Syarah Usul Tafsir Fawzul Kabir Shah Waliyullah – Gaya Bahasa al-Qur’an

GAYA BAHASA AL-QURAN UNIK DAN TERSENDIRI

Gaya bahasa al-Qur’an tersendiri dalam membentangkan apa yang ada di dalam al-Qur’an. Semuanya ada 5 perkara seperti yang telah disebut sebelum ini. Ia tidak terikut dengan bahasa dan kelaziman sedia ada. Allah tidak menurut syarat dan kaedah yang biasa diguna pakai oleh ahli bahasa atau ahli ilmu. Al-Qur’an mempunyai cara tersendiri.

Ia menggunakan bahasa yang bersahaja. Orang-orang yang buta huruf yang jauh dari masyarakat bertamadun pun boleh memahami al-Qur’an membentang 5 jenis ilmu itu. Ia mengikut gaya bahasa Arab yang awal, yang terdahulu. Iaitu golongan Arab yang tidak kenal kitab. Mereka tidak biasa dengan penyusunan kitab-kitab ilmu. Tak sama dengan Yahudi dan Nasrani yang sudah ada kitab ilmu dan sudah biasa dengan kitab sebegitu.

Yang orang Arab ada, adalah dengan syair-syair. Dan Allah menggunakan cara itu. Di dalam syair itu pula ada keindahan hujah. Kalau syair, mungkin kosong sahaja, tapi syair dalam al-Qur’an ada hujah indah di dalamnya. Termasuk dalam menyampaikan ayat-ayat hukum pun, Allah menggunakan bahasa yang indah. Lain sekali kalau kita lihat kitab-kitab fiqh yang berbahasa biasa sahaja.

Dalam ilmu perbahasan pula, Allah guna ayat-ayat yang mematahkan hujah lawan. Hujah-hujah yang nyata dan diakui oleh pihak lawan. Iaitu menggunakan hujah-hujah yang masyhur yang mereka sendiri terima.

Contohnya dalam Maidah, golongan Yahudi dan Nasara kata mereka itu anak-anak Allah dan mereka kononnya dikasihi. Mereka nak kata mereka tak sama dengan orang lain. Kononnya kalau mereka buat salah, mereka tidak dihukum. Allah mematahkan hujah itu dengan ayat seterusnya. Allah tanya balik kenapa Allah azab juga mereka kerana dosa mereka? Bukankah mereka pun ada kena azab juga?

Maknanya gaya hujah itu boleh difahami oleh semua orang. Bahasa, dalil yang Allah guna-pakai boleh difahami oleh semua lapisan pembaca. Berbeza dengan bahasa yang diguna sebahagian disiplin ilmu. Misalnya hal undang-undang, mahkamah, golongan tertentu seperti peguam dan hakim saja boleh faham, orang lain tak mampu memahaminya.

Allah juga menggunakan titahan yang memberi faedah, nasihat yang berguna. Yang membuahkan hasil. Contohnya ayat-ayat yang berbentuk cabar seperti di dalam Baqarah:23. Kalau kamu ragu hendak terima wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka buatlah satu lagi surah macam al-Qur’an. Bawalah tulisan yang macam al-Qur’an, ada hukum yang dalam bentuk indah berbahasa syair.

Allah juga tidak menggunakan kaedah mantiq dalam berhujah. Contohnya, kalau ada api, mesti ada asap; kalau ada asap mesti ada api. Allah tak turut cara berdalil sebegini.

Allah juga tak peduli kaedah topikal. Allah tidak menggunakan ‘kaedah sempena’ yang dikira munasabah apabila berpindah dari satu tajuk ke satu tajuk. Misalnya tidak dikumpulkan semua hal berkaitan sempena satu tajuk saja. Memang ada kaitan antara rentetan satu ayat ke ayat yang lain. Ini dipanggil robtul aayat (kaitan ayat). Akan tetapi tidaklah sama dengan kaedah yang digunakan oleh para sasterawan.

Allah paparkan perkara yang penting-penting sahaja. Allah tak ikut susunan sebaliknya Allah akan sebut apa yang penting sahaja tanpa ikut kaedah topik. Allah tidak ikut kronologi episod ikut satu persatu. Contohnya, apabila sebut tentang Nabi Adam, tapi tidak diceritakan dari mula hingga habis. Apa yang penting sahaja disampaikan.

Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar Nabi SAW. Ia mengandungi 114 surah dan susunannya ditentukan oleh Allah secara tauqifi (ditentukan oleh Allah). Ia tidak disusun ikut tarikh turunnya ayat. Contohnya Baqarah diturunkan akhir kenabian tapi dalam kitab, ia terletak di awal.

Ia juga tidak disusun mengikut penyusunan kitab ilmiah biasa kerana pada kebiasaannya kitab berkenaan membicarakan satu masalah dengan membahagi-bahagikan kepada bab dan fasal. Contohnya bab bersuci, kemudian sebut satu persatu fasal berkenaan bersuci – wuduk, mandi, dan sebagainya.

Cara ini tidak terdapat dalam al-Qur’an. Allah ikut cara Dia dan ini adalah satu keindahan sebenarnya kalau kita belajar robtul suwaar (hubungkait antara surah) dan robtul aayat (hubungkait antara ayat). Persoalan induk diterangkan secara silih berganti antaranya:

Persoalan akidah, kadangkala digandingkan dengan persoalan hukum.

Sejarah umat terdahulu disatukan bersama nasihat, dorongan atau tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Dalam kisah sejarah pun ada terselit penjelasan Tauhid dan sifat-sifat Allah.

Ada peristiwa atau kisah nabi dan umat terdahulu tak ikut susunan pun. Allah bentangkan ikut kehendakNya. Kisah itu pula berulang atau disambung dalam surah-surah yang lain. Satu kisah saja yang Allah bentangkan seperti satu episod yang ada permulaan, perkembangan dan penamatnya iaitu kisah Nabi Yusuf dalam satu surah yang khusus.

Ini satu bentuk mukjizat. Gaya bahasa dan susunan nampak tak tertib tapi ada keberkesanan dan keindahan. Ada hal-hal tertentu yang disebut tiba-tiba ada diselit dengan perkara yang lain.

Walau pun susunan surah tak ikut tertib diturunkan namun ada pula hubung-kait dan munasabahnya antara satu surah sebelum dan sesudahnya.

Sambung kepada perbincangan yang seterusnya.

 

Syarah disampaikan oleh Maulana Hadi

Kemaskini: 24 Mei 2021

Al Fauzul Kabeer fi Usoolit Tafseer by Shah Waliullah

al-fauz-al-kabir-english-by-jalbani-1-pdf

Nota Peta Minda

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s