Tafsir Surah Anfal Ayat 30 – 32 (Musyrikin minta azab)

Anfal Ayat 30: Ini adalah sebab yang ketujuh kenapa ghanimah itu perlu ditentukan pembahagiannya oleh Allah ‎ﷻ.

وَإِذ يَمكُرُ بِكَ الَّذينَ كَفَروا لِيُثبِتوكَ أَو يَقتُلوكَ أَو يُخرِجوكَ ۚ وَيَمكُرونَ وَيَمكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ المٰكِرينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And [remember, O Muḥammad], when those who disbelieved plotted against you to restrain you or kill you or evict you [from Makkah]. But they plan, and Allāh plans. And Allāh is the best of planners.

(MALAY)

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.

 

وَإِذ يَمكُرُ بِكَ الَّذينَ كَفَروا لِيُثبِتوكَ أَو يَقتُلوكَ أَو يُخرِجوكَ

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. 

Allah ‎ﷻ mengingatkan keadaan buruk umat Islam semasa mereka di Mekah dahulu. Orang kafir Mekah telah membuat perancangan jahat terhadap baginda Nabi ﷺ. “Makar” bermakna pengaturan (perencanaan) dan pencarian alternatif dalam perbuatan-perbuatan baik atau buruk. Maksudnya makar boleh jadi dengan niat baik dan boleh jadi dengan niat jahat.

Pada waktu itu sudah ada orang dari Madinah (Yathrib pada waktu itu) yang masuk Islam. Maka pemuka Quraish sudah kepijatan. Mereka menyangka dulu kes Nabi Muhammad ﷺ ini terhad di Mekah sahaja. Namun sekarang mereka lihat ada kemungkinan ramai pengikutnya di Yathrib nanti. Sudah ada dalam kalangan pengikut Nabi Muhammad ﷺ yang berhijrah ke Madinah dan mereka takut yang baginda pun akan pergi juga.

Allah ‎ﷻ menyelamatkan Nabi ﷺ daripada rancangan jahat mereka. Walaupun nampak nikmat ini hanya untuk Nabi ﷺ sahaja akan tetapi sebenarnya ia adalah nikmat kepada seluruh alam kerana bagindalah yang menyampaikan agama kepada kita. Berbagai-bagai perancangan telah dirancang oleh mereka. Antaranya mereka merancang untuk menangkap baginda dan penjarakan baginda.

Terdapat juga cadangan untuk membunuh terus baginda bagi menamatkan terus agama yang dibawanya. Selain itu ada juga rancangan untuk menghalau keluar sahaja baginda dari Mekah.

Inilah semua perancangan mereka yang Allah ‎ﷻ keluarkan semula semasa mereka bermesyuarat sesama mereka. Pada ketika itu ada tiga cadangan: tangkap, bunuh atau halau. Daripada tiga pilihan itu, rancangan untuk bunuh telah diterima sebagai keputusan mesyuarat tertutup itu.

Kisah ini dan rancangan orang-orang Quraisy untuk melakukan makar untuk memenjarakan Nabi ﷺ atau mengusirnya atau membunuhnya hanyalah terjadi di malam hijrah. Hal ini pun baru terjadi setelah tiga tahun Abu Talib meninggal dunia. Ini kerana dengan mening­galnya Abu Talib barulah mereka berani berbuat seenaknya terhadap diri Nabi ﷺ; di masa Abu Talib masih ada, mereka tidak berani berbuat demikian kerana Abu Talib selalu melindungi dan membelanya serta menanggung semua bebannya.

Dalil yang menunjukkan kebenaran daripada pendapat yang kami katakan ialah sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu lshaq ibnu Yasar, penulis kitab Al-Magazi. Dia meriwayatkannya daripada Abdullah ibnu Abu Nujaih, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Muhammad ibnu Ishaq telah mengatakan pula bahawa telah menceritakan kepadanya Al-Kalbi, dari Bazan maula Ummu Hani, daripada Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahawa segolongan orang dalam kalangan orang-orang terhormat kabilah Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nudwah. Kemudian Iblis muncul dalam kalangan mereka dalam rupa seorang syeikh yang anggun. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, “Siapakah engkau ini?” Iblis yang berupa orang tua itu menjawab, “Aku seseorang dari Najd. Aku mendengar bahawa kalian mengadakan pertemuan, maka aku berkeinginan untuk menghadiri pertemuan kalian ini, dan saran serta pendapatku nanti nescaya tidak akan sia-sia bagi kalian.” Mereka berkata, “Kalau begitu, silakan masuk.” Maka iblis pun bergabung bersama dengan mereka. Iblis membuka pembicaraannya, “Kemukakanlah pendapat kalian terhadap lelaki ini (Nabi Muhammad). Demi Allah, benar-benar telah dekat waktunya dia akan menyaingi urusan kalian dengan urusannya.” Seseorang di antara mereka berkata, “Penjarakanlah dia dalam ikatan, kemudian tunggulah saat kematiannya dalam keadaan demikian, sebagaimana telah mati orang-orang yang sebelumnya yang semisal dengan dia dalam kalangan ahli syair, seperti Zuhair dan Nabigah. Sesungguhnya dia hanyalah salah seorang daripada mereka.” Maka si iblis —musuh Allah itu yang berupa seorang tua dari Najd itu— menjerit seraya berkata, “Demi Allah, ini bukanlah pendapat yang tepat bagi kalian. Demi Allah, Tuhannya kelak benar-benar akan membebaskannya daripada tahanannya untuk dihantarkan lagi kepada para sahabatnya. Dan dalam waktu yang dekat para sahabatnya pasti akan berhamburan menuju kepadanya untuk membebaskannya daripada tangan kalian, lalu para sahabatnya membelanya dari kalian. Maka saya tidak dapat menjamin keselamatan kalian, mereka pasti akan mengeluarkan (mengusir) kalian dari negeri kalian sendiri.” Para hadirin dalam pertemuan itu berkata, “Orang tua ini benar, maka kemukakanlah oleh kalian pendapat lainnya.” Salah seorang daripada mereka ada yang mengatakan, “Kita usir saja dia sehingga kita terbebas daripadanya, kerana sesungguhnya apabila dia telah diusir, nescaya tidak akan membahayakan kalian apa yang diper­buatnya di mana pun dia berada selagi jauh daripada kalian; dan urusannya bukan lagi di antara kalian, tetapi dalam kalangan orang lain.” Iblis berkata, “Demi Allah, ini pun bukan pendapat yang tepat bagi kalian, bukankah kalian telah mendengar sendiri tutur katanya yang manis dan lisannya yang fasih sehingga dapat mengetuk hati orang yang mendengar pembicaraannya? Demi Allah, seandainya kalian melakukan hal itu, dan dia menyeru orang-orang Arab, nescaya semua orang Arab akan mendukungnya. Kemudian mereka benar-benar akan datang kepada kalian untuk mengusir kalian dari negeri kalian dan membunuh para pemimpin kalian.”  Mereka berkata, “Benarlah apa yang dikatakannya, demi Allah. Maka kemukakanlah pendapat lainnya.” Abu Jahal la’natullahi ‘alaihi mengemukakan pendapatnya, “Demi Allah, sesungguhnya aku menyarankan kepada kalian suatu pendapat yang belum kalian sedari sebelumnya. Menurutku tiada pendapat lain kecuali yang akan kukemukakan.” Mereka berkata, “Pendapat apakah itu?” Abu Jahal berkata, “Kalian harus mengambil seorang pemuda yang kuat dan sigap (tangkas) daripada setiap kabilah. Kemudian setiap pemuda dibekalkan senjata dengan pedang yang tajam, lalu mereka memukulnya secara beramai-ramai dengan sekali pukul. Apabila dia (Muhammad) terbunuh, maka darahnya terbahagi dalam kalangan semua kabilah yang terlibat. Maka menurut dugaanku kabilah Bani Hasyim tidak akan kuat berperang menghadapi semua kabilah Quraisy. Apabila mereka menyedari kemampuannya, nescaya mereka mahu menerima ‘aql (diat), sehingga kita terbebas daripadanya dan kita telah memutuskan gangguannya.” Maka si orang tua dari Najd itu berkata, “Ini baru suatu pendapat yang jitu, demi Allah. Menurut hematku pendapat yang terbaik adalah apa yang baru dikemukakan oleh orang ini.” Maka mereka bubar dengan kesepakatan yang bulat atas usul Abu Jahal itu. Kemudian Malaikat Jibril عليه السلام datang kepada Nabi ﷺ dan memerintahkan kepadanya agar jangan menginap di tempat tidur yang biasa ditempatinya, dan memberitahukan kepadanya tentang tipu muslihat dan makar yang akan dilakukan oleh kaumnya. Pada malam itu Rasulullah ﷺ tidak menginap di rumahnya, dan saat itu juga Allah memerintahkan kepadanya untuk berhijrah, lalu Allah ‎ﷻ menurunkan kepadanya surat Al-Anfal setibanya di Madinah. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah ‎ﷻ kepadanya dan ujian yang telah ditimpakan kepadanya dari sisi- Nya.

Maklumat menarik: Darun Nadwah دار النَدوَة‎ itu adalah sepertimana sebuah parlimen bagi merekalah pada waktu itu. Ia adalah rumah Qusay bin Kilab (atau dibina olehnya) dan terletak tidak jauh dari MasjidilHaram. Menjadi kebiasaan bagi mereka untuk berbincang di sini untuk perkara yang besar-besar dan penting. Sekarang tempat ini telah dimasukkan sekali ke dalam ruang MasjidilHaram dan dikatakan Bab al-Ziyadah adalah tempat asal Darun Nadwah.

Bab al-Ziyadah di bahagian kanan, tengah

Pengajaran bagi kita daripada kisah Nabi Muhammad ﷺ ini, memang akan sentiasa ada orang yang tidak suka dengan dakwah kita kerana dakwah tauhid akan menentang amalan-amalan salah masyarakat. Sekiranya orang ramai senang sahaja dengan dakwah kita, dan tidak ada yang marah dengan apa yang kita sampaikan, maka itu tandanya ada masalah dengan dakwah kita. Mungkin dakwah kita hanya menyokong sahaja dan tidak menegur pun kesalahan masyarakat. Memanglah orang akan suka, malah ramai orang akan sanjung-sanjung kita.

 

وَيَمكُرونَ وَيَمكُرُ اللَّهُ

Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. 

Mereka telah membuat perancangan terhadap Nabi ﷺ, tetapi Allah ‎ﷻ juga membuat perancangan untuk menyelamatkan baginda. Rancangan mereka itu tetap tidak berhasil dan rancangan Allah ‎ﷻ pasti terlaksana. Nabi ﷺ tetap selamat dan dapat menyelamatkan diri dengan pergi ke Madinah.

Memang puak kafir ada sahaja rancangan jahat terhadap Islam namun Allah ‎ﷻ memberi isyarat dalam ayat ini, tidak perlu kita risau kerana Allah ‎ﷻ juga buat perancangan untuk menegakkan agama-Nya.

Makar Ilahi: Terdapat banyak ayat yang menyandarkan “makar” kepada Tuhan dan maksud ayat-ayat tersebut adalah pengaturan universal Ilahi. Lantaran Dia merupakan pemilik pengaturan dan tiada satu pun pengaturan yang ada di luar pengaturan-Nya.

Oleh sebab itu kalau ada yang sibuk dengan teori konspirasi, jangan hiraukan. Jangan bercampur berbincang dengan mereka tentang perkara itu kerana itu hanya perbuatan membuang masa dan buat kita rasa takut sahaja, bukan boleh berbuat apa-apa pun. Serahkan sahaja kepada Allah ‎ﷻ kerana Allah ‎ﷻ ada perancangan-Nya.

Ada juga yang tidak selesa mengatakan Allah ‎ﷻ ‘merancang’ kerana Allah ‎ﷻ tidak perlu merancang pun. Allah ‎ﷻ terus buat sahaja. Maka ada yang terjemah Allah ‎ﷻ ‘membalas’ perbuatan mereka itu.

 

وَاللَّهُ خَيرُ المٰكِرينَ

Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.

Allah ‎ﷻ sebaik-baik perancang. Jika rancangan manusia Allah ‎ﷻ tidak izinkan untuk dijalankan, ia tidak akan terjadi. Namun tidak ada sesiapapun yang dapat menghalang perancangan Allah ‎ﷻ. Rancangan Allah‎ ﷻ pasti akan berjaya.

Kalimah يَمكُرُ digunakan di dalam ayat ini adalah dalam “present and continuous tense”. Ini memberi isyarat yang akan ada sahaja rancangan orang kafir untuk menjahanamkan Nabi Muhammad ﷺ, namanya dan Islam secara umum. Akan tetapi Allah ‎ﷻ akan sentiasa menggagalkan rancangan mereka.


 

Anfal Ayat 31: Ayat Syikayah (rungutan daripada Allah ‎ﷻ)

وَإِذا تُتلىٰ عَلَيهِم ءآيٰتُنا قالوا قَد سَمِعنا لَو نَشاءُ لَقُلنا مِثلَ هٰذا ۙ إِن هٰذا إِلّا أَسٰطيرُ الأَوَّلينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And when Our verses are recited to them, they say, “We have heard. If we willed, we could say [something] like this. This is not but legends of the former peoples.”

(MALAY)

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami kehendaki nescaya kami dapat membacakan yang seperti ini, (Al Qur’an) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala”.

 

وَإِذا تُتلىٰ عَلَيهِم ءآيٰتُنا قالوا قَد سَمِعنا

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah mendengar

Ini adalah kata-kata mereka yang ingkar apabila dibacakan Al-Qur’an kepada mereka. Ada antara mereka yang kata mereka sudah biasa mendengar perkara yang ada di dalam Al-Qur’an itu, maka mereka kata tidak ada apa benda baru yang ada dalam Al-Qur’an itu. Itulah kata-kata Musyrikin Mekah yang berlagak teruk. Begitulah mereka ada yang datang mendengar bacaan Al-Qur’an tetapi tidak ada apa-apa kesan kepada mereka.

Dalam ayat ini, disebut itu adalah perangai Musyrikin Mekah. Namun begitu, jika ada orang kita yang seperti itu juga, samalah mereka dengan Musyrikin Mekah. Ini kerana ada juga golongan yang mengaku Islam, tetapi apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an kepada mereka, ia langsung tidak memberi kesan kepada hati mereka.

Mereka berasa biasa sahaja ayat Al-Qur’an itu, tidak ada apa kerana mereka tidak faham dan kerana hati mereka telah keras. Sebab itu kadang-kadang apabila kita beri dalil kepada puak bid’ah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an, mereka berasa tidak ada kepentingan pun dalil daripada ayat Al-Qur’an itu. Mereka tetap terus membuat amalan syirik dan bid’ah mereka.

 

لَو نَشاءُ لَقُلنا مِثلَ هٰذا

kalau kami kehendaki nescaya kami boleh kata yang seperti ini,

Mereka siap kata, kalau mereka mahu, mereka boleh cakap seperti apa yang ada dalam Al-Qur’an itu. Padahal itu adalah kata-kata kosong sahaja. Sedangkan Allah ‎ﷻ ada tiga kali beri cabaran kepada manusia untuk mendatangkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an kalau mereka rasa mereka boleh buat. Namun tidak ada sesiapa yang mampu melakukannya. Lihat antaranya ayat [ Al-Baqarah: 23 ]

وَإِن كُنتُم في رَيبٍ مِّمّا نَزَّلنا عَلىٰ عَبدِنا فَأتوا بِسورَةٍ مِّن مِّثلِهِ وَادعوا شُهَداءَكُم مِّن دونِ اللهِ إِن كُنتُم صٰدِقينَ

Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan (Al-Qur’an) kepada hamba Kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Qur’an itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar.

 

إِن هٰذا إِلّا أَسٰطيرُ الأَوَّلينَ

ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala”.

Mereka kata Al-Qur’an itu dongeng orang dahulu sahaja. Mereka anggap Al-Qur’an adalah perkara yang tidak perlu diberikan perhatian, tidak benar, kata-kata kosong sahaja. Begitulah sikap mereka terhadap Al-Qur’an.

Adakah orang-orang kita yang seperti ini juga? Tidakkah ada yang kata undang-undang dalam Islam itu adalah undang-undang kuno sahaja dan tidak boleh diamalkan di negara kita? Bagaimana dengan mereka? Adakah termasuk dalam ayat ini juga? Allahu a’lam.

Bagaimana pula dengan kebanyakan daripada orang kita? Memang mereka tidak berkata buruk tentang Al-Qur’an. Akan tetapi ramai yang buat tidak tahu sahaja ajaran di dalam Al-Qur’an ini? Ramai tidak kisah pun hendak tahu apa isi kandung Al-Qur’an dan apa yang Allah ‎ﷻ hendak sampaikan. Bukankah seolah-olah mereka pandang enteng sahaja Al-Qur’an ini, seolah-olah ia hanya cerita dongeng yang tidak memerlukan perhatian kita? Jika mereka berasa Al-Qur’an ini hebat dan ada pengajaran penting, tentu mereka akan berusaha cari ke sana sini kelas pengajian, bukan?

Kenapakah Musyrikin Mekah menentang sungguh Al-Qur’an ini? Kerana Al-Qur’an adalah musuh utama mereka. Maka mereka akan bersungguh-sungguh menolaknya. Sampai sekarang musuh Islam akan berusaha mencari apakah kesalahan di dalam Al-Qur’an (pastilah mereka tidak akan jumpa) kerana hendak menjatuhkan kedudukan Al-Qur’an. Sekiranya mereka dapat menjatuhkannya, maka runtuhlah agama Islam ini kerana mereka tahu yang kehebatan orang Islam adalah pada Al-Qur’an. Namun amat malang sekali apabila orang Islam sendiri buat tidak tahu dengan Al-Qur’an yang hebat ini.

Asbabun Nuzul ayat ini dikatakan berkenaan seorang lelaki yang bernama An-Nadhr Ibn Harits yang akan dijelaskan di dalam ayat seterusnya nanti.


 

Anfal Ayat 32:

وَإِذ قالُوا اللَّهُمَّ إِن كانَ هٰذا هُوَ الحَقَّ مِن عِندِكَ فَأَمطِر عَلَينا حِجارَةً مِّنَ السَّماءِ أَوِ ائتِنا بِعَذابٍ أَليمٍ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And [remember] when they said, “O Allāh, if this should be the truth from You, then rain down upon us stones from the sky or bring us a painful punishment.”

(MALAY)

Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: “Ya Allah, jika betul (Al Qur’an) ini benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih”.

 

وَإِذ قالُوا اللَّهُمَّ إِن كانَ هٰذا هُوَ الحَقَّ مِن عِندِكَ

Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: “Ya Allah, jika betul (Al-Qur’an) ini benar dari sisi Engkau,

Ini adalah doa mereka: mereka doa sungguh-sungguh kepada Allah ‎ﷻ. Mereka kata, sekiranya Al-Qur’an ini benar daripada Allah ‎ﷻ, sedangkan mereka tidak mempercayai ia daripada Allah ‎ﷻ. Mereka doa begini di hadapan khalayak ramai supaya mereka dapat menjatuhkan kedudukan Al-Qur’an. Mereka mahu membuktikan yang Al-Qur’an itu bukan daripada Allah ‎ﷻ.

 

فَأَمطِر عَلَينا حِجارَةً مِّنَ السَّماءِ

maka hujanilah kami dengan batu-batu dari langit,

Mereka kata kalau benar Al-Qur’an itu daripada Allah ‎ﷻ, mereka cabar Allah ‎ﷻ timpakanlah hujan batu dari langit ke atas mereka. Ini kerana mereka tahu kisah hujan batu yang dikenakan kepada Abrahah dan mungkin mereka tahu tentang hujan batu kepada kaum Nabi Luth عليه السلام. Begitu teruk sekali kata-kata doa daripada puak Quraish itu. Sepatutnya mereka kenalah doa supaya Allah ‎ﷻ berikan mereka taufik supaya dapat mengikuti agama Allah ‎ﷻ, bukannya minta bala.

Akan tetapi kedegilan mereka telah membawa mereka berdoa begitu. Lihatlah bagaimana doa mereka sampai menjadi pelik. Mereka doa begitu untuk menjatuhkan kedudukan Al-Qur’an – mereka hendak membuktikan yang Al-Qur’an itu bukanlah daripada Allah ‎ﷻ kerana walaupun mereka melawan ayat-ayat Al-Qur’an itu, namun tidak akan terjadi apa-apa pun kepada mereka.

Balaghah: Selalunya Allah ‎ﷻ menggunakan kalimah ماء untuk menyebut air hujan dalam keadaan normal, iaitu apabila menceritakan rahmat Allah ‎ﷻ dalam bentuk hujan yang diberikan kepada manusia. Akan tetapi kadangkala Allah ‎ﷻ menggunakan kalimah lain seperti dalam ayat ini.

Penggunaan kalimah غيث di dalam ayat ini memberi konotasi lebih kuat kepada hujan, iaitu tentang hujan yang diperlukan oleh manusia untuk menyuburkan tanaman dan memberikan kehidupan. Ini adalah dalam bentuk hujan yang positif.

Kadangkala Allah ‎ﷻ menggunakan kalimah مطر bagi hujan yang negatif; sesuatu yang tidak baik seperti dalam ayat ini.

 

أَوِ ائتِنا بِعَذابٍ أَليمٍ

atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih”.

Sambungan doa puak Musyrikin: atau bawakanlah azab lain pun boleh, kami boleh tanggung. Azab ini adalah lebih umum daripada azab hujan batu. Maknanya apa-apa sahaja azab. Azab ini tentulah azab di dunia, kerana mereka tidak percaya akhirat dan azab akhirat.

Tidak ada doa yang lebih teruk daripada doa seperti ini. Cuma golongan seperti ini tidak ramai dalam kalangan mereka. Ini jenis mereka yang teruk sangat. Kebanyakan daripada orang Mekah majoritinya masuk Islam akhirnya apabila Mekah ditakluk oleh umat Islam. Akan tetapi sehingga ke tahap meminta azab, perbuatan sebegini amat bodoh sekali. Sepatutnya mereka minta hidayah. Atau minta Allah ‎ﷻ tunjukkan kebenaran. Antara doa yang saya boleh fikirkan: “Ya Allah, kalau ini yang benar, maka tunjukkanlah kepadaku kebenarannya, sampai aku tidak boleh tolak lagi!”

Asbabun Nuzul dalam ayat ini dikatakan berkenaan seorang lelaki Quraisy. Pada awal dakwah Nabi di Mekkah, ada seorang lelaki dari Bani Abu Ad-Dar, namanya An-Nadhr Ibn Harits. Dia terkenal akan kecerdasan akalnya, licik, berpengetahuan tinggi dan banyak pengalaman. Yang demikian itu kerana dia berniaga hingga selalu mengembara ke berbagai wilayah Romawi, Persia dan sekitarnya, dan dia bertemu banyak orang cerdik-pandai di sana. Khususnya, dia bertemu banyak tradisi dan budaya dari berbagai suku dan bangsa. Dia juga banyak melihat cara-cara beragama masyarakat lain seperti Yahudi dan Nasara. Oleh kerananya, dia sangat berbangga dan berasa dialah yang paling unggul di antara suku-suku di Mekah.

Tiba-tiba dia dengar adanya seorang penduduk Mekah yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Muhammad ini pula mengajar tentang tauhid, dan persamaan antara manusia, semuanya sama kedudukan kecuali hanyalah taqwa di hadapan Allah. Dan, para pembesar suku Quraisy memintanya untuk menghentikan pengaruh Muhammad. Ini supaya orang-orang Mekah tetap menyembah berhala dan mengikuti ajaran yang selama ini mereka pegang. An-Nadhr ini pun setuju untuk memenuhi permintaan tersebut, kerana pada dia, Nabi Muhammad juga berpotensi mengancam  ‘keunggulannya’ di tengah masyarakat Mekah. Mana boleh lawan tokey, bukan? Jadi apa usaha dia ini?

Pertama, dia selalu hadir di manapun Nabi Muhammad ﷺ berdakwah, lalu mengatakan di hadapan orang-orang bahawa yang disampaikan Muhammad ﷺ tidak lain hanyalah dongeng-dongeng fiksyen daripada orang-orang terdahulu. Ini seperti yang disebut di dalam ayat 32 sebelum ini. Lalu, dia pun menceritakan dongeng-dongeng yang diadaptasinya daripada tradisi Romawi dan Persia. Ini dilakukan, kerana dia menganggap bahawa orang-orang itu tertarik dengan Nabi Muhammad ﷺ kerana baginda menyampaikan dongeng-dongeng fiksyen yang membangkitkan imaginasi dan kesyahduan.

Namun begitu, An-Nadhr salah, dan dia tidak berjaya menjatuhkan nama Nabi Muhammad ﷺ. Ini kerana, apa yang disampaikan oleh baginda itu adalah Al-Qur’an, firman Allah ‎ﷻ, maka setiap kali diperdengarkan, tentu akan masuk dan menembus fikiran, lalu menarik hati sanubari. Sementara dongeng-dongeng yang diceritakannya itu tidak lebih hanya fiksyen dan hiburan, sehingga ketika diulang-ulang, maka akan menimbulkan kejemuan dan begitu membosankan.

Kedua, setelah gagal pada kali pertama, maka dia berfikir bahawa Nabi Muhammad ﷺ itu menarik kerana adanya lantunan indah, syahdu, dan bersajak di hadapan orang ramai. Sehingga, untuk menandinginya, An-Nadhr pun memanggil para penyanyi dan penari untuk naik “pentas” di manapun Nabi Muhammad ﷺ berdakwah dan dikerumuni orang. Harapannya, orang-orang itu lebih tertarik kepada nyanyian merdu dan jogetan daripada penari seksi. Harapannya agar orang-orang meninggalkan Nabi Muhammad ﷺ, dan berakhirlah kisah Nabi Muhammad ﷺ tidak ada lagi orang mendengar dakwah baginda.

Namun, ternyata An-Nadhr sekali lagi silap percaturannya dan perancangannnya tetap gagal. Ini kerana, Nabi Muhammad ﷺ berdakwah menggunakan Al-Qur’an yang mencerahkan hati dan fikiran. Sehingga ketika Al-Qur’an makin didengari, maka akan semakin nikmat dan mengajak pendengarnya berfikir, serta menambah ilmu pengetahuan. Sementara nyanyian yang dibawakan penari-penari itu hanya menyenangkan nafsu serta melenakan fikiran dan hati. Itu hanya sementara sahaja. Apabila datangnya kewarasan berfikir dan kejernihan hati, maka nyanyian dan tarian itu semua lama-lama akan membosankan, hambar, hampa, bahkan menjijikkan.

Ketiga, setelah usahanya gagal, An-Nadhr pun pergi ke banyak daerah untuk mencari inspirasi memikirkan cara untuk melawan Nabi Muhammad ﷺ. Akhirnya, dia bertemu Ahli Kitab di Yatsrib, dan dibekalkan dengan tiga pertanyaan yang dirasa boleh menjatuhkan martabat Nabi Muhammad ﷺ di hadapan masyarakat Mekah.

Lalu, dia pun pulang ke Mekah, dan membuat perdebatan khusus dengan mengumpulkan ramai orang. Maka dia pun mengundang Nabi Muhammad ﷺ untuk hadir. Dalam acaranya itu, dia bertanya kepada Nabi Muhammad ﷺ;

“Wahai Muhammad, jika kamu benar-benar Nabi Utusan Tuhan, tentu kamu mampu menjawab tiga pertanyaanku ini. Kamu bersedia?”

“Katakanlah, apa itu?!”, jawab Nabi Muhammad ﷺ.

“Pertama, tahukah kamu tentang sekelompok pemuda yang mengasingkan diri mereka demi menjaga iman mereka? Kedua, tahukah kamu tentang seorang Raja yang kekuasaannya meliputi barat hingga timur? Ketiga, mampukah engkau menjelaskan tentang hakikat Roh!?”

“Pemuda itu dikenali dengan Ashabul Kahfi”, jawab Muhammad ﷺ. Lalu dibacakanlah Surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26.

“Raja tersebut bernama Dzul Qarnain”, lanjut Muhammad ﷺ menjawab. Kemudian untuk perinciannya, dibacakanlah Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101.

“Adapun soal hakikat Roh, itu urusan Allah ta’ala. Sementara manusia tidaklah diberi pengetahuan, melainkan hanya sedikit”, jawab Muhammad ﷺ untuk pertanyaan ketiga. Kemudian, tanpa perinciannya, dibacakanlah Surah Al-Isra’ ayat 85.

Akhirnya, strategi dan upaya Nadhr gagal total. Bahkan, malah makin banyak orang bersimpati pada dakwah Nabi Muhammad ﷺ.

Kemudian, dia menjadi terlalu malu dan marahnya, dan semakin dahsyat pula kedengkian serta kekufurannya terhadap Nabi Muhammad ﷺ. Lantas An-Nadhr mengumpulkan lebih ramai lagi. Tentu, diundang pula Nabi Muhammad ﷺ di acaranya ini. Lantas di hadapan khalayak ramai, dia hendak menjatuhkan kredibiliti Nabi Muhammad ﷺ, dengan sombongnya meminta diazab seperti yang disebut dalam ayat ini;

“Wahai Muhammmad, jika yang KAMU DAKWAHKAN ITU BENAR, maka mintalah Tuhanmu untuk MENGAZABKU, TURUNKANLAH HUJAN BATU”.

Ini adalah strategi daripada An-Nadhr; harapannya kalau nanti dia baik-baik saja dan hujan batu tidak juga turun, maka ini bererti Nabi Muhammad ﷺ telah berdusta, dan dia yang benar dan menang.

Allah ‎ﷻ mengabadikan gebang An-Nadhr ini untuk dijadikan pelajaran oleh umat Islam di dalam ayat ini, iaitu jangan cari pasal dengan berdoa benda-benda yang karut. Antaranya janganlah suka sangat mengajak orang Mubahalah atau cakap begini: “Kalau apa yang aku amalkan ini salah, hah biarlah Allah turunkan azab sekarang!”

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 26 September 2022

Ringkasan Surah Anfal


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Ustaz Solahuddin

Maariful Qur’an

Ustaz Abdul Muien

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s