Tafsir Surah an-Nur Ayat 3 – 4 (Hukum Qazf)

Ayat 3: Ini adalah hukum yang kedua. Orang yang baik-baik jangan bercampur gaul dengan orang yang buruk.

الزّاني لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً أَو مُشرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنكِحُها إِلّا زانٍ أَو مُشرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى المُؤمِنينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator¹ or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.

  • Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed.

(MELAYU)

Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

 

الزّاني لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً

Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina,

Ini bukan ayat arahan. Bukanlah seseorang yang telah berzina hanya boleh berkahwin dengan orang yang berzina sahaja. Jangan salah faham pula maksud ayat ini. Jangan kalau ada penzina, kena cari penzina sahaja baru dia boleh kahwin pula.

Maksud ayat ini adalah: mereka yang bersifat kotor adalah untuk orang yang kotor juga. Dan kerana itu kebiasaanya, orang yang berzina dari kalangan lelaki akan berkahwin dengan perempuan yang melakukan zina juga. Begitulah yang Allah akan jadikan.

 

أَو مُشرِكَةً

atau perempuan yang musyrik;

Atau lelaki penzina akan berkahwin dengan perempuan yang mengamalkan syirik. Ini adalah kerana seorang lelaki yang tidak menjaga agamanya dan tidak kisah kepada hukum-hakam agama, maka dia sudah tidak kisah dengan siapa yang dikahwininya lagi. Kalau kahwin dengan mereka yang amalkan amalan syirik pun mereka tak kisah dah.

Kalau undang-undang perkahwinan pun dia sanggup langgar, maka tentu perkara lain pun dia sanggup langgar juga. Termasuk perkara yang dia sanggup langgar adalah tentang tauhid.

Satu lagi, dengan kata lain, tiada seorang wanita pun yang mahu melayani hawa nafsu zina lelaki penzina melainkan hanyalah wanita penzina lagi durhaka atau wanita musyrik yang tidak menganggap perbuatan zina itu haram. Maksud ini diambil dari Sufyan As-Sauri yang mengatakan dari Habib ibnu Abu Amrah, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. (An-Nur: 3) Bahawa yang dimaksudkan dengan ‘nikah’ dalam ayat ini bukanlah ‘kahwin’, melainkan ‘bersetubuh’.

Dengan kata lain, dapat disebutkan bahawa tiada seorang pun yang berzina dengan perempuan penzina melainkan hanyalah lelaki penzina atau lelaki musyrik sahaja. Sanad riwayat ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas.

Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas melalui berbagai jalur sehubungan dengan masalah ini. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Sa’id ibnu Jubair, Urwah ibnuz Zubair, Ad-Dahhak, Makhul, Muqatil ibnu Hayyan, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang.

Allah beri ancaman ini kerana institusi perkahwinan adalah satu institusi yang amat besar dan penting di dalam Islam. Maka kenalah dijaga institusi ini. Takkan kita nak kahwin dengan orang penzina atau musyrik pula, bukan? Kalau tak mahu, maka kamu sendiri janganlah jadi penzina.

Disebut ‘orang musyrik’ di dalam ayat ini kerana orang yang bersifat musyrik itu tidak cukup dengan satu Tuhan sahaja tetapi mereka hendak ilah yang lain. Maka begitu juga dengan orang yang berzina iaitu mereka tidak cukup dengan satu pasangan sahaja tetapi mereka hendak kepada pasangan yang lain. Jadi ada persamaan antara mereka.

 

وَالزّانِيَةُ لا يَنكِحُها إِلّا زانٍ أَو مُشرِكٌ

dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, 

Dan begitu juga kepada wanita yang melakukan zina. Mereka juga akan dikahwinkan dengan penzina juga.

Atau mereka juga akan bertemu dengan lelaki yang mengamalkan amalan musyrik juga. Penjelasannya seperti di atas tadi.

 

وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى المُؤمِنينَ

dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Dan perkara ini dilarang di dalam Islam. Tak boleh berkahwin dengan penzina dan musyrik. Maksudnya, diharamkan atas mereka melakukan perbuatan tersebut dan mengahwini pelacur-pelacur, atau mengahwinkan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya dengan laki-laki yang lacur.

Maknanya, seorang wali tidak patut membenarkan anaknya mengahwini orang yang diketahui seorang penzina. Ini tidak patut berlaku. Melainkan kalau orang itu sudah bertaubat.

Berangkat dari pengertian ini, Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah berpendapat bahawa tidak sah akad nikah seorang lelaki yang memelihara diri dari perbuatan zina terhadap wanita pelacur, selagi wanita yang bersangkutan masih tetap sebagai pelacur, terkecuali bila dia telah bertaubat.

Jika wanita yang bersangkutan telah bertaubat, maka akad nikah terhadapnya dari laki-laki yang memelihara diri hukumnya sah; dan jika masih belum bertaubat, akad nikahnya tetap tidak sah.

Demikian pula halnya kebalikannya, yaitu mengahwinkan wanita yang terpelihara kehormatan dirinya dengan seorang lelaki yang suka melacur, sebelum lelaki itu bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, kerana berdasarkan firman Allah Swt. yang mengatakan: dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (An-Nur: 3).

Tapi pendapat Imam Ahmad ini dikritik kerana perkara haram tidaklah menjadikan sesuatu itu tidak sah. Ya, memang menghahwinkan anak perempuan dengan penzina itu adalah haram, tapi tidaklah menjadikan perkahwinan itu tidak sah pula.

Maka jikalau kita telah tahu bahawa seseorang lelaki ataupun wanita itu memang kaki zina, maka kita tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan mereka. Tetapi kenalah ada bukti yang kukuh untuk mengatakan mereka itu penzina.

Maknanya orang yang mukmin ditegah untuk berkahwin dengan orang yang suka berzina.

Satu lagi maksud, ianya adalah larangan berzina. Ini kerana,

Abu Daud At-Tayalisi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qais, dari Abu Husain, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (An-Nur: 3) Yakni Allah mengharamkan perbuatan zina atas orang-orang mukmin.


 

Ayat 4: Ini adalah hukum yang ketiga. Hukum Qozaf. Orang yang baik jangan dituduh dengan sewenang-wenangnya.

Ini adalah ayat yang penting dalam surah ini. Akan disebut dengan panjang lebar dalam ayat-ayat seterusnya nanti.

وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَنٰتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمٰنينَ جَلدَةً وَلا تَقبَلوا لَهُم شَهٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ الفٰسِقونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses – lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,

(MELAYU)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka rotanlah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali rotan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

 

وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَنٰتِ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

Kalimah المُحصَنٰتِ dari kalimah kalimah ح ص ن yang bermaksud sesuatu yang diletakkan di dalam kubu. Maksudnya terpelihara sungguhlah kalau begitu. Ia digunakan sebagai istilah untuk perempuan yang baik-baik kerana mereka itu terpelihara di dalam rumah mereka yang diibaratkan sebagai kubu.

Mereka menjaga maruah dan kemaluan mereka. Mereka ini ialah wanita merdeka yang sudah baligh dan memelihara kehormatan dirinya. Jadi kalau wanita yang baik-baik yang dituduh, maka hukum dalam ayat ini terpakai. Tapi kalau wanita itu pun ada masalah dengan moral dia, maka hukum ini tidak terpakai.

Kalimah يَرمونَ pula diambil dari kalimah ر م ي yang bermaksud membaling kepada sesuatu seperti baling batu kepada seseorang. Digunakan dalam ayat ini sebagai merujuk kepada perbuatan menuduh seseorang.

Dan tuduhan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menuduh perempuan yang baik-baik telah melakukan zina. Ini dilarang dan perbuatan yang amat teruk. Jadi perbuatan menuduh perempuan yang baik telah melakukan zina adalah perbuatan yang besar seolah-olah berperang. Allah menegur dengan keras dalam ayat ini.

Ulama bersetuju bahawa walaupun kalimah yang digunakan dalam ayat ini adalah المُحصَنٰتِ yang merujuk kepada perempuan, tapi kalau lelaki pun dituduh, hukum yang sama juga digunakan.

Dan walaupun kalimah penuduh itu dalam bentuk lelaki (وَالَّذينَ يَرمونَ), tapi kalau penuduh itu wanita, pun hukuman yang sama akan dikenakan kepada mereka.

 

ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 

Menuduh sahaja bukanlah dilarang tapi kenalah bawa saksi dan bukti. Manusia dilarang untuk menuduh perempuan yang nampak baik dengan tuduhan berzina melainkan jikalau mereka dapat membawa empat orang saksi yang nampak perkara itu berlaku.

Dan tentulah ini adalah perkara yang amat luarbiasa yang kalau terjadi, maka ia sudah menunjukkan yang masyarakat itu sudah teruk sampaikan empat orang boleh melihat kejadian zina itu pada satu masa. Maka perkara ini seolah-olah tidak sepatutnya berlaku.

Maka jikalau ada orang yang nampak seseorang berzina tetapi tidak ada saksi yang dapat mengukuhkan dakwaan itu, maka biarkan sahaja kerana mereka akan menerima nasib mereka di akhirat kelak.

Allah susahkan penghukuman zina ini supaya tidaklah manusia senang-senang sahaja nak tuduh orang lain. Bayangkan kalau mudah sahaja nak tuduh orang, maka ada manusia yang jahat yang boleh ambil kesempatan menuduh orang dan menjatuhkan nama baik seseorang.

Mungkin ada yang berhujah: kalau macam itu, susahlah nak tuduh orang berzina sebab susah sangat… nanti ramailah orang yang senang sahaja nak berzina.

al-Jawap: Itu adalah kata-kata guna akal sahaja dan bukan ikut kehendak Allah. Allah telah tetapkan hukumnya maka kenalah kita ikut begitu. Kalau hukuman hudud sebegini dijalankan, tentu manusia tidak berani nak buat dosa zina lagi.

Dan kita kena ingat yang tujuan kita bukanlah nak menghukum manusia sahaja, tapi nak menghalang manusia dari melakukan zina; dan hukuman yang ada dalam Islam amatlah ketat supaya tidaklah boleh disalahgunakan oleh manusia.

 

فَاجلِدوهُم ثَمٰنينَ جَلدَةً

maka rotanlah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali rotan,

Kalau ada yang menuduh perempuan baik telah berzina, dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka hukuman kepada mereka adalah sebatan sebanyak 80 kali. Mereka yang menuduh pula yang kena hukum! Maka kalau tidak ada saksi, maka senyaplah sahaja.

Jika yang dituduh melakukan zina itu adalah seorang lelaki yang terpelihara kehormatan dirinya, maka begitu pula ketentuan hukumnya, yakni si penuduh dikenakan hukuman dera. Tiada seorang pun dari kalangan ulama yang memperselisihkan masalah hukum ini.

Dalam sejarah pemerintahan Saidina Umar, pernah ada orang yang menuduh seorang sahabat berzina. Maka itu adalah perkara berat. Tapi kemudian ditanya adakah saksi yang lain? Mereka bawa saksi yang lain, dimana saksi kedua dan ketiga kata memang ada perzinaan terjadi. Tapi orang yang keempat tidak pasti samada kejadian zina itu berlaku atau tidak, kerana dia nampak lelaki itu dengan seorang wanita sahaja. Maka pertuduhan itu telah ditolak dan para saksi itu semuanya telah disebat.

Hukuman ini akan dijalankan setelah dilakukan perbicaraan. Iaitu kena ada pelapur dari yang dituduh. Kalau dituduh tidak melaporkan perkara itu, maka kerajaan tidak boleh ambil tindakan undang-undang qazaf terhadap penuduh. Apabila yang kena tuduh itu telah dikatakan sebagai penzina, maka yang menuduh kena bawa saksi.

Ayat ini membuka satu perbincangan yang besar di kalangan umat, tentang apakah yang kita perlu lakukan jikalau ada perbuatan buruk di kalangan masyarakat kita? Takkan nak diamkan sahaja?

al-Jawap: Kebanyakan yang dilakukan oleh manusia hanyalah bercakap-cakap tentang perkara itu sahaja tetapi tidak melakukan apa-apa dan ini bukanlah yang diajar oleh Islam. Islam mengajar kita untuk menangani perkara ini dengan memberi nasihat kepada mereka yang melakukan kesalahan zina itu dan menghalang mereka dari melakukan perbuatan salah itu. Bukankah kita kena jalankan tugas kita untuk memberi nasihat? Memang kita tidak boleh hukum mereka, tapi kita masih boleh beri nasihat lagi, bukan?

Dan bayangkan apa yang akan terjadi jikalau kita bercakap-cakap sahaja tentang perkara ini kerana ramai orang akan tahu tentang perkara itu dan ia akan menjadikan perbuatan salah itu seolah-olah popular dan sudah biasa sahaja.

Maknanya, kalau perbuatan zina itu banyak diperkatakan, sampai masyarakat sudah lali dan biasa dengannya, maka mereka tidak rasa bersalah pun untuk melakukannya (kerana mereka akan kata: orang lain pun ramai buat, apa salahnya?)

Maka kita kena berhati-hati dengan perkara yang kita cakap terutama kepada anak-anak kecil kerana kita tidak mahu mereka rasa yang perkara itu normal sahaja di dalam masyarakat. Jangan kita jadikan kesalahan manusia sebagai perkara biasa sahaja.

Lihatlah sekarang ini bagaimana perhubungan lelaki dan perempuan yang bergaul mesra biasa sahaja, sampaikan tidak rasa bersalah pun tentang perkara itu.

 

وَلا تَقبَلوا لَهُم شَهٰدَةً أَبَدًا

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. 

Kembali kepada hukum dalam ayat ini. Apabila mereka telah dikenakan sebatan sebanyak 80 kali rotan, satu lagi hukuman kepada mereka adalah tidak boleh diterima persaksian daripada mereka sampai bila-bila.

Mereka sudah tidak dipercayai lagi sampai bila-bila di mahkamah. Mereka tidak boleh jadi saksi. Maka amat bahaya sekali kalau menuduh orang berzina tanpa bawa saksi.

 

وَأُولٰئِكَ هُمُ الفٰسِقونَ

Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dan Allah kata mereka itu adalah orang-orang yang ‘fasik’ iaitu orang-orang yang dalaman mereka sudah busuk.

Jadi, ada tiga macam hukuman yang ditimpakan kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang membenarkan kesaksiannya, yaitu:

  • Pertama, dikenai hukuman dera sebanyak lapan puluh kali.
  • Kedua, kesaksiannya tidak dapat diterima buat selama-lamanya.
  • Ketiga, dicap sebagai orang fasik dan bukan orang adil, baik menurut Allah mahupun menurut manusia.

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya.

Kemaskini: 27 April 2018


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Tafhim-ul-Qur’an, Abul A’la Maududi

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s