Tafsir Surah Anfal: Ayat 1 – 3 (Muqaddimah)

Anfal Ayat 1: Ini tentang pembahagian harta rampasan perang. Oleh kerana segala harta rampasan adalah hak Allah, maka kena dengar apakah yang Allah syaratkan tentang pembahagiannya.

يَسأَلونَكَ عَنِ الأَنفالِ ۖ قُلِ الأَنفالُ لِلَّهِ وَالرَّسولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم ۖ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ إِن كُنتُم مُّؤمِنينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

They ask you, [O Muḥammad], about the bounties [of war]. Say, “The [decision concerning] bounties is for Allāh and the Messenger.” So fear Allāh and amend that which is between you and obey Allāh and His Messenger, if you should be believers.

(MALAY)

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembahagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.

يَسأَلونَكَ عَنِ الأَنفالِ

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembahagian) harta rampasan perang. 

Selepas kemenangan dalam Perang Badr, dan umat Islam telah berjaya mengumpulkan harta rampasan, mereka telah datang kepada Nabi Muhammad menanyakan bagaimanakah harta itu akan dibahagikan. Kerana ini adalah kali pertama umat Islam berperang dan mereka tidak dapat mencapai kata sepakat tentangnya.

Ada tiga jenis harta rampasan perang: Ghanimah, Anfal dan Fa’i.

Ghanimah: harta rampasan perang yang diberikan kepada para mujahid. Ada bahagian masing-masing. 1/5 diberikan kepada BaitulMal dan 4/5 diberikan kepada para mujahid. Ini nanti akan disebut dalam ayat yang lain.

Anfal: harta rampasan perang juga akan tetapi pembahagiannya ditentukan oleh Rasulullah sendiri. Ini adalah pada permulaan umat Islam berperang.

Fai: harta rampasan perang yang didapati tanpa perang. Dibahagikan oleh Rasulullah. Jenis harta ini disebut di dalam Surah Hashr.

Kalimah anfal dari nafl yang juga digunakan untuk solat nafilah. Ia adalah solat sunat yang bukan fardhu, dilakukan sebagai tambahan atau bonus oleh hamba Allah. Jadi apabila dikatakan harta Anfal, ia adalah pemberian yang Allah beri kepada umat Islam sebagai bonus sahaja. Umat Islam sebelum ini, tidak dapat harta rampasan perang. Selepas perang, semua harta itu akan dikumpulkan. Kalau ia disambar oleh api, maka ia sebagai tanda yang perjuangan mereka itu ikhlas. Hanya umat Nabi Muhammad sahaja diberikan dengan kelebihan boleh ambil harta rampasan perang itu.

Ini dikuatkan dengan satu hadis:

جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة

Jabir bin ‘Abdillah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari Nabi-nabi sebelumku; Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; Maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu salat, hendaklah dia salat. Kemudian dihalalkan harta rampasan untukku. Dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikan (hak) untuk memberikan syafaat” Sahih Bukhari (419)

 قُلِ الأَنفالُ لِلَّهِ وَالرَّسولِ

Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul,

Ibnu Abbas telah mengatakan, “Yang dimaksudkan dengan anfal ialah ghanimah (harta rampasan perang). Pada awal mulanya harta rampasan perang hanyalah untuk Rasulullah Saw., tiada seorang pun yang berhak mengambilnya barang sedikit pun.”

Umat Islam diberitahu yang harta rampasan itu kena diserahkan kepada Allah dan Rasul untuk dibahagikan. Ia milik Allah dan bukan milik sesiapa termasuklah golongan mujahid yang berperang itu. Berapa banyak bahagian itu ditentukan oleh Allah dan RasulNya sahaja. Maknanya, bukan tentera yang tentukan. Bahagian itu akan diajarkan dalam ayat lain. Dalam perang Badr ini, Rasulullah telah bahagikan sama rata diantara mereka yang berperang.

Ayat ini juga membawa maksud yang harta rampasan itu adalah kepunyaan Allah dan RasulNya, habis cerita. Asalnya memang hak mereka, tapi kerana dek banyak berbalah, maka Allah tarik hak mereka itu. Maka umat Islam waktu itu diingatkan supaya jangan sibuk berkelahi lagi tentang bahagian siapa, siapa dapat banyak mana dan sebagainya. Ini adalah kerana para sahabat sudah ada yang berbeza pendapat. Jadi Allah hendak tutup kes itu.

Kalau sudah harta itu Allah dan Rasul yang punya, janganlah mereka sibuk-sibuk lagi. Bahagian itu akan diberitahu dalam ayat yang lain. Sebenarnya lambat lagi akan diberitahu. Sekarang ayat-ayat awal ini adalah memberi teguran dan nasihat kepada mereka. Memang Allah nak beritahu pembahagian itu, tapi sebelum itu umat Islam teruk ditegur tentang apakah yang lebih penting dari harta itu. Pertamanya, mereka diingatkan supaya jangan pentingkan harta.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Abdur Rahman, dari Sulaiman ibnu Musa, dari Mak-hul, dari Abu Umamah yang menceritakan bahawa dia pernah bertanya kepada Ubadah tentang makna Al-Anfal. Maka Ubadah menjawab bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang ikut dalam Perang Badr, iaitu ketika kami berselisih pendapat tentang harta rampasan sehingga pekerti kami menjadi buruk kerananya. Maka Allah Swt. mencabutnya dari tangan kami dan menjadikannya di bawah kekuasaan tangan Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. membahagikannya di antara sesama kami dengan pembahagian yang rata.

Imam Ahmad mengatakan pula bahawa telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Abi Ishaq, dari Abdur Rahman ibnul Haris ibnu Abdullah ibnu Ayyasy ibnu Abu Rabi’ah, dari Sulaiman ibnu Musa, dari Abu Salamah, dari Abu Umamah, dari Ubadah ibnus Samit yang menceritakan, “Kami berangkat bersama Rasulullah Saw., dan saya ikut berperang bersamanya di medan Perang Badr. Kedua belah pasukan bertempur dan Allah mengalahkan musuh kami. Kemudian segolongan dari kami mengejar pasukan musuh yang melarikan diri dan memerangi mereka, sedangkan segolongan lagi tetap berada di medan perang, mengumpulkan ghanimah. Segolongan yang lainnya ada tetap di markas pasukan kaum muslim menjaga keselamatan Rasulullah Saw. agar jangan diserang oleh musuh saat sedang dalam keadaan lalai. Dan pada malam harinya sebahagian di antara pasukan kaum muslim berebutan ghanimah dengan sebahagian yang lainnya. Orang-orang yang mengumpulkan ghanimah mengatakan, ‘Kamilah yang mengumpul­kannya, maka tiada seorang pun yang beroleh bahagian selain kami.’ Sedangkan orang-orang yang pergi mengejar musuh mengatakan, “Kalian bukanlah orang-orang yang lebih berhak padanya daripada kami. Kamilah yang menjadi benteng Nabi Saw. dari pasukan musuh, dan kami berhasil mengalahkan mereka. Dan orang-orang yang tetap mengawal Rasulullah Saw. berkata, ‘Kami merasa khuwatir bila musuh menyerang Rasulullah. Saw. dengan serangan dari belakang saat tidak terkawal, sehingga kami sibuk dengan pekerjaan kami.’ Maka saat itulah turun firman Allah Swt.: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembahagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian.” (Al-Anfal: 1) Maka Rasulullah Saw. membagi-bagikannya di antara semua kaum Muslim.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم

bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu;

Yang paling penting, umat Islam diingatkan yang mereka kena bertaqwa. Kena sedar tentang Allah, takut tentang Allah, jaga hukum-hukum Allah dalam segenap peringkat kehidupan.

Dan mereka hendaklah memperbaiki hubungan antara mereka. Mereka hendaklah ‘islah’ (melakukan pembaikan), jangan berdengki dan iri hati, benci sesama sendiri. Mereka kena perbaiki hubungan di kalangan mereka. Jangan bertelagah tentang pembahagian harta rampasan lagi. Memang kalau bab harta ini manusia boleh berkelahi adik beradik, dengan emak bapak pun. Umat Islam waktu itu sudah mula nak berpecah dan sekarang Allah selesaikan dengan ambil semua harta itu, jadi jangan nak berbalah lagi. Memang para sahabat selepas itu rasa malu dengan apa yang mereka telah lakukan. Semuanya terima dengan redha apa yang ditentukan oleh Allah dan RasulNya.

Allah beri peringatan dalam hal ini kerana perpecahan adalah punca kelemahan umat Islam. Umat Islam dulu kuat, tapi kerana perpecahanlah yang menyebabkan kita lemah selemah-lemahnya. Suka sangat hendak berbalah antara satu sama lain. Suka sangat hendak cari punca perbezaan. Sebenarnya perbezaan pendapat itu biasa sahaja, tapi bila berpecah itulah yang masalahnya.

Ini kerana ramai yang tidak memahami kaedah ikhtilaf (perbezaan pendapat). Kita boleh sahaja berbeza pendapat, tapi janganlah sampai jadi permusuhan dan perpecahan di kalangan kita. Kita semua masih lagi sesama Muslim walaupun ada sedikit ketidaksamaan fahaman. Ini, pasal saf jarak atau tidak (semasa zaman Covid) pun boleh berbalah teruk, sampai kutuk mengutuk.

وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ إِن كُنتُم مُّؤمِنينَ

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.

Kenalah mereka taat kepada perintah Allah dan Rasul. Yakni terimalah apa yang dibahagikan Nabi kepada mereka, kerana sesungguhnya pembahagian yang dilakukan oleh baginda semata-mata hanyalah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, iaitu berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan.

Allah sambung إِن كُنتُم مُّؤمِنينَ. Itu pun kalau mereka itu mengaku beriman. Kalau tidak beriman, tidak mengapalah, buatlah apa yang mereka hendak buat. Tapi kalau mereka kata mereka itu orang mukmin, Allah nak tanya balik: inikah sifat orang mukmin? Adakah orang mukmin akan bertelagah tentang harta pula?


Anfal Ayat 2: Allah bagaimana sepatutnya sifat orang Mukmin. Kerana sekarang  mereka tidak bersifat seperti itu.

إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَإِذا تُلِيَت عَلَيهِم ءآيٰتُهُ زادَتهُم إيمٰنًا وَعَلىٰ رَبِّهِم يَتَوَكَّلونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

The believers are only those who, when Allāh is mentioned, their hearts become fearful, and when His verses are recited to them, it increases them in faith; and upon their Lord they rely –

(MALAY)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati-hati mereka,

Allah mula menyebut tentang sifat-sifat orang mukmin. Tidak habis di sini sahaja sifat orang mukmin itu. Ada lagi yang akan disebut dalam ayat lain di hujung surah ini nanti di ayat 74. Dalam ayat ini dimulakan dengan lafaz إِنَّمَا (hanya).

Ini menunjukkan hanya mereka yang ada sifat-sifat ini sahaja yang boleh dikira mukmin. Kalau tidak ada, tak boleh mengaku sebagai mukmin. Ayat-ayat begini hanya disebut empat kali dalam Al-Qur’an dan ada dua ayat dalam surah ini sahaja. Maka dalam kita membaca ayat-ayat kini, kita kena tanya diri kita sendiri: “aku ada sifat-sifat ini atau tidak?”.

Lihatlah bagaimana cerita dalam surah ini dari ayat pertama tentang harta rampasan, dan tiba-tiba bertukar berkenaan iman. Ini mengajar umat Islam tentang prioriti: tengok dan baiki mana yang penting dahulu. Jangan sibuk pasal harta rampasan perang lagi.

Allah ajar kita, sekiranya kita beriman, bagaimanakah sifat orang mukmin itu? Yang pertama: apabila disebut Allah di depan mereka, akan gementar hati mereka. Bukan sahaja dalam bentuk zikir yang biasa, tapi apa sahaja yang disebut berkaitan dengan Allah. Mereka akan gementar hati mereka apabila diingatkan tentang Allah.

Kalimah ذُكِرَ adalah dalam bentuk mabni majhul (pasif) yang bermaksud diingatkan. Iaitu tidak disebut siapa yang ingatkan. Ini kerana orang mukmin tidak pilih-pilih nak dengar siapa yang ingatkan mereka. Asalkan ia tentang Allah, mereka akan takut.

Kalimah وَجِلَت bermaksud gementar atau takut dan ini juga disebut dalam Hijr:52

إِذ دَخَلوا عَلَيهِ فَقالوا سَلامًا قالَ إِنّا مِنكُم وَجِلونَ

Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: “Salaam”. Berkata Ibrahim: “Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu”.

Ini adalah kerana mereka kenal Allah dari sifat-sifatNya yang telah disebut dalam Al-Qur’an. Kena kenal baru takut. Kalau tak kenal, tentu tidak takut seperti budak yang tidak kenal ular, maka bila ular datang kepadanya, dia tak takut pun.

Lafaz وَجِلَت diambil dari katadasar و ج ل iaitu jenis takut yang menyebabkan bulu roma naik. Ianya adalah takut yang amat sangat kerana ketinggian Allah. Ini lain dengan takut jenis حوف. Tidak kisah dari mana datangnya ketakutan itu. Asalkan nama Allah disebut sahaja, dari Al-Qur’an, dari hadis, dari kata orang, hati mereka sudah gementar, bulu roma sudah menegak. Ini dapat dicapai jikalau hati manusia itu sudah tunduk dan lembut terhadap Allah seperti disebut dalam Hajj:34

وَبَشِّرِ المُخبِتينَ

Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh

Tapi takut yang bagaimana kita dengan Allah? Kalau takut dengan binatang buas, kita sudah faham. Iaitu kita akan lari kerana takut. Akan tetapi dengan Allah, lagi kita takut, lagi kita dekat denganNya. Kalau takut dengan hantu atau binatang, hati kita tidak keruan, tapi dengan Allah, hati akan tenang. Ini disebut dalam Ra’d:28

أَلا بِذِكرِ اللهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ

Ingatlah, dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Dan mereka tentunya beriman dengan ayat-ayat itu. Dan untuk beriman itu kena kenallah apa yang ayat itu sebut. Dan ini memerlukan belajar tafsir. Kalau tak faham, maka ia tidak akan memberi kesan yang sepatutnya.

وَإِذا تُلِيَت عَلَيهِم ءآيٰتُهُ زادَتهُم إيمٰنًا

dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka,

Nama Allah itu boleh datang dari mana-mana sahaja, tapi salah satunya datang dari Al-Qur’an. Dan apabila dibacakan ayat Al-Qur’an kepada mereka, atau mereka baca sendiri, iman mereka bertambah. Kalimah تُلِيَت adalah dalam bentuk majhul (pasif) iaitu tidak disebut pun siapa yang bacakan kepada mereka. Jadi tidak kira siapa yang bacakan kepada mereka, iman mereka akan bertambah.

Apabila dikatakan ‘bertambah’ maknanya iman mereka sudah ada pada waktu itu, cuma bertambah lagi. Oleh itu, iman yang sudah ada, bertambah lagi. Iman itu bertambah kerana semakin banyak ayat Allah yang dipelajari dan difahami. Dan kerana dibaca berkali-kali, mereka semakin faham maksudnya.

Dan mereka semakin meningkat iman mereka dari masa ke semasa, bukan duduk di takuk lama sahaja. Tapi bukanlah setakat baca sahaja ya. Kenalah belajar tafsir dan tadabbur maknanya. Sebab itulah kita mementingkan pembelajaran tafsir Al-Qur’an ini kerana kalau baca Al-Qur’an tapi tidak faham, tidak dapat peringkat iman yang sebegini. Berapa ramai dari kalangan kita yang baca Al-Qur’an, tapi tak faham langsung apa yang mereka baca?

Sekarang bandingkan sifat ini dengan sifat orang munafik seperti firman-Nya:

{وَإِذَا مَا أُنزلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, “Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?” Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya sedang mereka merasa gembira (At-Taubah: 124)

Maknanya, orang munafik rasa biasa sahaja apabila mereka dengar ayat-ayat Allah. Malah ejek lagi kepada sahabat: “eh kau iman kau naik ke bila baca ayat tu?” Maka, kalau kita pun macam itu juga, baca Al-Qur’an macam baca novel, maknanya ada masalah dalam hati kita.

Imam Bukhari dan lain-lainnya dari kalangan para imam mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang semakna, bahawa iman itu dapat bertambah (dan dapat berkurang), serta iman itu dalam hati mempunyai naik turunnya. Ianya tidak statik tapi berubah dari masa ke semasa. Ini penting kerana ada pandangan yang mengatakan iman itu macam seketul sahaja. Sedangkan iman itu macam air yang boleh bertambah dan berkurang.

Jadi kena lakukan sesuatu untuk menaikkan iman kita dan meninggalkan perkara buruk yang dapat menurunkan iman kita. Jangan kita sangka kalau sudah beriman, akan terus beriman sampai bila-bila. Kalau tidak jaga, boleh berkurang iman kita itu.

Tapi apakah tanda iman sudah naik? Tandanya adalah amal kita semakin banyak. Senang sahaja untuk beramal kalau iman sudah naik. Kalau tidak, berat sahaja badan nak solat, infak, puasa dan sebagainya.

وَعَلىٰ رَبِّهِم يَتَوَكَّلونَ

dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

Sifat kedua orang mukmin, mereka tawakal kepada Allah. Maksudnya mereka serahkan urusan mereka dan bergantung kepada Allah. Dan untuk bergantung itu kena percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya, tidak jadi pergantungan itu, bukan? Nak percaya, kena ada yakin; dan untuk ada yakin, kenalah ada ilmu. Kerana ia bukan pergantungan kosong sahaja.

Dan hanya kepada Allah sahaja mereka tawakal. Kerana itulah diawalkan kalimah عَلىٰ رَبِّهِم sebelum kalimah يَتَوَكَّلونَ untuk membawa maksud eksklusif (hanya). Kerana kalau berharap kepada makhluk, memang tidak jadi apa kerana makhluk tidak ada kuasa. Hanya kepada Allah sahaja yang patut kita berserah dan berharap kerana Allah sahaja yang maha berkuasa.

Jadi ini termasuklah urusan pembahagian harta rampasan itu mereka kena serahkan kepada Allah. Bila ada sifat begini, barulah mudah. Barulah senang ikut peraturan Allah sahaja. Dalam apa-apa perkara sahaja, kena tanya balik: Allah nak macam mana? Bila sudah tahu apa yang Allah hendak kita lakukan, maka lakukan tanpa rasa terkilan.

Oleh itu, ini adalah ayat teguran kepada para sahabat. Dan kita pun tahu bagaimana iman para sahabat itu – sudah tentunya iman mereka lebih tinggi dari kita. Mereka pun lebih faham agama dari kita. Jadi, kalau para sahabat pun kena tegur macam itu, kita macam mana lah pula?

Ibnu Abbas mengatakan bahawa orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun dari sebutan nama Allah yang dapat mempengaruhi hati mereka untuk mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardhukan-Nya. Mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak solat apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta bendanya. Maka Allah menyebutkan bahawa mereka bukan orang-orang yang beriman.


Anfal Ayat 3: Tambahan pengenalan kepada sifat orang mukmin. Bagaimana untuk dapat yakin dan percaya kepada Allah? Ini caranya.

Kalau dalam ayat sebelum ini, ada tiga perkara disebut dan kesemuanya tentang ibadah hati. Sekarang baru ibadah fizikal. Ini mengajar kita, kena kuatkan ibadah dalam hati dahulu, baru boleh buat ibadah fizikal.

الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلوٰةَ وَمِمّا رَزَقنٰهُم يُنفِقونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

The ones who establish prayer, and from what We have provided them, they spend.

(MALAY)

(iaitu) orang-orang yang mendirikan solat dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلوٰةَ

orang-orang yang mendirikan solat 

Dalam ayat sebelum ini telah disebut apakah perasaan dan hati dalaman orang mukmin itu. Dan sifat orang mukmin itu bukan dalam hati sahaja, tapi kenalah ditunjukkan pada amalan. Dan amalan badani mereka, mereka dapat mendirikan solat. Mereka melakukan ibadat seperti yang Allah kehendaki. Solat adalah contoh kepada amalan badan yang perlu dilakukan kerana ianya adalah amalan yang paling baik.

Dan dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang Al-Qur’an, dan dalam solat adalah cara terbaik untuk mengingat kepada Al-Qur’an. Sebab itulah penting untuk kita hafal ayat-ayat Al-Qur’an dan kita baca dalam solat (muraja’ah). Kerana waktu solat, kita tidak buat apa-apa lagi, melainkan fikiran kita pada Allah dan ibadat solat sahaja. Waktu itu kita fokus, jadi kalau kita baca Al-Qur’an, kita memang menelitinya dan benar-benar membacanya.

Itulah yang dilakukan oleh para sahabat – mereka meneliti dan tadabbur Al-Qur’an dalam solat mereka. Maka kenalah mula menghafal Al-Qur’an. Hafallah setakat yang boleh. Al-Qur’an itu sebenarnya mudah untuk dihafal kerana ada keberkatan dan keindahan di dalamnya. Ramai yang boleh melakukannya, kenapa tidak anda?

Dalam ayat ini, Allah tidak kata mengamalkan, buat Solat. Akan tetapi ‘mendirikan’ Solat. Jadi ia bukan hanya solat 2, 3 atau empat rakaat sahaja, tapi perlu dijaga syarat dan kesempurnaannya. Sehubungan dengan ayat ini, Qatadah mengatakan bahawa mendirikan salat ialah memelihara waktu-waktu penunaiannya, wudunya, rukuk dan sujudnya.

Muqatil ibnu Hayyan mengatakan, mendirikan salat ertinya memelihara waktu-waktu untuk menunaikannya; menyempurnakan caranya, melakukan rukuk dan sujudnya dengan sempurna, membaca Al-Qur’an di dalamnya, serta membaca tasyahhud dan salawat untuk Nabi Saw.

Kesimpulannya: kena jaga amalan solat kita dan perbaiki sampai jadi sempurna. Dan yang paling tinggi adalah apabila kita dapat khusyuk dalam solat. Jadi jangan hanya rasa cukup dengan ilmu solat yang kita belajar semasa kita sekolah rendah dahulu. Kenalah kita belajar sifat solat Nabi supaya kita dapat memperbaiki solat kita.

Apakah tanda solat itu sudah memberi kesan kepada kita? Ia akan menghalang kita dari buat dosa seperti disebut dalam Ankabut:45

إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ

Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. 

وَمِمّا رَزَقنٰهُم يُنفِقونَ

dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Sekarang disebut amalan harta pula. Harta adalah sesuatu yang amat berharga bagi kebanyakan manusia. Kerana mereka rasa mereka susah payah untuk mendapatkannya. Tapi orang mukmin itu, mereka akan infakkan harta yang mereka ada. Kerana mereka tahu, harta yang mereka ada itu pun dari Allah juga, bukan dari usaha mereka sangat pun. Kerana itu Allah sebut: مِمّا رَزَقنٰهُم (sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka).

Orang mukmin sedar yang Allah hanya menjadikan mereka sebagai medium pemberi sahaja. Oleh itu, jangan kita sangka harta yang kita ada itu untuk kita sahaja. Allah berikan lebihan harta kepada kita, untuk kita sampaikan kepada orang lain juga. Dengan cara itu, kita pun dapat tambah pahala kita kerana berikan kepada orang lain.

Infaq di dalam ayat ini disebut secara umum sahaja jadi ia merangkumi segala jenis infaq  yang baik-baik seperti zakat, sedekah, derma, waqaf, beri kepada keluarga atau orang yang memerlukan, pada jalan Allah, untuk jihad dan lain-lain. Kerana ada ayat yang khusus sebut tentang zakat dan ada yang khusus sebut tentang infaq untuk jihad.

Fiqah Infaq juga banyak dan ada disebut di dalam ayat-ayat yang lain. Kerana bukan setakat keluarkan sahaja tapi kena juga ikuti syarat-syarat untuk diterima infaq itu. Antaranya tidak boleh mengungkit, mesti diberikan harta yang baik dan banyak lagi.

Sekarang bandingkan dengan awal surah ini, di mana para sahabat sibuk bertanya tentang bagaimana nak bahagikan harta rampasan. Sebaliknya sekarang, Allah hendak memberitahu, jangan sibukkan diri dengan apa yang mereka akan dapat, tapi hendaklah sibukkan dengan memikirkan apakah yang kita boleh berikan kepada orang lain.

Dan Allah sebut dua contoh ibadah kepada kita, iaitu Solat dan Infaq. Tentunya bukan dua ibadat ini sahaja, bukan? Allah tak sebut semua ibadah tapi cukup dengan diberikan dua contoh ibadah. Ibadah solat sebagai wakil kepada ibadah yang melibatkan hubungan dengan Allah; dan ibadah infaq sebagai contoh ibadah yang melibatkan hubungan dengan manusia.

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 31 Ogos 2022

Ringkasan Surah Anfal


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Ustaz Solahuddin

Ustaz Abdul Muien

Maariful Qur’an

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

3 thoughts on “Tafsir Surah Anfal: Ayat 1 – 3 (Muqaddimah)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s