Tafsir Surah Anfal: Ayat 1 – 3 (Muqaddimah)

Anfal Ayat 1: Ayat ini adalah tentang pembahagian harta rampasan perang. Oleh kerana segala harta rampasan adalah hak Allah ‎ﷻ, maka kena dengar apakah yang Allah ‎ﷻ syaratkan tentang pembahagiannya.

يَسأَلونَكَ عَنِ الأَنفالِ ۖ قُلِ الأَنفالُ لِلَّهِ وَالرَّسولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم ۖ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ إِن كُنتُم مُّؤمِنينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

They ask you, [O Muḥammad], about the bounties [of war]. Say, “The [decision concerning] bounties is for Allāh and the Messenger.” So fear Allāh and amend that which is between you and obey Allāh and His Messenger, if you should be believers.

(MALAY)

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembahagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.

 

يَسأَلونَكَ عَنِ الأَنفالِ

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembahagian) harta rampasan perang. 

Selepas kemenangan dalam Perang Badr, dan umat Islam telah berjaya mengumpulkan harta rampasan, mereka telah datang kepada Nabi Muhammad ﷺ bertanyakan cara harta itu akan dibahagikan kerana ini merupakan kali pertama umat Islam berperang dan mereka tidak dapat mencapai kata sepakat tentangnya.

Ada tiga jenis harta rampasan perang: Ghanimah, Anfal dan Fa’i.

Ghanimah: harta rampasan perang yang diberikan kepada para mujahid. Ada bahagian masing-masing. 1/5 diberikan kepada BaitulMal dan 4/5 diberikan kepada para mujahid. Ini nanti akan disebut dalam ayat yang lain.

Anfal: harta rampasan perang juga akan tetapi pembahagiannya ditentukan oleh Rasulullah ﷺ sendiri. Ini adalah pada permulaan umat Islam berperang.

Fai: harta rampasan perang yang didapati tanpa perang. Dibahagikan oleh Rasulullah ﷺ. Jenis harta ini disebut di dalam Surah Hashr.

Kalimah anfal berasal daripada nafl yang juga digunakan untuk salat nafilah. Ia adalah salat sunat yang bukan fardu tetapi dikerjakan sebagai tambahan atau bonus oleh hamba Allah ‎ﷻ. Oleh itu, apabila dikatakan harta Anfal, ia adalah pemberian daripada Allah ‎ﷻ kepada umat Islam sebagai bonus sahaja. Untuk umat Islam sebelum ini, mereka tidak mendapat harta rampasan perang. Selepas perang, semua harta itu akan dikumpulkan. Sekiranya ia disambar oleh api, maka ia adalah sebagai tanda yang perjuangan mereka itu ikhlas. Hanya umat Nabi Muhammad ﷺ sahaja diberikan dengan kelebihan boleh mengambil harta rampasan perang itu.

Ini dikuatkan dengan sebuah hadith:

جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة

Jabir bin ‘Abdillah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun daripada Nabi-nabi sebelumku; Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; Maka di mana saja seseorang daripada umatku mendapati waktu salat, hendaklah dia salat. Kemudian dihalalkan harta rampasan untukku. Dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikan (hak) untuk memberikan syafaat.”

(Sahih Bukhari (419))

 

 قُلِ الأَنفالُ لِلَّهِ وَالرَّسولِ

Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul,

Ibnu Abbas رضي الله عنهما telah mengatakan, “Yang dimaksudkan dengan anfal ialah ghanimah (harta rampasan perang). Pada mulanya harta rampasan perang hanyalah untuk Rasulullah ﷺ, tiada seorang pun yang berhak mengambilnya barang sedikit pun.”

Umat Islam diberitahu yang harta rampasan itu hendaklah diserahkan kepada Allah ‎ﷻ dan Rasul ﷺ untuk dibahagikan. Ia adalah milik Allah ‎ﷻ dan bukan milik sesiapa termasuklah golongan mujahid yang berperang itu. Berapa banyak bahagian itu ditentukan oleh Allah ‎ﷻ dan Rasul-Nya sahaja. Maknanya, bukan tentera yang tentukan. Bahagian itu akan diajarkan dalam ayat lain. Dalam perang Badr ini, Rasulullah ﷺ telah membahagikan sama rata di antara mereka yang berperang.

Ayat ini juga membawa maksud yang harta rampasan itu adalah kepunyaan Allah  ‎ﷻ dan Rasul-Nya, habis cerita. Asalnya memang hak mereka, tetapi dek kerana banyak berbalah, maka Allah ‎ﷻ menarik hak mereka itu. Maka, umat Islam pada waktu itu diingatkan supaya jangan sibuk berkelahi lagi tentang bahagian siapa, siapa dapat banyak mana dan sebagainya. Ini adalah kerana para sahabat sudah ada yang berbeza pendapat. Maka Allah ‎ﷻ hendak tutup kes itu.

Kalau sudah harta itu Allah ‎ﷻ dan Rasul yang punya, janganlah mereka sibuk-sibuk lagi. Bahagian itu akan diberitahu dalam ayat yang lain. Sebenarnya lambat lagi akan diberitahu. Sekarang ayat-ayat awal ini adalah memberi teguran dan nasihat kepada mereka. Memang Allah ‎ﷻ hendak beritahu tentang pembahagian itu, tetapi sebelum itu umat Islam teruk ditegur tentang apakah yang lebih penting daripada harta itu. Pertamanya, mereka diingatkan supaya jangan pentingkan harta.

Imam Ahmad رحمه الله mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah, daripada Ibnu Ishaq, daripada Abdur Rahman, daripada Sulaiman ibnu Musa, daripada Mak-hul, daripada Abu Umamah yang menceritakan bahawa dia pernah bertanya kepada Ubadah tentang makna Al-Anfal. Maka Ubadah menjawab bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mengikut dalam Perang Badr, iaitu ketika kami berselisih pendapat tentang harta rampasan sehingga pekerti kami menjadi buruk kerananya. Maka Allah ‎ﷻ mencabutnya daripada tangan kami dan menjadikannya di bawah kekuasaan tangan Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ membahagikannya di antara sesama kami dengan pembahagian yang rata.

Imam Ahmad رحمه الله mengatakan pula bahawa telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Abi Ishaq, daripada Abdur Rahman ibnul Haris ibnu Abdullah ibnu Ayyasy ibnu Abu Rabi’ah, daripada Sulaiman ibnu Musa, daripada Abu Salamah, daripada Abu Umamah, daripada Ubadah ibnus Samit yang menceritakan, “Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ, dan saya ikut berperang bersamanya di medan Perang Badr. Kedua belah pasukan bertempur dan Allah ‎ﷻ mengalahkan musuh kami. Kemudian segolongan daripada kami mengejar pasukan musuh yang melarikan diri dan memerangi mereka, sedangkan segolongan lagi tetap berada di medan perang, mengumpulkan ghanimah. Segolongan yang lainnya ada tetap di markas pasukan kaum muslim menjaga keselamatan Rasulullah ﷺ agar jangan diserang oleh musuh saat sedang dalam keadaan lalai. Dan pada malam harinya sebahagian di antara pasukan kaum muslim berebutan ghanimah dengan sebahagian yang lainnya. Orang-orang yang mengumpulkan ghanimah mengatakan, ‘Kamilah yang mengumpul­kannya, maka tiada seorang pun yang beroleh bahagian selain kami.’ Sedangkan orang-orang yang pergi mengejar musuh mengatakan, “Kalian bukanlah orang-orang yang lebih berhak padanya daripada kami. Kamilah yang menjadi benteng Nabi ﷺ daripada pasukan musuh, dan kami berhasil mengalahkan mereka. Dan orang-orang yang tetap mengawal Rasulullah ﷺ berkata, ‘Kami merasa khuatir bila musuh menyerang Rasulullah. ﷺ dengan serangan dari belakang saat tidak terkawal, sehingga kami sibuk dengan pekerjaan kami.’ Maka saat itulah turun firman Allah ‎ﷻ: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembahagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian.” (Al-Anfal: 1) Maka Rasulullah ﷺ membahagi-bahagikannya di antara semua kaum Muslim.

 

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم

bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu;

Yang paling penting, umat Islam diingatkan yang mereka hendaklah bertaqwa. Mesti sedar tentang Allah ‎ﷻ, takut tentang Allah ‎ﷻ, jaga hukum-hukum Allah ‎ﷻ dalam segenap peringkat kehidupan.

Mereka hendaklah memperbaiki hubungan antara mereka. Mereka hendaklah ‘islah’ (melakukan pembaikan), jangan berdengki dan iri hati, benci sesama sendiri. Mereka haruslah memperbaiki hubungan dalam kalangan mereka. Jangan bertelagah tentang pembahagian harta rampasan lagi. Memang kalau bab harta ini manusia boleh berkelahi adik beradik, dengan emak bapak pun. Umat Islam waktu itu sudah mula hendak berpecah belah dan sekarang Allah ‎ﷻ selesaikan dengan mengambil semua harta itu, maka jangan berbalah lagi. Memang para sahabat selepas itu berasa malu dengan apa yang mereka telah lakukan. Semuanya terima dengan redha apa yang ditentukan oleh Allah ‎ﷻ dan Rasul-Nya.

Allah ‎ﷻ memberikan peringatan dalam hal ini kerana perpecahan adalah punca kelemahan umat Islam. Umat Islam dahulu kuat, tetapi oleh kerana perpecahanlah yang menyebabkan kita lemah selemah-lemahnya. Suka sangat hendak berbalah antara satu sama lain. Suka sangat hendak mencari punca perbezaan. Sebenarnya perbezaan pendapat itu biasa sahaja, teapi bila berpecah itulah yang menjad masalah.

Ini kerana ramai yang tidak memahami kaedah ikhtilaf (perbezaan pendapat). Kita boleh sahaja berbeza pendapat, tetapi janganlah sampai jadi permusuhan dan perpecahan dalam kalangan kita. Kita semua masih lagi sesama Muslim walaupun ada sedikit ketidaksamaan fahaman. Ini, pasal saf jarak atau tidak (semasa zaman Covid) pun boleh berbalah teruk, sampai kutuk mengutuk.

 

وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ إِن كُنتُم مُّؤمِنينَ

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.

Kenalah mereka taat kepada perintah Allah ‎ﷻ dan Rasul yakni terimalah apa yang dibahagikan Nabi ﷺ kepada mereka, kerana sesungguhnya pembahagian yang dilakukan oleh baginda semata-mata hanyalah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah ‎ﷻ kepadanya, iaitu berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan.

Allah ‎ﷻ sambung إِن كُنتُم مُّؤمِنينَ. Itu pun kalau mereka itu mengaku beriman. Sekiranya tidak beriman, tidak mengapalah, buatlah apa yang mereka hendak buat. Mereka kata mereka itu orang mukmin, maka Allah ‎ﷻ  hendak tanya semula: inikah sifat orang mukmin? Adakah orang mukmin akan bertelagah tentang harta pula?


 

Anfal Ayat 2: Allah ‎ﷻ beritahu bagaimana sepatutnya sifat orang Mukmin kerana sekarang  mereka tidak bersifat seperti itu.

إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَإِذا تُلِيَت عَلَيهِم ءآيٰتُهُ زادَتهُم إيمٰنًا وَعَلىٰ رَبِّهِم يَتَوَكَّلونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

The believers are only those who, when Allāh is mentioned, their hearts become fearful, and when His verses are recited to them, it increases them in faith; and upon their Lord they rely –

(MALAY)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

 

إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati-hati mereka,

Allah ‎ﷻ mula menyebut tentang sifat-sifat orang mukmin. Tidak habis di sini sahaja sifat orang mukmin itu. Ada lagi yang akan disebut dalam ayat lain di hujung surah ini nanti di ayat 74. Dalam ayat ini dimulakan dengan lafaz إِنَّمَا (hanya).

Ini menunjukkan hanya mereka yang ada sifat-sifat ini sahaja yang boleh dikira mukmin. Sekiranya tiada, maka tidak boleh mengaku sebagai mukmin. Ayat-ayat begini hanya disebut empat kali dalam Al-Qur’an dan ada dua ayat dalam surah ini sahaja. Maka dalam kita membaca ayat-ayat kini, kita kena tanya diri kita sendiri: “Aku ada sifat-sifat ini atau tidak?”.

Lihatlah bagaimana cerita dalam surah ini daripada ayat pertama tentang harta rampasan, dan tiba-tiba bertukar berkenaan iman. Ini mengajar umat Islam tentang prioriti: lihat dan perbaiki mana yang penting dahulu. Jangan sibuk pasal harta rampasan perang lagi.

Allah ‎ﷻ mengajar kita, sekiranya kita beriman, bagaimanakah sifat orang mukmin itu? Yang pertama: Apabila disebut Allah ‎ﷻ di depan mereka, akan gementar hati mereka. Bukan sahaja dalam bentuk zikir yang biasa, tetapi apa sahaja yang disebut berkaitan dengan Allah ‎ﷻ. Hati mereka akan berasa gementar apabila diingatkan tentang Allah ‎ﷻ.

Kalimah ذُكِرَ adalah dalam bentuk mabni majhul (pasif) yang bermaksud diingatkan iaitu tidak disebut siapa yang ingatkan. Ini kerana orang mukmin tidak memilih-milih untuk mendengar siapa yang mengingatkan mereka. Asalkan ia tentang Allah ‎ﷻ, mereka akan berasa takut.

Kalimah وَجِلَت bermaksud gementar atau takut dan ini juga disebut dalam [ Hijr: 52 ]

إِذ دَخَلوا عَلَيهِ فَقالوا سَلامًا قالَ إِنّا مِنكُم وَجِلونَ

Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: “Salaam”. Berkata Ibrahim: “Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu”.

Ini adalah kerana mereka kenal Allah ‎ﷻ daripada sifat-sifat-Nya yang telah disebut dalam Al-Qur’an. Kenalah kenal baru timbul rasa takut. Kalau tidak kenal, tentu tidak takut seperti budak kecil yang tidak kenal ular, maka bila ular datang kepadanya, dia tidak berasa takut pun.

Lafaz وَجِلَت diambil daripada katadasar و ج ل iaitu jenis takut yang menyebabkan bulu roma meremang naik. Ia adalah takut yang amat sangat kerana ketinggian Allah ‎ﷻ. Ini berbeza dengan takut jenis حوف. Tidak kisah dari mana datangnya ketakutan itu. Asalkan nama Allah ‎ﷻ disebut sahaja, sama ada daripada Al-Qur’an, daripada hadith, daripada kata orang, hati mereka sudah gementar, bulu roma sudah menegak. Ini dapat dicapai jikalau hati manusia itu sudah tunduk dan lembut terhadap Allah ‎ﷻ seperti disebut dalam [ Hajj: 34 ]

وَبَشِّرِ المُخبِتينَ

Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh

Takut yang bagaimanakah kita dengan Allah ‎ﷻ? Kalau takut dengan binatang buas, kita sudah faham, iaitu kita akan lari kerana takut. Akan tetapi dengan Allah ‎ﷻ, lagi kita takut, lagi kita dekat dengan-Nya. Kalau takut dengan hantu atau binatang, hati kita tidak keruan, tetapi dengan Allah ‎ﷻ, hati akan tenang. Ini disebut dalam [ Ra’d: 28 ]

أَلا بِذِكرِ اللهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ

Ingatlah, dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Mereka tentunya beriman dengan ayat-ayat itu dan untuk beriman itu kena kenallah apa yang ayat itu sebut. Ini memerlukan pengajian tafsir. Kalau tidak faham, maka ia tidak akan memberi kesan yang sepatutnya.

 

وَإِذا تُلِيَت عَلَيهِم ءآيٰتُهُ زادَتهُم إيمٰنًا

dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka,

Nama Allah ‎ﷻ itu boleh datang dari mana-mana sahaja, tetapi salah satunya datang daripada Al-Qur’an. Apabila dibacakan ayat Al-Qur’an kepada mereka, atau mereka baca sendiri, iman mereka bertambah. Kalimah تُلِيَت adalah dalam bentuk majhul (pasif) iaitu tidak disebut pun siapa yang bacakan kepada mereka. Maka tidak kira siapa yang bacakan kepada mereka, iman mereka akan bertambah.

Apabila dikatakan ‘bertambah’ maknanya iman mereka sudah ada pada waktu itu, cuma bertambah lagi. Oleh itu, iman yang sudah ada, bertambah lagi. Iman itu bertambah kerana semakin banyak ayat Allah ‎ﷻ yang dipelajari dan difahami. Oleh kerana dibaca berkali-kali, mereka semakin faham maksudnya.

Iman mereka semakin meningkat dari masa ke semasa, bukan duduk di takuk lama sahaja. Namun bukanlah setakat baca sahaja ya. Kenalah belajar tafsir dan tadabbur maknanya. Sebab itulah kita mementingkan pembelajaran tafsir Al-Qur’an ini kerana kalau baca Al-Qur’an tetapi tidak faham, tidak akan mendapat peringkat iman yang sebegini. Berapa ramai dalam kalangan kita yang baca Al-Qur’an, tetapi tidak faham langsung apa yang mereka baca?

Sekarang bandingkan sifat ini dengan sifat orang munafik seperti firman-Nya:

{وَإِذَا مَا أُنزلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, “Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?” Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya sedang mereka merasa gembira 

[ At-Taubah: 124 ]

Maknanya, orang munafik rasa biasa sahaja apabila mereka dengar ayat-ayat Allah ‎ﷻ. Malah diejek lagi kepada sahabat: “Eh iman kau naik ke bila baca ayat tu?” Maka, kalau kita pun seperti itu juga, baca Al-Qur’an seolah-olah baca novel sahaja, maknanya ada masalah dalam hati kita.

Imam Bukhari dan lain-lainnya رحمهم الله dalam kalangan para imam mengambil kesimpulan dalil daripada ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang semakna, bahawa iman itu dapat bertambah (dan dapat berkurang), serta iman itu dalam hati mempunyai naik turunnya. Ia tidak statik tetapi berubah dari masa ke semasa. Ini penting kerana ada pandangan yang mengatakan iman itu bagaikan seketul sahaja. Sedangkan iman itu seperti air yang boleh bertambah dan berkurang.

Maka kena lakukan sesuatu untuk memastikan iman kita naik dan meninggalkan perkara buruk yang dapat menurunkan iman kita. Jangan kita sangka kalau sudah beriman, akan terus beriman sampai bila-bila. Kalau tidak dijaga, boleh berkurang iman kita itu.

Apakah tanda iman sudah naik? Tandanya adalah amal kita semakin banyak. Senang sahaja untuk beramal kalau iman sudah naik. Kalau tidak, berat sahaja badan hendak salat, infaq, puasa dan sebagainya.

 

وَعَلىٰ رَبِّهِم يَتَوَكَّلونَ

dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal.

Sifat kedua orang mukmin, mereka tawakal kepada Allah ‎ﷻ. Maksudnya mereka serahkan urusan mereka dan bergantung kepada Allah ‎ﷻ. Untuk bergantung itu mesti percaya dan yakin kepada Allah ‎ﷻ. Jika tidak percaya, tidak akan menjadi pergantungan itu, bukan? Untuk percaya, mesti ada yakin; dan untuk ada yakin, kenalah ada ilmu. Ia bukanlah pergantungan kosong sahaja.

Hanya kepada Allah ‎ﷻ sahaja mereka tawakal kerana itulah diawalkan kalimah عَلىٰ رَبِّهِم sebelum kalimah يَتَوَكَّلونَ untuk membawa maksud eksklusif (hanya). Ini kerana kalau berharap kepada makhluk, memang tidak menjadi apa kerana makhluk tidak mempunyai kuasa. Hanya kepada Allah ‎ﷻ sahaja yang patut kita berserah dan berharap kerana Allah ‎ﷻ sahaja yang maha berkuasa.

Oleh hal yang demikian, ini termasuklah urusan pembahagian harta rampasan itu di mana mereka kenalah serahkan kepada Allah ‎ﷻ. Bila ada sifat begini, barulah mudah. Barulah senang ikut peraturan Allah ‎ﷻ sahaja. Dalam apa-apa perkara sahaja, kena tanya semula: Allah ‎ﷻ mahukan yang bagaimana? Bila sudah tahu apa yang Allah ‎ﷻ hendak kita lakukan, maka lakukan tanpa rasa terkilan.

Oleh itu, ini adalah ayat teguran kepada para sahabat. Kita pun tahu bagaimana iman para sahabat itu – sudah tentunya iman mereka lebih tinggi daripada kita. Mereka pun lebih faham agama daripada kita. Maka, kalau para sahabat pun ditegur seperti itu, bagaimana lah kita pula?

Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengatakan bahawa orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun daripada sebutan nama Allah ‎ﷻ yang dapat mempengaruhi hati mereka untuk mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardhukan-Nya. Mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun daripada ayat-ayat Allah ‎ﷻ, tidak bertawakal, tidak salat apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta bendanya. Maka Allah ‎ﷻ menyebutkan bahawa mereka bukan orang-orang yang beriman.


 

Anfal Ayat 3: Tambahan pengenalan kepada sifat orang mukmin. Bagaimana untuk mendapat yakin dan percaya kepada Allah ‎ﷻ? Inilah caranya.

Dalam ayat sebelum ini, ada tiga perkara disebut dan kesemuanya tentang ibadah hati. Sekarang baru disentuh tentang ibadah fizikal. Ini mengajar kita, kena kuatkan ibadah dalam hati terlebih dahulu, baru boleh buat ibadah fizikal.

الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلوٰةَ وَمِمّا رَزَقنٰهُم يُنفِقونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

The ones who establish prayer, and from what We have provided them, they spend.

(MALAY)

(iaitu) orang-orang yang mendirikan solat dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

 

الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلوٰةَ

orang-orang yang mendirikan salat 

Dalam ayat sebelum ini telah disebut apakah perasaan dan hati dalaman orang mukmin itu. Sifat orang mukmin itu bukan dalam hati sahaja, tetapi kenalah ditunjukkan pada amalan. Amalan badani mereka iaitu mereka dapat mendirikan salat. Mereka melakukan ibadat seperti yang Allah ‎ﷻ kehendaki. Salat adalah contoh kepada amalan badan yang perlu dilakukan kerana ia adalah amalan yang paling baik.

Dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang Al-Qur’an, dan dalam salat adalah cara terbaik untuk mengingat Al-Qur’an. Sebab itulah penting untuk kita hafal ayat-ayat Al-Qur’an dan kita baca dalam salat (muraja’ah). Ini kerana ketika salat, kita tidak buat apa-apa lagi, melainkan fikiran kita tertumpu pada Allah ‎ﷻ dan ibadat salat sahaja. Pada waktu itu kita fokus, maka kalau kita baca Al-Qur’an, kita memang menelitinya dan benar-benar membacanya.

Itulah yang dilakukan oleh para sahabat – mereka meneliti dan tadabbur Al-Qur’an dalam salat mereka. Maka kenalah mula menghafal Al-Qur’an. Hafallah setakat yang boleh. Al-Qur’an itu sebenarnya mudah untuk dihafal kerana ada keberkatan dan keindahan di dalamnya. Ramai yang boleh melakukannya, kenapa tidak anda?

Dalam ayat ini, Allah ‎ﷻ tidak kata mengamalkan, buat Salat. Akan tetapi ‘mendirikan’ Salat. Maka ia bukan hanya salat 2, 3 atau 4 rakaat sahaja, tetapi perlu dijaga syarat dan kesempurnaannya. Sehubungan dengan ayat ini, Qatadah رحمه الله mengatakan bahawa mendirikan salat ialah memelihara waktu-waktu penunaiannya, wudhu’, rukuk dan sujudnya.

Muqatil ibnu Hayyan رحمه الله mengatakan, mendirikan salat ertinya memelihara waktu-waktu untuk menunaikannya; menyempurnakan caranya, melakukan rukuk dan sujudnya dengan sempurna, membaca Al-Qur’an di dalamnya, serta membaca tasyahhud dan salawat untuk Nabi ﷺ.

Kesimpulannya: kenalah jaga amalan salat kita dan perbaiki sehingga menjadi sempurna dan yang paling tinggi adalah apabila kita dapat khusyuk dalam salat. maka jangan hanya rasa cukup dengan ilmu salat yang kita belajar semasa kita sekolah rendah dahulu. Kenalah kita belajar sifat salat Nabi supaya kita dapat memperbaiki salat kita.

Apakah tanda salat itu sudah memberi kesan kepada kita? Ia akan menghalang kita daripada membuat dosa seperti disebut dalam [ Ankabut: 45 ]

إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ

Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. 

 

وَمِمّا رَزَقنٰهُم يُنفِقونَ

dan yang menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Sekarang disebut tentang amalan harta pula. Harta adalah sesuatu yang amat berharga bagi kebanyakan manusia kerana mereka rasa mereka bersusah payah untuk mendapatkannya. Namun bagi orang mukmin itu, mereka akan infaqkan harta yang mereka ada kerana mereka tahu, harta yang mereka ada itu pun daripada Allah ‎ﷻ juga, bukanlah daripada usaha mereka sangat pun. Kerana itu Allah ‎ﷻ sebut: مِمّا رَزَقنٰهُم (sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka).

Orang mukmin sedar yang Allah ‎ﷻ hanya menjadikan mereka sebagai medium pemberi sahaja. Oleh itu, jangan kita sangka harta yang kita ada itu untuk kita sahaja. Allah ‎ﷻ berikan lebihan harta kepada kita, untuk kita sampaikan kepada orang lain juga. Dengan cara itu, kita dapat menambah pahala kita kerana berikan kepada orang lain.

Infaq di dalam ayat ini disebut secara umum sahaja maka ia merangkumi segala jenis infaq yang baik-baik seperti zakat, sedekah, derma, waqaf, beri kepada keluarga atau orang yang memerlukan, pada jalan Allah ‎ﷻ, untuk jihad dan lain-lain. Ini kerana ada ayat yang khusus menyebut tentang zakat dan ada yang khusus menyebut tentang infaq untuk jihad.

Fiqh Infaq juga banyak dan ada disebut di dalam ayat-ayat yang lain kerana bukan setakat keluarkan sahaja tetapi kenalah juga mengikut syarat-syarat untuk diterima infaq itu. Antaranya tidak boleh mengungkit, mesti diberikan harta yang baik dan banyak lagi.

Sekarang bandingkan dengan awal surah ini, di mana para sahabat sibuk bertanya tentang bagaimana untuk membahagikan harta rampasan. Sebaliknya sekarang, Allah ‎ﷻ hendak memberitahu, jangan sibukkan diri dengan apa yang mereka akan dapat, tetapi hendaklah sibukkan dengan memikirkan apakah yang kita boleh berikan kepada orang lain.

Allah ‎ﷻ sebut dua contoh ibadah kepada kita, iaitu Salat dan Infaq. Tentunya bukan dua ibadat ini sahaja, bukan? Allah ‎ﷻ tidak sebut semua ibadah tetapi cukup dengan diberikan dua contoh ibadah. Ibadah salat sebagai wakil kepada ibadah yang melibatkan hubungan dengan Allah ‎ﷻ; manakala ibadah infaq sebagai contoh ibadah yang melibatkan hubungan dengan manusia.

 

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 31 Ogos 2022

Ringkasan Surah Anfal


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Ustaz Solahuddin

Ustaz Abdul Muien

Maariful Qur’an

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

3 thoughts on “Tafsir Surah Anfal: Ayat 1 – 3 (Muqaddimah)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s