allah ‎ﷻ.

Murka Allah ‎ﷻ bukan seperti murka manusia. Ia adalah lebih teruk lagi. Kalau dimurkai ayah, ibu, pemimpin, orang besar yang kita hormati pun kita sudah takut, apatah lagi kalau Allah ‎ﷻ yang murka kepada kita! Memang tidak ada harapan untuk selamat kalau Allah‎ ﷻ sudah murka.

 

وَمَأوىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.

Allah ‎ﷻ beritahu yang balasan mereka yang undur dari medan perang itu adalah mereka akan duduk dalam neraka jahanam. Itu adalah tempat yang paling buruk. Bayangkan, lari dari medan perang kerana takut mati, tetapi tidak selamat di akhirat. Memang tidak berbaloi kalau lari.

Ini adalah kerana kalau berundur di dalam peperangan, ia akan melemahkan tentera Muslim. Musuh akan lebih bersemangat menyerang dan senang untuk mereka mengalahkan. Orang lain pun akan dengar dan tahu yang umat Islam pengecut dan mereka tidak takut untuk serang kita. Maka dakwah Islam tidak dapat dijalankan dan kita akan diganggu gugat sampai bila-bila.

Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Muslim yang terlibat dalam Perang Badr. Akan tetapi hal ini bukan bererti menafikan pengertian haram bagi selain mereka yang lari dari medan perangnya, sekalipun penyebab turunnya ayat ini berkenaan dengan mereka (ahli Badr).

Seperti apa yang ditunjukkan oleh makna hadith yang menyatakan bahawa lari dari medan perang merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama’.


 

Anfal Ayat 17: Ini adalah sebab keenam kenapa pembahagian harta rampasan ditentukan oleh Allah ‎ﷻ. Seperti yang telah disebut, ada tujuh sebab semuanya. Allah ‎ﷻ hendak mengingatkan, jangan bangga sangat menang itu kerana ia adalah kerana pertolongan daripada Allah ‎ﷻ.

فَلَم تَقتُلوهُم وَلٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم ۚ وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمىٰ ۚ وَلِيُبلِيَ المُؤمِنينَ مِنهُ بَلاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And you did not kill them, but it was Allāh who killed them.¹ And you threw not, [O Muḥammad], when you threw, but it was Allāh who threw² that He might test the believers with a good test.³ Indeed, Allāh is Hearing and Knowing.

 • i.e., Your strength was insufficient to overcome them, but Allāh supported you and gave you victory.
 • When the Prophet () threw a handful of dust into the faces of the disbelievers, Allāh caused it to fill the eyes and nose of every soldier, preventing their advance.
 • So that they would appreciate Allāh’s favor to them.

(MALAY)

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar dan Allah hendak memberi ujian dengannya, ujian yang baik kepada orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

 

فَلَم تَقتُلوهُم وَلٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka,

Allah ‎ﷻ beritahu yang bukan pasukan mukmin yang membunuh puak kafir itu, tetapi Allah ‎ﷻ yang sebenarnya bunuh mereka. Sememangnya jilka dilihat dari sudut zahir, pasukan Islam yang membunuh dan dibantu oleh tentera dalam kalangan malaikat. Namun Allah ‎ﷻ kata Dia yang sebenarnya membunuh mereka semua kerana semua itu adalah daripada Qudrat Allah ‎ﷻ. Kemenangan bukanlah kerana ramainya pasukan tentera, seperti pengertian yang disebutkan di dalam ayat lainnya:

{كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}

Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar.

[ Al-Baqarah: 249 ]

Kisahnya, apabila selesai peperangan, ada dalam kalangan tentera Muslim yang bergebang di atas kejayaan mereka. Maka Allah ‎ﷻ mengingatkan yang bukan mereka yang bunuh, tetapi sebenarnya Allah ‎ﷻ yang bunuh.

 

وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمىٰ

dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.

Ini adalah kejadian sebelum peperangan berlangsung, iaitu semasa kedua-dua pasukan tentera sedang berhadapan di medan perang, tetapi belum lagi mula berperang. Baginda diarahkan oleh Jibril عليه السلام untuk mengambil pasir dengan tangan baginda dan tabur ke arah orang kafir. Jarak antara baginda dan mereka adalah sejauh panahan anak panah. Maka ia memang agak jauh. Kalau hendak tabur tanah, tidak akan sampai dengan jarak sebegitu.

Kebiasaan dalam peperangan bangsa Arab, dua puak yang berhadapan, mereka akan mendekati satu sama lain sambil mereka akan memanah ke arah lawan. Kalau panah tidak sampai lagi, maka itu tanda mereka jauh lagi, maka kedua-dua pasukan akan merapatkan sesama sendiri. Apabila panah sudah sampai ke pasukan lawan, itu tandanya yang mereka sudah rapat, barulah mereka berhenti sebentar, menunggu berhadap-hadapan.

Kemudian setiap pasukan akan menghantar wakil dua orang tentera dalam kalangan mereka untuk berlawan di tengah medan. Apabila wakil yang dihantar itu sudah selesai berlawan dan berbunuhan sesama sendiri, barulah yang lain masuk berperang.

Oleh itu, kedudukan mereka pada waktu itu tidaklah dekat kerana jarak satu pahanan. Maka, jika mengambil kira adat dunia, dengan jarak jarak sebegitu jauh, kalau lempar pasir pasti tidak akan sampai. Pada waktu itu, Nabi ﷺ mengambil segenggam pasir, dan tabur kepada mereka. Sepatutnya tidak sampailah kalau ikut logik, namun begitu pasir yang Nabi ﷺ tabur itu, Allah ‎ﷻ bawa sampai kena kepada semua orang kafir dan kena mata mereka. Selepas terkena pasir itu, ada yang rebah, ada yang tidak nampak mata mereka, mereka tertunduk dan sebagainya kerana pasir sudah masuk ke dalam mata mereka. Mereka dalam keadaan kacau bilah waktu itu, dan tentera Muslim dan Malaikat terus menyerang mereka.

Allah ‎ﷻ beritahu tidaklah Nabi ﷺ melempar pasir itu sehingga masuk mata mereka tetapi Allah ‎ﷻlah yang menyebabkan pasir yang baginda lempar itu masuk ke dalam mata mereka kerana jika Nabi ﷺ sahaja yang lempar, tentu tidak akan sampai.

 

وَلِيُبلِيَ المُؤمِنينَ مِنهُ بَلاءً حَسَنًا

dan Allah hendak memberi ujian dengannya, ujian yang baik kepada orang-orang mukmin.

Lafaz يُبلِيَ bermaksud menguji seseorang untuk mengeluarkan yang terbaik daripada orang itu. Untuk menjadikan mereka lebih baik lagi apabila melepasi ujian itu. Lafaz بَلاءً حَسَنًا memberi isyarat yang ianya bukanlah ujian yang susah. Allah ‎ﷻ menjadikan ujian itu senang sahaja. Dengan ujian itu Allah ‎ﷻ hendak berikan nikmat kepada mereka seperti kemenangan dan harga rampasan perang.

Ada terdapat banyak hikmah di dalam peperangan jihad itu. Dengannya Allah ‎ﷻ dapat memberi orang mukmin itu kelebihan pahala yang sangat banyak. Pahala yang diberi itu tidak ada diberi pada masa lain. Sementara itu, para pejuang akan mendapat nikmat yang banyak, mereka dapat mengalahkan musuh dan masyarakat Arab lain pun sudah nampak kebenaran orang Muslim.

Mereka tidak akan dapat berkata yang puak Islam itu salah lagi kalau mereka menang dalam peperangan itu. Ia memberi kesan positif lain, antaranya bagi golongan yang selama ini menentang Islam, atau memandang rendah kepada Islam, mereka sudah tidak berani untuk melawan orang Islam sekarang. Mereka sudah mendapat anjakan paradigma. Mereka sudah memandang tinggi kepada umat Islam. Oleh itu, ada kelebihan dunia dan akhirat jika menjalankan peperangan.

Walaupun kalimah بَلاءً selalunya difahami sebagai bala, akan tetapi ia juga boleh diterjemahkan sebagai ‘nikmat’ sama seperti yang digunakan dalam [ Al-Baqarah: 49 ].

Ada satu lagi sisi lain bagi tafsir ini. Kenapakah kalimat بَلاءً حَسَنًا digunakan dalam ayat ini? Kalimah بَلاءً ia bermaksud ujian. Ujian selalunya susah dan kepayahan yang Allah ‎ﷻ kenakan kepada kita untuk lihat kita bersabar atau tidak. Apabila lepas ujian, Allah ‎ﷻ akan menaikkan darjat orang itu. Ini ujian yang biasa kita faham.

Akan tetapi ujian bukan selalunya dalam bentuk tekanan dan kesusahan. Ada ujian dalam bentuk kesenangan dan kebiasaannya ujian jenis ini lagi ramai yang gagal. Adakala Allah ‎ﷻ berikan kesenangan dan kejayaan untuk melihat apakah yang menerima nikmat itu ingat kepada Allah ‎ﷻ yang memberinya nikmat itu atau tidak? Maka begitulah ujian yang Allah ‎ﷻ telah berikan kepada para pejuang di Badr iaitu dengan kemenangan untuk menguji mereka.

 

إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah ‎ﷻ maha mendengar isi hati kita dan Allah ‎ﷻ maha mengetahui apa usaha yang kita lakukan untuk menegakkan agama-Nya.


 

Anfal Ayat 18: Ini adalah satu lagi nikmat apabila rancangan musuh gagal.

ذٰلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ موهِنُ كَيدِ الكٰفِرينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

That [is so], and [also] that Allāh will weaken the plot of the disbelievers.

(MALAY)

Itulah (kurnia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir.

 

ذٰلِكُم

Itulah

Ada jumlah muqaddar dalam lafaz ذٰلِكُم ini. Allah ‎ﷻ hendak beritahu, itulah sebahagian daripada hikmah perang. Ambillah pengajaran itu semua.

 

وَأَنَّ اللَّهَ موهِنُ كَيدِ الكٰفِرينَ

dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir.

Ini adalah tambahan daripada segala kelebihan yang telah disebut. Allah ‎ﷻ hendak menghina dan melemahkan rancangan jahat orang kafir. Memang mereka hendak menjatuhkan Islam tetapi tidak berhasil.

 

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 13 Sep 2022

Ringkasan Surah Anfal


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Ustaz Solahuddin

Ustaz Abdul Muien

Maariful Qur’an

Tafsir Surah an-Nisa Ayat 87 – 89 (Berperang dengan golongan Munafikin)

Ayat 87: Tujuan Jihad Qital (Jihad Perang) adalah untuk memperkenalkan tauhid kepada Allah. Untuk mencapai maksud itu, Jihad Qital perlu dijalankan untuk menentang mereka yang menghalang agama tauhid ini disampaikan kepada manusia.

Sebenarnya, mereka yang menghalang tidak ramai, tetapi kerana mereka itu ada di tampuk pemerintahan, maka kena juga lawan dengan mereka. Jangan kasihan kepada mereka, kerana disebabkan oleh merekalah yang menyebabkan ramai manusia yang masuk neraka.

Begitulah asal jihad adalah supaya manusia kenal Allah, bukan suka-suka nak bunuh orang. Jadi ayat ini adalah Dakwa kepada jihad dan takhwif ukhrawi.

اللَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Allāh – there is no deity except Him. He will surely assemble you for [account on] the Day of Resurrection, about which there is no doubt. And who is more truthful than Allāh in statement.

MALAY

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Sesungguhnya Ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat, (hari) yang tidak ada syak padanya. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

 

اللَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

Allah, tiada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia.

Oleh kerana asal jihad adalah untuk memperkenalkan Allah, maka dalam ayat ini diingatkan tentang tauhid kepada Allah.

Tidak boleh seorang hamba tak kenal Allah, maka hendaklah kita berdakwah kepada manusia memperkenalkan Allah. Maka, kadang-kadang untuk menjalankan kerja dakwah itu, terpaksa kita memusnahkan mereka yang menghalang dakwah itu dari sampai kepada manusia. Kerana kita tetap kena sampaikan dan kita kena hilangkan perkara yang menghalang.

 

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

Sesungguhnya Dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat, (hari) yang tidak ada syak padanya.

Ini adalah ayat Takhwif Ukhrawi. Allah hendak kita takut dengan kiamat. Selain dari takut kepada Allah, Allah ingatkan dalam ayat ini untuk manusia takut kepada Hari Kiamat yang pasti datang. Tidak ada syak tentang kedatangannya, maka kita mahu atau tidak mahu, kenalah bersedia untuknya. Jangan buang masa lagi.

Pada hari itu, segala perbuatan kita di dunia akan dipertimbangkan dan akan diberi balas, samada baik atau buruk. Ambillah masa semasa di dunia ini untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin.

 

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا

Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Tiada ucapan dan berita yang lebih benar dari berita dari Allah. Maka, kita kena sampaikan berita itu kepada manusia. Jangan kita simpan sendiri. Ini adalah kerana kebenaran mesti disampaikan.

Bayangkan kalau tidak ada sesiapa yang menyampaikan kebenaran Islam ini kepada kita, apa akan jadi dengan kita? Lalu bagaimana pula kalau ianya sekarang tidak disampaikan kepada orang kafir di seluruh dunia? Tidakkah mereka menuju kepada kehancuran kalau kita tidak sampaikan?

Habis Ruku’ ke 11 dari 24 ruku’ dalam surah ini.


 

Ayat 88: Ini adalah Hukum ke 4 kepada pemerintah. Ayat ini berkenaan keperluan untuk berjihad dengan munafikin yang berpaling tadah. Mereka keluar dari negara Islam kerana mereka menghalang orang lain dari Islam.

Ada antara orang-orang munafik itu yang akan beriman akhirnya, setelah mereka terus duduk dekat dengan Nabi dan orang Islam yang lain. Walaupun mereka tidak beriman, tapi sifat mereka lebih ke arah Islam. Kerana mereka boleh lagi duduk dengan orang Islam. Mereka masih lagi duduk dalam kalangan orang kafir yang menentang Islam. Maka mereka ini ada harapan lagi untuk benar-benar menjadi mukmin.

Tapi ada yang teruk dan sifat mereka itu lebih ke arah kafir, walaupun mulut mereka mengatakan mereka Muslim. Kita nampak mereka pun dah macam orang kafir dah. Mereka inilah yang menyusahkan agama Islam dari berkembang dan ditegakkan.

Oleh kerana sudah tahu bahayanya mereka itu, maka ada kalangan sahabat yang buat cadangan untuk memerangi mereka. Tapi ada pula dari kalangan sahabat yang kata jangan serang mereka lagi, kerana mereka itu masih orang Islam. Oleh itu, telah ada perselisihan dalam kalangan sahabat tentang kedudukan orang munafik itu. Allah sentuh tentang perselisihan mereka itu dalam ayat ini.

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

(SAHEEH INTERNATIONAL)

What is [the matter] with you [that you are] two groups concerning the hypocrites,¹ while Allāh has made them fall back [into error and disbelief] for what they earned.² Do you wish to guide those whom Allāh has sent astray? And he whom Allāh sends astray – never will you find for him a way [of guidance].³

 • i.e., divided between two viewpoints – whether or not they should be fought and killed.
 • As the result of their disobedience and disloyalty.
 • Allāh (subḥānahu wa ta‘ālā) leaves or sends astray those who choose to reject His guidance.

MALAY

Maka apakah yang menyebabkan kamu (berpecah) menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka (ke dalam kekufuran) disebabkan apa yang telah mereka usahakan? Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya.

 

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ

Maka apakah yang menyebabkan kamu (berpecah) menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu,

Allah tegur umat Islam: kenapa kamu berpecah dua tentang puak Munafikin itu? Kenapa tidak bersatu hati dan bulat keputusan? Ini tidak patut berlaku.

Mengenai latar belakang turunnya ayat ini diperselisihkan. Salah satu pendapat yang dikeluarkan adalah berdasarkan hadis ini:

فقال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا بَهْز، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أُحُد، فَرَجَعَ نَاسٌ خَرَجُوا مَعَهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةٌ تَقُولُ: نَقْتُلُهُمْ. وَفِرْقَةٌ تَقُولُ: لَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّهَا طَيْبة، وَإِنَّهَا تَنْفِي الخَبَث كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ”.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu’bah yang mengatakan bahwa Addi ibnu Sabit pernah mengatakan, telah menceritakan kepadanya Abdullah ibnu Yazid dari Zaid ibnu Sabit, bahawa Rasulullah Saw. berangkat menuju medan Perang Uhud, lalu di tengah jalan sebagian orang yang tadinya berangkat bersama baginda kembali lagi ke Madinah. Sahabat-sahabat Rasulullah Saw. dalam menanggapi mereka yang kembali itu ada dua pendapat: Suatu golongan berpendapat bahawa mereka harus dibunuh; sedangkan golongan yang lain mengatakan tidak boleh dibunuh, dengan alasan bahawa mereka masih orang-orang mukmin. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: Maka mengapa kalian menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik. (An-Nisa: 88) Maka Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Madinah itu adalah Tayyibah, dan sesungguhnya Madinah dapat membersihkan kotoran, sebagaimana pandai besi dapat membersihkan kotoran (karat) besi.
Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya melalui hadis Syu’bah.

Satu lagi pendapat:

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum yang tinggal di Mekah. Mereka telah masuk Islam, tetapi mereka membantu kaum musyrik. Lalu kelompok ini keluar dari Mekah dalam rangka suatu keperluan yang menyangkut kepentingan mereka (berniaga). Mereka mengatakan, “Jika kita bersua dengan sahabat-sahabat Muhammad, kita pasti tidak akan diapa-apakan oleh mereka.” Lain halnya dengan kaum mukmin yang bersama Rasul Saw. ketika disampaikan kepada mereka berita keluarnya kelompok tersebut dari Mekah, maka segolongan dari kaum mukmin mengatakan, “Ayuh kita kejar pengecut-pengecut itu dan kita bunuh mereka, kerana sesungguhnya mereka telah membantu musuh untuk melawan kita.” Sedangkan golongan yang lainnya mengatakan, “Mahasuci Allah —atau kalimat semacam itu—, apakah kalian akan membunuh suatu kaum yang pembicaraannya sama dengan apa yang kalian bicarakan (yakni seagama) hanya kerana mereka tidak ikut hijrah dan tidak mahu meninggalkan rumah mereka, lalu kita dapat menghalalkan darah dan harta benda mereka?” Demikianlah tanggapan mereka terbagi menjadi dua golongan, sedangkan Rasul Saw. saat itu berada di antara mereka, dan baginda Saw. tidak melarang salah satu golongan dari keduanya melakukan sesuatu. Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya: Maka mengapa kalian menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik (An-Nisa: 88)

 

وَاللَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا

padahal Allah telah membalikkan mereka disebabkan apa yang telah mereka usahakan

Allah beritahu yang Dia telah membalikkan mereka kepada kekufuran disebabkan oleh perangai mereka dan kedegilan mereka. Memang nampak mereka itu sudah kufur. Kenapa lagi mereka hendak duduk di kalangan orang kafir sedangkan sudah ada Madinah tempat orang mukmin boleh mengamalkan agama Islam dengan aman dan sempurna?

Mereka tidak mahu berhijrah itu kerana degil sahaja. Maka kalau dah degil begitu sekali, maka mereka bukan lagi mukmin. Mereka sudah dikira sebagai munafik. Maka boleh perangi mereka. Kenapa ada rasa sangsi lagi terhadap mereka?

 

أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَهُ

Adakah kamu hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah?

Allah nak beritahu yang orang munafik yang teruk itu tidak akan dapat hidayat. Walau bagaimana cara pun kita lakukan untuk mengajak mereka kepada Islam, mereka tidak akan ikut, kerana mereka telah ditetapkan oleh Allah yang mereka akan sesat. Kalau sudah begitu, adakah kamu sangka kamu boleh beri hidayah kepada mereka, sedangkan Allah sudah tidak hingin lagi beri hidayah kepada mereka?

Siapakah golongan munafik yang dimaksudkan dalam ayat ini?

Selepas umat Islam diwajibkan hijrah ke Madinah, ada golongan muslim yang tidak hijrah ke Madinah walaupun mereka boleh dan berkemampuan untuk berhijrah. Mereka itu ada dari kalangan orang Mekah dan dari tempat-tempat lain juga. Memang ada yang tidak mampu melakukan hijrah atas beberapa sebab, tapi ada yang sengaja tidak hijrah walaupun mereka mampu dan boleh untuk berhijrah.

Mereka tidak hijrah itu mungkin kerana tidak mahu tinggalkan harta mereka yang banyak di Mekah atau di tempat asal mereka. Mereka juga tidak mahu meninggalkan keluarga mereka yang masih kafir. Oleh kerana itu mereka tetap tinggal di kawasan orang kafir, tempat asal mereka.

Oleh itu, ada lagi golongan yang dikatakan Muslim yang ada di Mekah itu. Dan sekarang arahan untuk jihad sudah dikeluarkan. Maka ada para sahabat yang bertanya: kalau mereka itu Muslim, bagaimana nanti keadaan mereka kalau mereka berperang nanti? Takut-takut nanti akan terbunuh mereka yang Muslim pula.

Para sahabat kata mereka itu Muslim kerana mereka telah mengucap dua Kalimah Syahadah, solat dan puasa. Tapi Allah nak beritahu yang mereka itu sebenarnya dah kufur.

 

وَمَن يُضْلِلِ اللَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya.

Dan Allah menekankan bahawa sesiapa yang Allah telah tetapkan sudah kufur, mereka tidak akan beriman sampai bila-bila. Tidak ada cara untuk kita membawa mereka kepada iman yang sebenar. Walaupun kita telah tunjukkan kepada mereka berbagai-bagai dalil bukti. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sebegini. Ameen.

Mereka dikira kufur kerana tidak menyerahkan diri mereka 100% kepada agama. Mereka masih sayang kedudukan dan kesenangan mereka di dunia. Mereka tidak percaya kepada janji Allah bahawa sesiapa yang menyerahkan diri mereka kepada Allah, akan selamat.

Hukum berkenaan munafik adalah tidak boleh dibunuh kerana mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Tapi dalam ayat ini, Allah memberitahu boleh bunuh orang munafik yang telah jelas menunjukkan kekufuran mereka.


 

Ayat 89: Ayat ini adalah tentang munafik yang ghuluw. Mereka duduk dalam golongan muslim, tapi sebenarnya mereka menentang Islam.

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

(SAHEEH INTERNATIONAL)

They wish you would disbelieve as they disbelieved so you would be alike. So do not take from among them allies until they emigrate for the cause of Allāh. But if they turn away [i.e., refuse], then seize them and kill them wherever you find them and take not from among them any ally or helper,

MALAY

Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, maka (dengan yang demikian) menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu janganlah kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam). Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemuinya; dan jangan sekali-kali kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong;

 

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا

Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, 

Golongan munafik itu sebenarnya suka kalau orang Islam jadi kafir macam mereka juga. Oleh itu mereka mengajak kepada kekufuran. Mereka itu pula mungkin jenis orang yang berperawakan menarik (dari segi luaran mereka) dan kerana itu mereka boleh menarik orang lain ke arah mereka.

 

فَتَكُونُونَ سَوَاءً

supaya menjadilah kamu sama seperti mereka.

Mereka mahu kita jadi macam mereka, supaya senanglah mereka nak buat apa-apa sahaja.

Bayangkan kalau mereka sahaja yang buat perangai engkar, tentu nampak lain macam, bukan? Tapi kalau semuanya sama sahaja, tidaklah nampak macam mereka sahaja yang berperangai teruk. Maka kerana itu mereka mengajak mukmin jadi seperti mereka.

 

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

Oleh itu janganlah kamu mengambil di antara mereka menjadi teman rapat kamu,

Maka, kalau mereka sudah berperangai begitu, janganlah pula jadikan mereka sebagai teman rapat kita. Oleh itu, tidak boleh meminta tolong kepada orang kafir. Tidak boleh berkawan rapat dengan mereka kerana bahaya. Kerana kita mungkin terikut-ikut dengan cara hidup mereka.

 

حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah

Jangan jadikan mereka sebagai teman rapat kita, sehinggalah mereka berhijrah secara sukarela kerana Allah. Sehingga mereka sanggup meninggalkan kesenangan keduniaan untuk berada di dalam negara Islam.

Orang munafik tidak akan buat begitu. Dulu mereka duduk di Madinah tapi kemudian mereka telah pindah duduk dekat kawasan kafir harbi. Sampai tidak tahu dah samada mereka itu orang kafir atau Islam. Yang terus duduk di Mekah pula pula tidak mahu berkorban meninggalkan kampung halaman.

Maka jangan berkawan rapat dengan mereka melainkan mereka yang sebegitu hijrah dan duduk dalam kawasan umat Islam. Mereka kena tunjukkan pengorbanan mereka dahulu.

Golongan inilah yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan golongan mukmin. Ada sahabat kata mereka itu orang kafir dan ada sahabat yang kata mereka itu masih muslim lagi.

 

فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemui mereka; 

Kalau mereka sengaja berpaling dari hijrah, sudah diajak dan disuruh hijrah tapi masih tidak mahu juga, maka bolehlah tangkap mereka dan bunuh mereka di mana sahaja jumpa mereka. Ini kerana mereka masih berada dalam negara kafir yang menentang Islam. Jadi mereka terlibat dalam usaha meruntuhkan Islam.

Dalam ayat ini Allah telah beri kebenaran untuk berperang dengan mereka. Anggap mereka orang kafirlah kalau begitu. Jangan sibuk-sibuk lagi nak berpecah pendapat lagi. Mulai dari saat ini, kalau perang nanti boleh sahaja bunuh mereka.

 

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

dan jangan sekali-kali kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong;

Dan Allah ingatkan sekali lagi supaya jangan ambil mereka sebagai teman rapat. Kerana bahaya kalau berkawan dengan mereka kerana mungkin terikut-ikut pula dengan perangai mereka.

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya.

Kemaskini: 20 Mei 2018

Ringkasan Surah Nisa’


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Mutiara al-Qur’an

Tafhim-ul-Qur’an, Abul A’la Maududi

Tafsir Surah Ali Imran Ayat 159 – 165 (Sifat seorang Pemimpin)

Ayat 159: Walaupun para sahabat ada yang melakukan kesalahan, tetapi Nabi ﷺ tidak menghukum mereka. Mereka masih boleh duduk-duduk bersama majlis Nabi ﷺ. Nabi ﷺ kata semua yang terjadi itu adalah takdir Allah ‎ﷻ. Cuma Nabi ﷺ berilah nasihat supaya perkara itu jangan bagi terjadi lagi.

Nabi ﷺ boleh bersabar dengan mereka kerana Nabi ﷺ telah diberikan dengan sifat tabah dan sabar. Itu menunjukkan betapa untungnya sahabat Nabi ﷺ, kerana mendapat seorang pemimpin seperti Nabi Muhammad ﷺ. Jadi ayat ini adalah tasliah kepada sahabat Nabi ﷺ.

فَبِما رَحمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم ۖ وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ ۖ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ ۖ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

So by mercy from Allāh, [O Muḥammad], you were lenient with them. And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allāh. Indeed, Allāh loves those who rely [upon Him].

MALAY

Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya.

 

فَبِما رَحمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم

Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka

Dengan sebab rahmat yang Allah ‎ﷻ telah berikan kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ masih dapat berlembut dengan mereka walaupun kesalahan besar yang mereka telah lakukan di Uhud. Allah ‎ﷻ mengingatkan bahawasanya sifat berlembut itu datangnya daripada Allah ‎ﷻ.

Allah ‎ﷻ mahu supaya Nabi ﷺ berlembut kepada umatnya kerana baginda mewakili rahmat Allah ‎ﷻ. Walaupun kesalahan mereka berat, sampai ramai yang mati, mereka masih boleh duduk-duduk dengan Nabi ﷺ kerana Nabi ﷺ tidak marah mereka.

Ini adalah sifat pemimpin yang baik dan Nabi ﷺ ada sifat ini. Kita juga kena ambil pengajaran daripada sifat ini. Jangan garang sahaja sepanjang masa. Jangan tunjuk sifat marah-marah tidak tentu hala.

 

وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ

dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. 

Allah ‎ﷻ beritahu yang kalau Nabi ﷺ berlidah tajam فَظًّا (cakap yang menikam hati), atau غَليظَ القَلبِ – hati keras tidak mudah memaafkan orang, nescaya para sahabat yang berjuang bersama baginda itu akan lari daripada baginda. Namun oleh kerana sifat baginda yang lembut terhadap mereka, mereka tidak lari. Mereka tahu mereka salah tetapi mereka masih boleh duduk dengan baginda, kerana Nabi ﷺ masih melayan mereka dengan baik. Ini mengajar kita tentang kepemimpinan.

Kita kena berlembut dengan orang bawahan kita kerana kena jaga emosi mereka. Bayangkanlah para sahabat itu bukan calang-calang manusia. Mereka sanggup bermatian kerana Islam dan kerana Nabi Muhammad ﷺ itu Rasul utusan Allah ‎ﷻ.

Namun kalau mereka pun kena maki dengan Nabi ﷺ, mereka pun akan lari juga dari sisi baginda kerana tidak tahan telinga dan pecah jiwa mereka. Jadi kalau kita berada dalam kedudukan tinggi dalam keluarga, dalam kelas pengajian, dalam persatuan, dalam halaqah dan sebagainya, kena ambil tahu perkara ini. Walaupun sama-sama belajar, tetapi kalau pemimpin atau ustaz itu jenis kaki maki, tuduh anak murid tanpa usul periksa, anak murid pun boleh lari.

Bukannya anak murid itu tidak mahu belajar, tolak Islam atau munafik, tetapi perangai ustaz itu yang menjauhkan anak murid. Janganlah bila anak murid sudah tidak datang kelas pengajian, tuduh anak murid ‘sudah rasa pandai’… atau pelbagai tuduhan lagi dilemparkan pula. Kena tengok kepada diri sendiri dahulu, apa kesalahan yang diri sendiri sudah buat.

Sama jugalah dengan pemimpin dalam persatuan dan apa-apa perkumpulan pun. Walaupun perkumpulan itu menyokong kuat untuk menegakkan agama Islam. Bukannya mereka sudah tidak mahu tolong agama Islam, tetapi mereka sudah tidak sesuai dengan pemimpin yang memimpin persatuan itu.

Kita jangan pula kata: Nabi ﷺ bolehlah memaafkan mereka sebab baginda itu Nabi. Kita kena ingat yang akhlak Nabi itu adalah contoh ikutan kita kerana Nabi ﷺ bukan memainkan peranan sebagai Rasul sahaja, tetapi juga sebagai ayah, sebagai ketua, sebagai sahabat, dan pelbagai tugas lagi. Ini kerana Nabi ﷺ memakai banyak ‘topi’ dan kita kena peka kepada perlakuan Nabi ﷺ (supaya kita boleh belajar daripada baginda). Kalau bukan akhlak dan contoh Nabi ﷺ yang kita ikuti, contoh siapa lagi?

 

فَاعفُ عَنهُم

Oleh itu maafkanlah mereka

Maaf sahajalah kesilapan mereka. Semua manusia akan melakukan kesilapan. Para sahabat pun telah belajar daripada kesilapan mereka. Ada ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah tegur mereka yang akan kekal sampai ke hari Kiamat dan Allah ‎ﷻ pun sudah maafkan mereka.

 

وَاستَغفِر لَهُم

dan pohonkanlah ampun bagi mereka, 

Nabi ﷺ disuruh minta ampun kepada Allah ‎ﷻ bagi pihak mereka. Mereka pun tentunya sudah berkali-kali meminta pengampunan dan Nabi ﷺ pun disuruh untuk ampunkan mereka.

 

وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ

dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan

Dan sentiasa meminta cadangan mereka dalam urusan-urusan khas. Masih boleh lagi bermesyuarat dengan mereka. Tunjukkan yang pemdapat mereka diambilkira. Tentu perasaan mereka akan lebih lega kalau dilakukan sebegitu.

Maknanya, jangan sisihkan mereka. Kalau kita tidak marah kepada mereka, tetapi pendapat mereka tidak didengari lagi, tidak diajak mesyuarat lagi, tentulah mereka akan terasa juga, bukan?

Ayat ini juga mengajar pemimpin untuk mendengar pendapat orang bawahan. Betul-betul dengar. Bukan menunjuk macam dengar sahaja, tetapi kemudian idea mereka dimasukkan ke dalam tong sampah. Lagi teruk, semasa mereka beri cadangan pun tunjuk muka tidak percaya.

 

فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ

Kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah, 

Cuma dalam mesyuarat, kita tidak boleh tengok kepada kehendak majoriti atau minoriti. Kena tengok dan nilai segala keputusan dan pemimpin kena pilih mana yang terbaik dalam semua pendapat itu. Bukannya buat undian pula kerana bukan semua pendapat yang ramai itu yang terbaik.

Memang minta pendapat ahli bawahan, tetapi akhirnya keputusan di tangan ketua. Ketua kena tanya pendapat yang lain supaya dapat idea-idea lain yang dia mungkin tidak terfikir (kerana bukanlah semua ketua itu pandai-pandai belaka).

Dan kemudian kena ingat, kalau sudah nekad kepada satu keputusan, maka peganglah keputusan itu. Selepas itu, apa sahaja yang berlaku, bukanlah disebabkan oleh keputusan mesyuarat yang salah. Hendaklah serah kepada Allah ‎ﷻ dan bertawakal. Jangan salahkan pilihan semasa mesyuarat dulu.

Apa yang berlaku adalah keputusan Allah ‎ﷻ. Bermesyuarat adalah dasar ikhtiar. Kemudian kena serahkan kepada Allah ‎ﷻ. Kejayaan atau kegagalan di tangan Allah ‎ﷻ. Jangan selepas itu hendak kena hantuk kepala ke dinding dan cakap: “Ish, kalaulah aku pakai keputusan yang lain….!”. Itu buang masa kerana ia telah berlalu dan tidak dapat diulang kembali.

 

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ

sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Allah ‎ﷻ mahu kita bertawakal dan menyerah kepada Allah ‎ﷻ sahaja. Tawakal itu kena ada dengan redha dengan segala keputusan Allah ‎ﷻ. Dimulakan dengan sedar yang Allah‎ ﷻ itu Tuhan dan kita ini hamba sahaja. Sebagai hamba, kena redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah ‎ﷻ. Kena sedar yang usaha kita sebagai manusia adalah terbatas. Kita memang kena usaha, tetapi selepas usaha, kena serah keputusan kepada Allah ‎ﷻ.


 

Ayat 160:

إِن يَنصُركُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُم ۖ وَإِن يَخذُلكُم فَمَن ذَا الَّذي يَنصُرُكُم مِّن بَعدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

If Allāh should aid you, no one can overcome you; but if He should forsake you, who is there that can aid you after Him? And upon Allāh let the believers rely.

MALAY

Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu; dan jika Dia meninggalkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.

 

إِن يَنصُركُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُم

Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu;

Orang mukmin sedar yang pertolongan Allah ‎ﷻ akan diberi kepada mukminin yang menjaga syarat (antaranya kena bertaqwa dan taat kepada pemimpin perang).

Dan kita kena sedar yang kita amat memerlukan pertolongan Allah ‎ﷻ. Kalau Allah‎ ﷻ tolong, tidak akan ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kita. Kalimah غالِبَ adalah apabila ada kuasa yang lebih kuat daripada kita yang paksa kita melakukan sesuatu. Tidak kira apa yang mereka ada. Bukankah sudah banyak contoh peperangan yang tentera Islam bilangannya sedikit, tetapi mereka tetap menang? Ini kerana Allah ‎ﷻ yang beri kemenangan itu.

 

وَإِن يَخذُلكُم فَمَن ذَا الَّذي يَنصُرُكُم مِّن بَعدِهِ

dan jika Dia meninggalkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah?

Kalau Allah ‎ﷻ sudah tinggalkan kita, tidak ada sesiapa yang dapat menolong kita langsung, walaupun satu dunia hendak menolong kita.

Perkataan يَخذُلكُم berasal daripada خدل yang bermaksud kawan yang meninggalkan kawannya semasa kawannya itu amat memerlukan pertolongan. Kita memang amat memerlukan pertolongan Allah ‎ﷻ, bukan? Namun bagaimana kalau Allah ‎ﷻ tinggalkan kita? Tentulah amat malang sekali. Maka, hendaklah kita jaga syari’at supaya mendapat pertolongan Allah ‎ﷻ.

Jadi lafaz خدل bermaksud meninggalkan kawan semasa kawan itu memerlukan pertolongan. Inilah yang telah dilakukan oleh puak munafik apabila 300 daripada mereka meninggalkan Nabi ﷺ dan para sahabat di medan Uhud. Sekarang Allah ‎ﷻ kata, kalau Dia tinggalkan kita sewaktu kita memerlukan-Nya, bagaimana? Jika Allah ‎ﷻ biarkan kita kerana akidah kita salah atau kita tidak jaga hukum, tidak ada sesiapa yang akan dapat bantu kita.

 

وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ

Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.

Maka orang yang beriman, kena tawakal kepada Allah ‎ﷻ. Kena jaga hukum Tuhan. Maka itulah sifat orang Mukmin. Maka kita kena sematkan perasaan ini dalam diri kita. Kena usaha untuk dapat tawakal, kena pujuk dan pupuk hati kita. Ia tidak senang kerana sebagai manusia, kita ada sedikit sebanyak rasa kita ada kuasa tetapi kita kena serahkan semua itu kepada Allah ‎ﷻ.


 

Ayat 161: Orang munafik hanya pandang kepentingan dunia sahaja. Mereka tidak fikir tentang akhirat. Pernah dalam satu peperangan, ada harta rampasan perang yang hilang. Puak munafik tuduh Nabi Muhammad ﷺ yang ambil. Oleh kerana kejadian itu Allah ‎ﷻ turunkan ayat ini.

وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغلُل يَأتِ بِما غَلَّ يَومَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّىٰ كُلُّ نَفسٍ مّا كَسَبَت وَهُم لا يُظلَمونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

It is not [attributable] to any prophet that he would act unfaithfully [in regard to war booty]. And whoever betrays, [taking unlawfully], will come with what he took on the Day of Resurrection. Then will every soul be [fully] compensated for what it earned, and they will not be wronged.

MALAY

Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu (disangkakan) berkhianat (menggelapkan harta rampasan perang), dan sesiapa yang berkhianat (menggelapkan sesuatu), dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan (balasan bagi) apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun (balasannya).

 

وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu berkhianat

Tidak layak seorang Nabi mencuri harta rampasan. Tujuan Nabi ﷺ berperang bukanlah kerana mahukan harta. Maka tuduhan golongan munafik itu memang tidak patut. Mereka tuduh begitu kerana mereka sendiri yang mementingkan harta benda. Jadi mereka ‘project’ (memprojeksi tanggapan) Nabi ﷺ pun sama seperti mereka pula. Ini terjadi bila kita rasa orang lain pun seperti kita juga dan ini adalah salah anggap sahaja.

 

وَمَن يَغلُل يَأتِ بِما غَلَّ يَومَ ٱلْقِيَٰمَةِ

dan sesiapa yang berkhianat, dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu;

Dalam hukum peperangan, harta rampasan tidak boleh diambil sebelum dibahagikan oleh pemimpin perang. Memang ada bahagian yang akan diberikan kepada mereka yang menyertai perang itu, tetapi hanya boleh diambil selepas dibahagikan. Kalau ada yang ambil juga, di akhirat nanti dia akan bawa harta itu dan kena tunjuk untuk diadili oleh Allah ‎ﷻ.

 

ثُمَّ تُوَفّىٰ كُلُّ نَفسٍ مّا كَسَبَت

kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan (balasan bagi) apa yang telah diusahakannya, 

Setiap orang akan dibalas mengikut apa yang mereka telah lakukan semasa di dunia. Maksudnya Allah ‎ﷻ hendak beritahu balasan buruk bagi mereka yang ambil harta rampasan perang dengan cara yang zalim.

 

وَهُم لا يُظلَمونَ

sedang mereka tidak akan dizalimi.

Dan mereka tidak akan dizalimi. Allah ‎ﷻ tidak akan melakukan kezaliman. Maksudnya, apa-apa sahaja yang telah dilakukan daripada kebaikan akan dibalas, tidak ada yang tertinggal. Malah akan dibalas dengan lebih lagi daripada apa kebaikan yang dilakukan; dan kalau ada melakukan kesalahan, akan dibalas dengan yang sama juga – tidak dibalas dengan lebih buruk daripada yang dilakukan. Dan tidak akan dikenakan azab kalau tidak melakukannya.

Sekarang bandingkan dengan dunia ini. Kalau di dunia, kadang-kadang ada orang yang dikenakan hukum walaupun dia tidak melakukan kesalahan, kerana mungkin hakim tidak adil, atau ada orang yang khianat dan bagi bukti yang salah. Namun ini semua tidak akan terjadi di akhirat nanti.

Maka keadilan yang sempurna adalah di akhirat kelak. Kita tidak dapat jumpa keadilan sempurna di dunia ini. Kerana itu kalau kita dizalimi di dunia, maka sabarlah sedikit kerana orang Mukmin sedar yang akhirat itu ada, dan dia akan dapat keadilan itu akhirnya.


 

Ayat 162:

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَٰنَ اللَّهِ كَمَن باءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئسَ المَصيرُ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

So is one who pursues the pleasure of Allāh like one who brings upon himself the anger of Allāh and whose refuge is Hell? And wretched is the destination.

MALAY

Adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan dari Allah? Sedang tempat kembalinya ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

 

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَٰنَ اللَّهِ

Adakah orang yang menurut keredhaan Allah itu sama

Adakah sama orang yang mencari redha Allah‎ ﷻ dengan yang tidak? Cari redha Allah ‎ﷻ itu adalah dengan taat kepada hukum Allah ‎ﷻ. Sebagaimana Nabi itu seorang yang taat kepada Allah ‎ﷻ, jadi, kita kena ikut cara Nabi ﷺ. Maka kerana itu kena tahu apakah Sunnah dan bagaimana cara Nabi ﷺ taat kepada Allah ‎ﷻ.

Perkataan رِضوانَ adalah redha dalam bentuk isim mubalaghah (bersangatan). Maksudnya, Nabi Muhammad ﷺ bukan sahaja mahu Allah ‎ﷻ redha, tetapi baginda mahu Allah ‎ﷻ sangat-sangat redha. Maka kita kena sentiasa berusaha seboleh mungkin untuk mendapatkan keredhaan Allah ‎ﷻ. Bukannya dengan cara lebih kurang sahaja, dengan melepaskan batuk di tangga sahaja. Maka kena tahu apa yang Allah ‎ﷻ hendak daripada kita. Antaranya kena kaji ayat-ayat Allah ‎ﷻ di dalam Al-Qur’an.

Sekarang bandingkan pula dengan sifat orang lain yang berlawanan:

 

كَمَن باءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ

sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan daripada Allah?

Adakah sama dengan orang yang pulang ke akhirat dengan membawa سَخَطٍ (kemurkaan) daripada Allah ‎ﷻ? Lafaz سَخَطٍ bermaksud ‘marah’ tetapi digunakan khusus apabila yang orang yang berada di kedudukan yang atas marah kepada orang bawahannya. Contohnya guru marah kepada anak murid dipanggil سَخَطٍ. Kalau anak murid yang marah kepada guru, tidaklah boleh digunakan lafaz سَخَطٍ.

Inilah perbandingan yang Allah ‎ﷻ hendak jelaskan. Sebelum ini disebut tentang ada yang mengatakan Nabi ﷺ telah mengambil harta rampasan perang. Orang yang mengambil harta rampasan perang adalah yang mendapat murka atau kemarahan daripada Allah ‎ﷻ. Oleh itu, Allah ‎ﷻ hendak bandingkan sifat Nabi ﷺ dengan sifat seorang yang mendapat murka Allah ‎ﷻ. Adakah sama? Tentulah tidak.

 

وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئسَ المَصيرُ

tempat kembalinya ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tempat mereka yang mendapat kemurkaan daripada Allah ‎ﷻ adalah neraka jahannam. Lafaz المَصيرُ bermaksud destinasi akhir. Ia adalah tempat yang terakhir yang akan pergi. Katakanlah kita akan pergi merata-rata tempat dalam dunia ini, namun akhirnya kita akan pergi ke tempat yang kita akan tinggal tetap juga akhirnya, bukan?

Allah ‎ﷻ beri perumpamaan bahawa Neraka itu adalah tempat tinggal yang tetap bagi mereka yang mendapat murka Allah ‎ﷻ. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang munafik. Banyak sifat-sifat mereka disebut dalam nas Al-Qur’an dan hadith, maka kita kena belajar sifat-sifat mereka dan mengelak daripada ada sifat-sifat itu.


 

Ayat 163:

هُم دَرَجَٰتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصيرٌ بِما يَعمَلونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

They are [varying] degrees in the sight of Allāh, and Allāh is Seeing of whatever they do.

MALAY

Mereka itu (yang menurut keredaan Allah, dan yang mendapat kemurkaanNya), mempunyai tingkatan-tingkatan (pahala atau dosa yang berlainan) di sisi Allah; dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan.

 

هُم دَرَجَٰتٌ عِندَ اللَّهِ

Mereka itu, mempunyai tingkatan-tingkatan di sisi Allah

Sebelum ini telah disebut bagaimana mereka yang dimurkai oleh Allah ‎ﷻ akan tinggal di neraka. Mereka yang dimurkai Allah ‎ﷻ dan kemudian tinggal dalam neraka, ada beberapa tingkatan dalam neraka. Sebelum itu disebut mereka yang mencari keredhaan Allah ‎ﷻ.

Tidak sama kedudukan mereka. Bagi yang mendapat murka, ada yang lebih teruk daripada yang lain. Allah ‎ﷻ sahaja yang tahu apakah tingkatan mereka. Yang mendapat keredhaan Allah ‎ﷻ pun ada beberapa darjat di sisi Allah ‎ﷻ. Tingkatan darjat itu adalah bergantung kepada amalan mereka dan berapa banyaknya pahala di sisi Allah ‎ﷻ.

 

وَاللَّهُ بَصيرٌ بِما يَعمَلونَ

dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan.

Allah ‎ﷻ tahu di manakah tingkatan mereka dan di manakah mereka patut berada kerana Allah ‎ﷻ yang melihat apa yang mereka lakukan. Kita sebagai manusia tidak tahu dan tentunya Allah ‎ﷻ tahu bagaimana hendak menilai kedudukan sesiapa. Jadi, jangan kita memandai kata orang itu akan duduk di tingkatan paling tinggi atau paling rendah.

Semuanya ini terpulang kepada penilaian daripada Allah ‎ﷻ, bukan daripada kita. Yang boleh kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan keredhaan-Nya. Hidup ini adalah tempat untuk kita mencari pahala dengan beramal sebanyak mungkin.


 

Ayat 164: Kenapa golongan munafik itu sampai hati tuduh Nabi sedangkan mereka waktu itu mereka telah mendapat nikmat yang amat besar? Mereka telah mendapat nikmat yang amat besar, iaitu Allah pilih mereka duduk bersama Nabi.

لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ إِذ بَعَثَ فيهِم رَسولًا مِّن أَنفُسِهِم يَتلو عَلَيهِم ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلَٰلٍ مُّبينٍ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Certainly did Allāh confer [great] favor upon the believers when He sent among them a Messenger from themselves, reciting to them His verses and purifying them and teaching them the Book [i.e., the Qur’ān] and wisdom,1 although they had been before in manifest error.

 • The Prophet’s sunnah.

MALAY

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmatNya) kepada orang-orang yang beriman, setelah Dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (kandungan Al-Qur’an yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajar mereka Kitab Allah (Al-Qur’an) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum Syariat). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.

 

لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ إِذ بَعَثَ فيهِم رَسولًا مِّن أَنفُسِهِم

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmat-Nya) kepada orang-orang yang beriman, setelah Dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul daripada bangsa mereka sendiri,

Lafaz مَنَّ digunakan apabila mengingatkan seseorang dengan pemberian yang telah diberikan. Maknanya bukan sahaja sudah berikan, tetapi kemudian diingatkan kembali pemberian itu atau pertolongan atau nikmat yang telah diberikan. Kadang-kadang kena ingatkan tentang pemberian yang telah diberi untuk mendapatkan ketaatan daripada seseorang.

Kalau digunakan lafaz مَنَّ, itu bermaksud jenis pemberian dan pertolongan yang besar. Allah ‎ﷻ mengingatkan mukmin tentang apa yang telah diberikan kepada mereka. Kenanglah kembali kelebihan yang mereka telah terima itu. Dalam banyak-banyak manusia, dari awal kejadian manusia sampai kiamat, mereka sahaja yang telah diberikan kelebihan duduk dan tinggal dan belajar dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad ﷺ.

 

يَتلو عَلَيهِم ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَالحِكمَةَ

yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan membersihkan mereka (daripada iktikad yang sesat), serta mengajar mereka Kitab Allah (Al-Qur’an) dan Hikmah (Hadith Nabi)

Kemudian, disenaraikan tugas Rasulullah ﷺ. Ia adalah sama dengan doa Nabi Ibrahim عليه السلام semasa membina semula Kaabah, jadi boleh rujuk di ayat itu untuk tafsirnya (ayat Baqarah:129).

Kenapa lafaz yang sama diulang dalam ayat ini? Kerana semasa berperang, kita mungkin terlupa sebab asal kita berperang. Allah mengingatkan kembali kepada para pejuang mukmin supaya mereka tidak lupa dan kembali ingat kepada tujuan asal mereka.

Allah ‎ﷻ mengingatkan kepada mukminin apa yang Nabi ﷺ telah lakukan untuk mereka. Baginda telah menyampaikan ajaran daripada Al-Qur’an dan diberikan hikmah kepada mereka. Hikmah itu selalunya ditafsir sebagai pengajaran hadith iaitu bagaimana mengamalkan ajaran di dalam Al-Qur’an. Itu semua adalah nikmat yang Allah ‎ﷻ telah berikan kepada mereka.

 

وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلَٰلٍ مُّبينٍ

Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.

Antara tugas Rasulullah adalah untuk membersihkan (tazkiyah) untuk membebaskan daripada amalan dan fahaman yang syirik. Itu dilakukan dengan mengajar mereka ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah.

Dahulu mereka jelas dalam kesesatan kerana mereka sebelum itu tidak ada ilmu wahyu dan tidak ada petunjuk langsung untuk mendapat kebenaran. Oleh kerana tidak ada petunjuk, mereka telah dirosakkan dengan fahaman syirik oleh syaitan sampai mereka telah menyembah patung berhala.

Itulah seburuk-buruk perbuatan. Maka, mereka telah diselamatkan daripada jurang api neraka. Ini kerana kalaulah mereka berterusan begitu, tentulah tempat akhir mereka adalah di neraka dan mereka akan kekal di dalamnya.

Maka kita pun kena kenang diri kita ini. Kalaulah kita dilahirkan dalam masyarakat yang menyembah selain Allah ‎ﷻ, bagaimanakah keadaan kita akhirnya? Entah sekarang kita sedang sembah patung agaknya.

Atau kita dahulu memang sudah Muslim, lahir dalam keluarga Muslim, tetapi tidak menahu langsung tentang agama. Hanya Muslim di dalam IC sahaja. Sekarang baru hendak mula belajar agama. Sekurang-kurangnya kita sudah mula belajar dan semoga Allah ‎ﷻ memberikan pemahaman kepada kita. Maka ini juga adalah nikmat yang kita patut kenang-kenangkan.


 

Ayat 165: Ini adalah teguran kepada golongan mukmin dengan memberitahu mereka,  kenapa mereka kalah perang. Ada dalam kalangan orang mukmin yang hairan, kenapa boleh kalah? Sedangkan mereka tidak buat salah apa-apa pun setahu mereka.

Maknanya, tidak semua para sahabat boleh faham kenapa mereka kalah. Yang telah membuat kesalahan itu tahu yang kekalahan itu adalah kerana kesalahan mereka tetapi mukminin lain yang tidak membuat salah, mereka hairan kenapa boleh kalah pula? Maknanya, walaupun sedikit sahaja yang bersalah tetapi kesannya terkena kepada semua sekali.

أَوَلَمّا أَصَٰبَتْكُم مُّصيبَةٌ قَد أَصَبتُم مِّثلَيها قُلتُم أَنّىٰ هٰذا ۖ قُل هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Why [is it that] when a [single] disaster struck you [on the day of Uḥud], although you had struck [the enemy in the battle of Badr] with one twice as great, you said, “From where is this?” Say, “It is from yourselves [i.e., due to your sin].” Indeed, Allāh is over all things competent.

MALAY

(Patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah)? dan (kemudiannya) apabila kamu ditimpa kemalangan (dalam peperangan Uhud), yang kamu telah pun memenangi seperti itu sebanyak dua kali ganda (dengan menimpakan kemalangan kepada musuh dalam peperangan Badar), kamu berkata: “Dari mana datangnya (kemalangan) ini? “Katakanlah (wahai Muhammad): “Kemalangan) itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri (melanggar perintah Rasulullah)”. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

 

أَوَلَمّا أَصَٰبَتْكُم مُّصيبَةٌ قَد أَصَبتُم مِّثلَيها قُلتُم

Kenapa apabila kamu ditimpa musibah (dalam peperangan Uhud), yang kamu telah pun memenangi seperti itu sebanyak dua kali ganda

Kenapa kamu hairan dengan musibah kekalahan yang menimpa kamu dalam Perang Uhud ini? Sedangkan kamu telah mendapat kemenangan dua kali ganda dahulu semasa di Badr? Kamu kalah Uhud, terbunuh 70 orang tetapi semasa Perang Badr, kamu boleh bunuh 70 orang dan tawan 70 orang.

 

أَنّىٰ هٰذا

kamu berkata: “Dari mana datangnya?

Kamu hairan dari mana kekalahan ini? Kamu tertanya-tanya? Kenapa tidak ditanya diri sendiri? Kenapa tidak muhasabah diri sendiri?

 

قُل هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُم

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Kemalangan) itu ialah daripada kesalahan diri kamu sendiri”

Allah ‎ﷻ jawab yang kekalahan itu berpunca daripada diri mereka sendiri kerana segelintir daripada mereka tidak patuh kepada arahan ketua. Mangsanya semua sekali yang kena. Allah ‎ﷻ kata ‘daripada diri kamu sendiri’. Kenapa begini, sedangkan bukanlah mereka semua yang membuat kesalahan? Ini adalah kerana orang Islam itu bersaudara, satu bahagian daripada bahagian yang lain.

Ini mengajar kita yang peperangan adalah perkara serius. Para sahabat telah mengambil pengajaran daripada kisah ini. Sampai kepada kita kisah yang terjadi semasa Saad Abi Waqqas رضي الله عنه memimpin tentera Islam menentang Iraq. Pada waktu itu tentera Islam adalah seramai 30 ribu orang. Beliau telah memberi arahan, kalau beliau takbir kali pertama, bersedia, jangan serang lagi. Apabila takbir kali kedua, bersedia juga, masih jangan serang. Apabila takbir kali ketiga, baru mula serang.

Namun selepas beliau takbir kali pertama, pihak musuh sudah menyerang mereka dan ada tentera Islam yang membalas serangan tanpa menunggu takbir kali ketiga. Saad Abi Waqqas رضي الله عنه telah berdoa: “Ya Allah, aku izinkan mereka.” Dan kemudian ada pasukan Islam dari sebelah lain pula yang menyerang juga tanpa menunggu takbir ketiga. Sekali lagi Saad رضي الله عنه berdoa: “Ya Allah, aku izinkan mereka.”

Saad رضي الله عنه berkata yang beliau takut terjadi peristiwa Uhud kali kedua jikalau mereka tidak taat kepada beliau sebagai Ketua Perang dan beliau takut Allah ‎ﷻ menarik bantuan kepada mereka. Oleh itu beliau terus memaafkan mereka yang tidak taat kepada arahannya sebelum itu. Begitulah betapa para sahabat faham dengan peristiwa Uhud itu.

 

إِنَّ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Allah ‎ﷻ boleh berbuat apa sahaja yang Dia mahu. Kita tidak ada hak untuk mempersoalkan. Ini mengajar kita untuk redha dengan apa sahaja ketentuan daripada Allah ‎ﷻ. Apa sahaja yang Allah ‎ﷻ kenakan kepada kita, itu memang sudah layak bagi kita dan memang patut kena. Allah ‎ﷻ tidak pernah salah membuat perkiraan, keputusan, atau tindakan.

Allah ‎ﷻ tidak pernah zalim dan tidak akan zalim. Kita sendiri yang mesti muhasabah diri kita kenapa kita dikenakan dengan sebarang musibah.

 

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 7 Februari 2021

Ringkasan Surah Ali Imran


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

 

Tafsir Surah Ali Imran Ayat 117 – 122 (Kisah Perang Uhud)

Ayat 117: Mereka sesat dengan mengorbankan harta mereka untuk menentang Islam. Infaq mereka itu akan memberi musibah kepada mereka.

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

The example of what they spend in this worldly life is like that of a wind containing frost which strikes the harvest of a people who have wronged themselves [i.e., sinned] and destroys it. And Allāh has not wronged them, but they wrong themselves.

MALAY

Bandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini (sekalipun untuk amal-amal yang baik), samalah seperti angin yang membawa udara yang amat sejuk, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu membinasakannya; dan (ingatlah), Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

 

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

Bandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini 

Dalam kitab tafsir disebut infaq dalam ayat ini adalah apabila orang bawahan bayar kepada orang atasan iaitu anak murid bayar kepada guru ulama’ su’ mereka. Sebagai contoh, kalau dalam kumpulan tarekat, anak-anak murid akan beri banyak duit kepada guru mereka kerana mengharapkan guru mereka itu akan menyelamatkan mereka.

Memang begitulah keadaan kalau ajaran sesat. Kita boleh lihat ada guru-guru tarekat kaya raya tapi anak murid miskin sahaja. Ini kerana proses pengambilan duit dari anak murid. Anak murid punyalah berkhidmat dengan tok guru mereka tapi amalan yang diajar adalah ajaran sesat.

Kalau dalam ajaran Syiah pula, pengikut kena bayar 1/5 dari pendapatan mereka kepada ketua agama mereka. Ini dipanggil ‘khumus’. Khumus memang ada dalam Islam tapi tidaklah seperti yang mereka pesongkan. Begitulah kalau anak murid yang jahil, mereka terus terima sahaja ajaran tok guru yang sesat. Mereka sendiri yang akan rugi.

Atau ia juga boleh dikatakan tentang Musyrikin Mekah yang mengumpul duit untuk menyerang kembali umat Islam selepas mereka kalah di Badr. Mereka ramai-ramai mengumpul duit keuntungan mereka tahun itu untuk membiayai peperangan menentang umat Islam di Madinah. Mereka infaq tetapi infaq itu akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka.

Jadi, ini mengajar kita bahawa infaq yang diterima hanyalah infaq dalam perkara yang baik. Kita pun selalu keluarkan duit juga, tetapi persoalannya, ke manakah kita infaq duit kita itu? Adakah ke tempat hiburan? Buat majlis bid’ah? Itu semua tidak akan memberi pulangan baik kepada diri kita.

 

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ

samalah seperti angin yang membawa udara yang amat sejuk, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu membinasakannya; 

Seperti angin yang sangat kuat, di dalamnya ada udara yang sangat sejuk. Angin dan udara itu sampai membinasakan tanaman.

Lafaz حَرْثَ bermaksud tanaman yang sudah sedia untuk dituai. Kalau tanaman yang sudah boleh dituai, tentunya amat bernilai sekali, dan tuan punya tanaman itu mengharapkan kepada tuaian itu. Namun ia dibinasakan. Maka amatlah malang sekali. Bayangkan perasaan tuan tanaman itu apabila melihat tanaman yang dijaganya setelah sekian lama, dibaja, dipelihara, tetapi musnah begitu sahaja.

Sudah tentu dia sedih. Dia akan lebih menyesal lagi apabila melihat bagaimana infaqnya yang diberi kepada tempat yang tidak patut, akan menjadi sia-sia sahaja. Begitulah nanti perasaan orang-orang sesat apabila melihat ‘hasil’ dari infaq mereka yang salah itu.

 

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Bukanlah Allah ‎ﷻ zalim tetapi mereka dikenakan dengan balasan itu kerana mereka mengabaikan arahan Allah ‎ﷻ. Kita kena ingat yang Allah ‎ﷻ tidak pernah zalim. Segala perbuatan Allah ‎ﷻ tidak pernah dan tidak akan zalim.


 

Ayat 118: Untuk mengelakkan Yahudi Nasara membinasakan umat Islam, kita mesti bersatu dalam dakwah kepada makruf dan nahi mungkar. Barulah kita dapat menjaga agama kita. Ini satu lagi nasihat yang Allah ‎ﷻ berikan kepada kita supaya kita jaga betul-betul.

يَـٰٓأَيُّہَا الَّذِينَ ءآمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

O you who have believed, do not take as intimates those other than yourselves [i.e., believers], for they will not spare you [any] ruin. They wish you would have hardship. Hatred has already appeared from their mouths, and what their breasts conceal is greater. We have certainly made clear to you the signs, if you will use reason.

MALAY

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam” (yang dipercayai). Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah Kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya.

 

يَـٰٓأَيُّہَا الَّذِينَ ءآمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam”

Jangan ambil bukan orang Islam sebagai teman rapat kita. Maksudnya, jangan jadikan mereka teman rapat, penasihat, setiausaha kita dan sebagainya. Maksudnya, jangan jadikan mereka sebagai orang yang dipercayai.

Ini kerana kalimah بِطَانَةً ada kena mengena dengan ‘perut’ kerana بَطنٌ adalah perut. Ia adalah istilah dalam bahasa Arab mengenai kawan yang boleh simpan rahsia kita dalam perut. Itulah tempat kita mengadu dan kita ceritakan kepada mereka rahsia yang kita tidak cerita kepada orang biasa. Allah ‎ﷻ mengingatkan umat Islam supaya jangan beritahu rahsia tentang Islam kepada orang bukan Islam.

Kita kena faham bahawa Arab Madinah mempunyai ramai kawan-kawan dalam kalangan Yahudi dan Nasara yang mereka telah kenal lama, sebelum masuk Islam lagi. Mereka berkongsi kehidupan, berkongsi cerita dan berkongsi rahsia sebelum itu. Namun apabila mereka sudah masuk Islam, persahabatan dengan mereka tidak sama lagi kerana sudah berlainan agama.

Jangan salah anggap pula. Masih boleh lagi berkawan dengan mereka, tetapi berkawan biasa sahajalah. Jangan sampai menceritakan berita-berita rahsia dalam perancangan Islam. Lebih-lebih lagi waktu-waktu peperangan kerana rahsia peperangan adalah rahsia yang amat besar. Kita tidak tahu kalau kita beritahu kepada orang luar Islam, kepada siapakah lagi yang mereka akan beritahu. Entah-entah mereka akan sampaikan kepada musuh kita pula. Maka, Allah ‎ﷻ beri peringatan kepada orang Islam dalam ayat ini.

Kita mungkin sangka mereka itu masih rapat dan baik lagi dengan kita, tetapi perbezaan agama bukanlah perkara mudah. Sebagai satu kisah, ada yang masih ingat lagi bagaimana kehidupan di Palestin sebelum Israel mengambil alih. Orang Islam, orang Kristian dan Yahudi hidup bersama-sama dan bercampur gaul.

Dulunya mereka duduk berjiran dan boleh bergelak ketawa, anak-anak mereka main bersama-sama, membesar bersama-sama. Namun, sebaik sahaja Israel mengambil alih Palestin, mereka tiba-tiba sudah menjadi lain. Mereka tutup pintu rumah mereka, tidak bertegur sapa malah mengambil alih tanah kawan-kawan mereka yang Muslim.

 

لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا

Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu.

Orang kafir yang jahat hati itu tidak putus-putus hendak menimbulkan kesusahan kepada kamu umat Islam. Mereka sentiasa berusaha untuk menjatuhkan Islam dari luar atau dari dalam. Mereka akan buat pelbagai cara untuk menyusahkan umat Islam. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka, tetapi sekarang Allah ‎ﷻ beritahu kita.

 

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

Mereka suka apa yang menyusahkan kamu. 

Mereka suka kalau kita ditimpa bencana. Sebab mereka memang benci kepada kita. Dalam hati mereka berkeinginan hendak menyusahkan kita, baik dunia atau akhirat. Jadi jangan ambil mereka rapat dengan kita.

Sebagai contoh, orang-orang Syiah memang diajar untuk berbuat khianat kepada ahlus sunnah. Pernah sampai cerita kepada kita bagaimana mereka jamu makan di rumah mereka, tapi mereka letak najis dalam makanan.

Maka kena berhati-hati dengan orang kafir. Bukan tidak berkawan langsung, tetapi jangan kongsi rahsia dengan mereka kerana kita diajar untuk berbaik dengan semua orang, jangan caci maki orang lain walaupun berlainan agama. Kita diajar untuk hidup harmoni dengan semua agama. Namun kita kena tahu batas-batas kita.

 

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوٰهِهِمْ

Telah pun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya,

Dengan lidah mereka telah menzahirkan kebencian mereka. Lihatlah di media massa sekarang, bagaimana mereka kata kita adalah agama yang menyebabkan teroris, agama yang menekan orang perempuan, ada yang suruh bakar Al-Qur’an, mereka ada yang tidak suka orang Islam tinggal di negara mereka sampaikan mereka ingin menghalau orang Islam, ada yang mengharamkan pakai tudung kepada orang perempuan, dan banyak lagi. Ini baru yang kita dengar di media massa.

Kalau kita tidak mengamalkan Islam, mereka tidak kisah kepada kita, tidak kacau kita, malah mereka suka kalau ada orang Islam yang tidak mengamalkan agama Islam. Namun kalau kita mengamalkan agama Islam seperti yang sepatutnya, mereka akan benci kita. Dalam percakapan mereka pun mereka sudah zahirkan. Daripada kata mereka pun kita sudah dapat agak.

 

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.

Apa yang dalam hati mereka lagi teruk dari apa yang mereka luahkan di dunia nyata. Selalunya orang tidak akan keluarkan apa yang dalam hati mereka di khalayak ramai. Namun bayangkan kalau sudah terkeluar di media massa, tentu dalam hati mereka lebih teruk lagi kerana apa yang mereka keluarkan di media tentulah mereka tidak meluahkan sepenuhnya, mereka tidak keluarkan semua kerana mereka segan juga dengan masyarakat dunia.

Kita memang tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Namun begitu, Allah ‎ﷻ beritahu kita, dalam hati mereka lebih teruk lagi benci mereka kepada kita. Kalau boleh mereka hendak bunuh kita dan lenyapkan kita dan agama Islam dari dunia.

 

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya telah Kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya.

Alamat kebencian mereka kepada kita, Allah ‎ﷻ sudah tunjukkan dalam ayat-ayat ini. Maka kitalah kena fikir-fikirkan sendiri. Allah ‎ﷻ suruh kita gunakan akal kita.


 

Ayat 119:

هَـٰٓأَنتُم أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءآمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Here you are loving them but they are not loving you, while you believe in the Scripture – all of it.¹ And when they meet you, they say, “We believe.” But when they are alone, they bite their fingertips at you in rage. Say, “Die in your rage. Indeed, Allāh is Knowing of that within the breasts.”

 • That of it revealed by Allāh, not what was subsequently altered by men.

MALAY

Awaslah! Kamu ini adalah orang-orang (yang melanggar larangan), kamu sahajalah yang suka (dan percayakan mereka, sedang mereka tidak suka kepada kamu. Kamu juga beriman kepada segala Kitab Allah (sedang mereka tidak beriman kepada Al-Qur’an). Dan apabila mereka bertemu dengan kamu mereka berkata: “Kami beriman”, tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram marah (kepada kamu), katakanlah (wahai Muhammad): “Matilah kamu dengan kemarahan kamu itu”. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala (isi hati) yang ada di dalam dada.

 

هَـٰٓأَنتُم أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ

Kamu ini adalah orang-orang, kamu sahajalah yang suka mereka, sedang mereka tidak suka kepada kamu.

Allah ‎ﷻ menegur kita dalam ayat ini. Kamu sahaja yang kasih kepada mereka (penentang Islam) tetapi mereka tidak kasih pun kepada kamu. Kamu sahaja yang tergila-gilakan kepada mereka, tiru cara hidup mereka, cara pakaian mereka, cara pemikiran mereka dan sebagainya. Namun mereka bencikan kamu.

 

وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ

kamu beriman kepada segala Kitab Allah

Kamu beriman kepada semua kitab suci, asalkan daripada Allah ‎ﷻ kamu pasti terima, tetapi mereka menggunakan kitab mereka sahaja dan yang lain mereka tolak. Yahudi terima Taurat dan tolak Injil dan Nasara terima Taurat dan Injil, tetapi tolak Al-Qur’an.

Antara lain, sebab kita beriman kepada semua kitablah yang mereka benci kita. Mereka tidak beriman dengan ikhlas. Mereka beriman dengan perkara yang akan memenangkan mereka sahaja.

 

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءآمَنَّا

Dan apabila mereka bertemu dengan kamu mereka berkata: “Kami beriman”, 

Cuma mereka itu pandai berkawan dan berhelah. Bila dengan kita, mereka kata mereka suka agama Islam, agama Islam ada persamaan dengan mereka, agama Islam dan agama mereka lebih kurang sahaja, sama-sama mengajak kepada kebaikan, dan banyak lagi mereka kata supaya kita lembut kepada mereka. Mulut mereka manis sahaja kalau di hadapan kita.

 

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram marah

Namun kalau sesama mereka, mereka akan kutuk kita. Entah apalah mereka akan katakan dan gelakkan tentang kita, kita pun tidak tahu. Kadang-kadang kita terdengar juga sebab mereka sangka kita tidak dengar apa yang mereka kata. Mereka tengok kita dengan geram sahaja. ‘Gigit hujung jari’ itu adalah perumpamaan marah sangat dengan kita.

 

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ

katakanlah: “Matilah kamu dengan kemarahan kamu itu”. 

Kita disuruh cakap kepada mereka begini: Kamu semua pergi matilah dengan kebencian kamu itu.

Keras sekali apa yang Allah ‎ﷻ katakan ini.

 

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala (isi hati) yang ada di dalam dada.

Allah ‎ﷻ tahu apa yang dalam hati mereka, dan sekarang Allah ‎ﷻ telah beritahu kita. Begitu juga, Allah ﷻ tahu apa yang dalam hati kita. Jadi kalau kita ada simpan kasih sayang lagi kepada mereka, itu sudah salah.


 

Ayat 120: Kalau tidak jelas kebencian mereka kepada kita orang Islam, maka Allah ‎ﷻ berikan lagi alamat tanda kebencian mereka.

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

If good touches you, it distresses them; but if harm strikes you, they rejoice at it. And if you are patient and fear Allāh, their plot will not harm you at all. Indeed, Allāh is encompassing of what they do.

MALAY

Kalau kamu beroleh kebaikan (kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian) menyakitkan hati mereka; dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Dan kalau kamu sabar dan bertaqwa, (maka) tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuanNya akan apa yang mereka lakukan.

 

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

Kalau kamu beroleh kebaikan, ia akan menyakitkan hati mereka; 

Jika umat Islam dapat kebaikan, mereka akan sakit hati. Kebaikan itu boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Antaranya kalau umat Islam menang dalam peperangan, atau bersatu hati dan bekerjasama sesama sendiri. Mereka berbulu sahaja mata bila nampak kita maju atau semakin ramai dan kuat.

 

وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya.

Kalau umat dapat musibah, mereka akan bergembira. Ini adalah kerana kebencian mereka yang amat sangat terhadap kita. Katakanlah kita dapat bencana alam contohnya, mereka akan suka, mereka akan kata padan muka orang Islam itu.

Kalau orang Islam ramai mati mereka tidak kisah pun. Tengoklah bagaimana kalau penduduk Islam mati di Palestin dan sudah entah berapa ramai yang telah mati, mereka buat tidak kisah sahaja. Namun kalaulah ada seorang sahaja mati dalam kalangan orang Israel itu dibaling batu sahaja pun, mereka akan bising satu dunia.

Jadi apa yang kita perlu lakukan?

 

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

Dan kalau kamu sabar dan bertaqwa, (maka) tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun.

Kalau kita sudah tidak baik dengan mereka, mereka tentu tidak suka dan mungkin akan melakukan sesuatu seperti boikot kita dan sebagainya. Kalau jadi begitu, Allah ‎ﷻ suruh kita bersabar.

Maksud sabar adalah dengan ikut syari’at Allah ‎ﷻ. Biar sahaja dengan apa yang mereka lakukan. Serahkan segalanya kepada Allah ‎ﷻ kerana apa sahaja yang berlaku, bukan atas tangan mereka tetapi Allah ‎ﷻ yang menentukan apa yang akan terjadi. Kita tidak akan rugi kerana kita tetap terus ikut syari’at. Maka kena ingat yang sabar itu dengan ikut syari’at. Bukanlah sabar kosong sahaja.

Daripada ayat ini, kita kena yakin yang apa-apa sahaja tindakan mereka tidak akan membahayakan kita. Jadi tidak perlu bimbang. Ini mengajar kita bagaimana tindakan kita apabila baca pelbagai kisah konspirasi daripada musuh Islam. Kita hendak buat apa pun tidak tahu kerana mereka bergerak secara rahsia. Maka kita serahkan sahaja kepada Allah ‎ﷻ.

 

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuan-Nya akan apa yang mereka lakukan.

Allah ‎ﷻ tahu apa mereka yang buat, bukannya Allah‎ ﷻ tidak tahu. Kita sendiri jangan risau. Allah ‎ﷻ akan uruskan, bukan Allah ‎ﷻ tidak boleh buat apa, bukannya Allah ‎ﷻ sengaja hendak biarkan kita dalam kesusahan. Apa yang mereka lakukan itu adalah ujian daripada Allah ‎ﷻ, dan sekarang cuma beritahu sahaja yang Dia mengepung mereka.

Maknanya kita sudah boleh tenang-tenang sahaja kerana mereka dan usaha mereka tidak akan ke mana. Ke mana lagi mereka hendak pergi? Apa lagi yang mereka boleh buat kalau Allah ‎ﷻ tidak benarkan usaha mereka berjaya?

Sekian Ruku’ 12 dari 20 ruku’ surah ini


 

KISAH PERANG UHUD

Ayat 121: Ayat ini adalah jawapan kepada syubhat (persoalan) kenapa kadang-kadang umat Islam kalah perang. Allah ‎ﷻ hendak memberitahu bahawa kekalahan itu adalah kerana kecuaian umat Islam sendiri. Bukanlah kekalahan itu kerana Allah ‎ﷻ tidak mahu bantu. Allah ‎ﷻ tentu akan bantu umat Islam tetapi umat Islam sendiri kenalah memenuhi syarat-syarat untuk mendapat bantuan daripada Allah ‎ﷻ. Jadi, ini mengajar kita bahawa bila perang, kena ikut syarat.

Salah satu yang kena diikuti adalah: taat kepada Nabi dan pemimpin. Dalam perang Uhud, Nabi ﷺ sudah susun kedudukan tentera dengan cara spesifik. Ada yang ditugaskan menjaga kedudukan yang strategik; antaranya Nabi ﷺ meletakkan pasukan pemanah di atas bukit yang dapat mengawal medan peperangan.

Namun begitu, ada yang tidak taat dan tidak tetap di kedudukan yang telah diletakkan oleh Nabi ﷺ itu. Nabi Muhammad ﷺ sudah pesan kepada pasukan pemanah yang di atas bukit, jangan tinggalkan tempat itu walau apa pun yang terjadi. Dalam riwayat disebut ‘walaupun burung mematuk mayat orang Islam’. Namun apabila pihak musuh lari bertempiaran, mereka telah turun untuk menolong kumpul harta yang ditinggalkan pihak musuh.

Itulah kesilapan fatal mereka. Padahal bukan boleh ambil terus pun harta itu kerana hanya Nabi ﷺ sahaja boleh bahagikan. Mereka langgar pesanan Nabi ﷺ kerana mereka sangka mereka sudah menang. Antara hujah mereka, Nabi ﷺ melarang turun kalau mereka kalah, tetapi sekarang mereka sedang menang, jadi tidaklah salah kalau mereka turun.

Ini sudah jadi satu salah faham yang besar. Di mana salah mereka? Mereka menggunakan akal mereka dan melanggar arahan Nabi ﷺ. Dari segi teknikal, bolehlah dikatakan yang mereka tidak salah namun sebenarnya mereka salah fikir juga. Inilah bahaya kalau guna akal dan menolak wahyu. Ini seperti puak Muktazilah juga yang menggunakan akal dalam hal agama.

Jadi ada yang melanggar arahan Nabi ﷺ pada waktu itu. Memang mereka melakukan kesalahan. Namun Allah‎ ﷻ sudah maafkan mereka seperti yang disebut dalam Al-Qur’an. Allah ‎ﷻ takdirkan mereka melakukan kesalahan supaya menjadi contoh kepada kita. Namun begitu, sekali lagi kena ingat yang Allah ‎ﷻ sudah maafkan mereka.

Maka janganlah kita ikut seperti golongan yang benci kepada para sahabat sampai mencaci mereka disebabkan perkara ini. Siapa kita hendak menghina sahabat Nabi ﷺ? Kena sedar kedudukan kita kalau dibandingkan dengan mereka. Jangan lebih sudu daripada kuah pula.

Jadi sekarang kita akan masuk kepada kisah Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Tahun sebelumnya puak Musyrikin Mekah telah kalah dalam Perang Badr. Jadi kali ini mereka datang dengan lebih ramai bala tentera lagi dengan tujuan untuk balas dendam. Mereka sudah sangka mereka akan menang kali ini kerana persediaan mereka lebih hebat lagi.

Semasa Badr, mereka terdiri daripada seribu orang dan kali ini yang datang adalah seramai tiga ribu orang. Tahun lepas, ketua perang mereka adalah Abu Jahal dan dia telah mati. Tahun ini, pasukan tentera diketuai oleh antaranya Abu Sufyan dan Khalid al Walid. (Mereka berdua akhirnya masuk Islam).

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقٰعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And [remember] when you, [O Muḥammad], left your family in the morning to post the believers at their stations for the battle [of Uḥud] – and Allāh is Hearing and Knowing –

MALAY

Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu (di Madinah), dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang (di medan perang Uhud). Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

 

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ

Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu

Ketika baginda keluar dari rumah isteri baginda Aisyah رضي الله عنها pada pagi hari.

 

تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقٰعِدَ لِلْقِتَالِ

dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang

Tujuannya adalah untuk mengatur tentera Islam bagi meletakkan mereka di tempat yang strategik untuk berperang dengan musuh. Nabi ﷺ susun mereka satu persatu. Arahan yang diberikan kepada mereka adalah mereka kena tetap duduk di situ.

Daripada sejarah, kita dapat tahu bahawa peletakan kedudukan itu amat penting. Yang paling terkenal adalah kedudukan pemanah. Nabi ﷺ telah meletakkan kedudukan pasukan pemanah di atas bukit yang dapat memanah musuh dari kedudukan tinggi itu. Nabi ﷺ sudah pesan, walaupun nampak burung mematuk mayat tentera Islam sekalipun, mereka tidak dibenarkan meninggalkan tempat itu. Maknanya, walaupun umat Islam kalah, mereka tidak boleh tinggalkan tempat itu sebelum mendapat arahan daripada Nabi ﷺ.

Pertempuran awalnya telah menyebelahi tentera Islam. Walaupun mereka sedikit, tetapi mereka sedang memenangi pertempuran itu. Mereka telah membunuh seorang demi seorang tentera musuh dengan mudah. Sampaikan tentera bertempiaran lari dan mula meninggalkan medan peperangan.

Waktu itulah sebahagian daripada pasukan pemanah telah membuat kesalahan besar meninggalkan kedudukan strategik mereka untuk membantu mengumpulkan harta rampasan perang. Alasan mereka adalah kerana tentera Islam telah menang. Mereka telah lupa pesanan Nabi ﷺ. Mereka juga telah ingkar kepada arahan ketua mereka yang berada di atas bukit sekali. Sampaikan hanya beliau seorang sahaja yang tinggal kerana orang bawahannya telah turun mengumpul harta di medan perang.

Malangnya semasa musuh Islam melarikan diri, panglima perang musuh, Khalid al Walid nampak daripada ekor matanya yang pasukan pemanah telah meninggalkan tempat mereka. Beliau telah nampak peluang keemasan untuk menukar nasib mereka. Maka beliau telah mengumpulkan semula tentera Musyrikin Mekah dan telah pusing kembali dan menyerang dari arah belakang dan mengambil tempat pasukan pemanah.

Keadaan telah beralih. Sekarang tentera Islam pula yang digasak oleh pihak Musyrikin Mekah. Sampaikan Nabi Muhammad ﷺ sendiri tercedera dan patah gigi baginda (walaupun perkara ini ada dikritik juga kerana dalam Hadith Syamail Nabi ﷺ, tidak disebut gigi Nabi ﷺ rongak). Sehinggakan keluar khabar angin yang mengatakan Nabi Muhammad ﷺ telah terbunuh. Ia memberi kesan negatif kepada tentera Islam sampaikan Umar رضي الله عنه sendiri telah patah semangat untuk terus berjuang.

 

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Allah ‎ﷻ mendengar apa yang mereka sedang katakan. Allah ‎ﷻ tahu apa yang terjadi. Semua yang terjadi adalah dalam pengetahuan dan perancangan Allah‎ ﷻ. Tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah ‎ﷻ.


 

Ayat 122:

إِذ هَمَّت طّائِفَتانِ مِنكُم أَن تَفشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

When two parties among you were about to lose courage, but Allāh was their ally; and upon Allāh the believers should rely.

MALAY

(Ingatlah) ketika dua puak dari kamu (pada hari peperangan Uhud itu) terasa lemah semangat (untuk meneruskan perjuangan) kerana takut, padahal Allah Penolong dan Pelindung mereka; dan (jika sudah demikian) kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal.

 

إِذ هَمَّت طّائِفَتانِ مِنكُم أَن تَفشَلا

(Ingatlah) ketika dua puak daripada kamu (pada hari peperangan Uhud itu) terasa lemah semangat 

Terdapat dua suku daripada tentera Islam yang terasa (هَمَّت) ingin mundur dan tidak mahu meneruskan peperangan kerana takut. Satu daripada Bani Harithah daripada Aus dan satu lagi Bani Salamah daripada Khazraj. Mereka mulanya hendak melarikan diri apabila mula perang. Mereka hilang semangat untuk berperang. Namun mereka selepas itu masuk balik dalam barisan peperangan.

 

وَاللَّهُ وَلِيُّهُما

padahal Allah Pelindung mereka;

Sebenarnya Allah ‎ﷻ yang akan memberi perlindungan kepada mereka tetapi mereka tidak mahu ikut serta pada asalnya. Mesti yakin dahulu dalam hati yang Allah ‎ﷻ akan beri perlindungan. Mesti rela serahkan diri kepada Allah ‎ﷻ.

 

وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ

kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal.

Orang beriman akan bertawakal kepada Allah ‎ﷻ. Mereka akan taat untuk menunaikan arahan berperang kerana mereka tahu yang mereka akan tetap mendapat kebaikan. Kalau menang perang itu, mereka akan mendapat harta rampasan dan kalau kalah dan terbunuh, akan dapat mati syahid. Maknanya, apa sahaja yang terjadi, mereka tidak akan rugi.

Inilah pengajaran yang ada dalam jihad perang. Memang orang yang sudah di medan jihad telah melalui banyak dugaan. Untuk hadir ke medan perang itu pun sudah berperang dengan jiwa dan menolak kehendak nafsu yang banyak. Mereka yang berjaya datang itu sebenarnya sudah serahkan segalanya kepada Allah ‎ﷻ.

 

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 21 Disember 2020

Ringkasan Surah Ali Imran


Rujukan:

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan