Tafsir Surah an-Nur Ayat 12 – 14 (Jangan percaya berita bohong)

Ayat 12: Dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang peristiwa ifk A’isyah dimana beliau telah dituduh berzina. Berita ini bertebaran di Madinah dan ada yang terkesan dengan berita palsu ini. Ada sahabat mukmin yang termakan juga.

Sekarang Allah mengajar kita apakah yang sepatutnya mereka lakukan dulu? Allah tegur mereka. Dan ini menjadi pengajaran kepada kita sekarang. Jadi ianya bukan untuk mereka sahaja, tetapi untuk kita juga.

لَّولا إِذ سَمِعتُموهُ ظَنَّ المُؤمِنونَ وَالمُؤمِنٰتُ بِأَنفُسِهِم خَيرًا وَقالوا هٰذا إِفكٌ مُّبينٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Why, when you heard it, did not the believing men and believing women think good of themselves [i.e., one another] and say, “This is an obvious falsehood”?

(MELAYU)

Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”.

 

لَّولا إِذ سَمِعتُموهُ

Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu

Allah menegur orang-orang mukminin dan mukminat dalam ayat ini: kenapa apabila pertama kali mereka mendengar tentang perkara ini mereka tidak memikirkan ke arah kebaikan dengan mengatakan yang ini adalah tohmahan sahaja dan jangan dipanjangkan hal itu?

Kenapa mereka tidak matikan sahaja kisah itu? Maknanya memang mereka telah melakukan kesalahan kerana tidak menutup kisah itu tapi masih bercakap-cakap lagi tentangnya.

Lihat bagaimana Allah gunakan kalimah إِذ dalam ayat ini yang bermaksud ‘apabila’ dan bukannya إذا yang bermaksud ‘jika’. Ia menunjukkan kebarangkalian tinggi yang perkara ini akan berlaku dalam hidup anda. Pasti anda akan menghadapi situasi sebegini ataupun anda telah menghadapinya pun.

 

ظَنَّ المُؤمِنونَ وَالمُؤمِنٰتُ بِأَنفُسِهِم خَيرًا

orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri,

Allah menegur mereka: Kenapa kamu tidak tutup saja mulut orang-orang yang berkata tentang tuduhan yang tidak baik terhadap perempuan yang bermaruah seperti A’isyah itu?

‘Mukminin dan mukminat’ yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah tiga orang mukmin: dua lelaki dan seorang perempuan. Nama mereka dalam riwayat adalah Mistah, Hassan dan Hamnah binti Jahshy (adik beradik kepada isteri Nabi iaitu Zainab binti Jahshy). Dia hendak membantu menaikkan saudaranya itu dengan menjatuhkan isteri Rasullullah yang lain. Ini kerana dalam para isteri Nabi ada seperti satu kem A’isyah dan satu kem lagi Zainab. Jadi Hamnah hendak memenangkan saudaranya dan kerana itu memanjangkan kisah tentang A’isyah itu.

Tidak diketahui tentang para sahabat lain yang terlibat dengan perkara ini, tapi nama mereka tidak disebut dalam riwayat hadis.

Allah tegur mereka kenapakah mereka tidak bersangka baik kepada A’isyah sedangkan tidak ada bukti untuk menghinanya. Kalau nak sangka buruk kepada seseorang pun hendaklah ada bukti dahulu tetapi dalam kes A’isyah ini langsung tidak ada bukti untuk menuduhnya. Sedangkan mereka sama-sama mukmin. Kerana itu digunakan kalimah بِأَنفُسِهِم (dengan diri mereka sendiri) kerana sama-sama Muslim.

Atau, mengapa mereka tidak memikirkan kalaulah tuduhan seperti itu kena pada diri mereka sendiri, tentu mereka pun tidak suka. Jika tuduhan tersebut tidak layak dilontarkan terhadap diri mereka, maka terlebih lagi tidak layaknya jika dilontarkan kepada Ummul Mu’minin; dia lebih bersih daripada diri mereka.

Kenapa mereka tidak mahu memikirkan kebaikan tentang بِأَنفُسِهِم diri mereka sendiri? Kalau mereka lihat kejadian yang terjadi antara A’isyah dan Sofwan itu menyebabkan mereka terbayang perkara yang tidak baik, jadi ia memberi dua kemungkinan tentang diri mereka sendiri:

1. Kalau mereka rasa yang kalau seorang lelaki membantu seorang wanita dan tentu ada perkara tidak elok telah berlaku, adakah mereka sendiri akan buat begitu? Maknanya kalau mereka dalam situasi yang sama, mereka pun akan berzina kah? Teruk sekali kalau begitu. Ini menunjukkan yang mereka sendiri ada memikirkan untuk buat perkara yang sama dalam situasi itu, bukan?

2. Atau, kenapa mereka rasa masyarakat mereka itu teruk sangat? Adakah kalau ada seorang lelaki dan perempuan duduk bersama, mesti akan ada perzinaan. Kalau itu fikiran mereka, maknanya mereka rasa masyarakat mereka memang sudah teruk, sampai tidak boleh duduk lelaki dan perempuan langsung.

Dan yang lebih teruk lagi, mereka menuduh kejadian ini terjadi kepada A’isyah isteri Nabi dan seorang lelaki mukmin yang terlibat dalam Perang Badr! Kalau dua orang yang mulia begini pun tak boleh tahan diri mereka, maka tentulah mereka lagi teruk!

Ayat ini mengajar kita: Kalau tidak ada bukti yang menyokong tuduhan kepada seseorang, sepatutnya kita senyap sahaja dan jangan ada fikiran yang buruk terhadap orang lain. Tambahan pula kalau sesama Muslim. Kerana ikatan Muslim sepatutnya ketat. Jangan kita simpan andaian yang buruk terhadap orang lain. Kena ada sangka baik terhadap sesama mukmin.

Ada iltifad (perubahan) dalam ayat ini. Pada permulaan ayat ia di dalam ‘kata ganti kedua’ dan kemudian bertukar kepada ‘kata ganti ketiga’. Ini memberi isyarat bahawa sepatutnya orang-orang mukmin mempunyai fikiran yang baik dan mereka yang menyampaikan dan memperbesarkan perkara ini bukanlah ‘orang-orang mukmin’.

Maksudnya: mula-mula Allah bercakap kepada mereka yang membawa tuduhan itu, dan kemudian Allah bercakap ‘tentang’ orang-orang mukmin. Maknanya mereka dah terkeluar dari lingkungan golongan mukmin.

Oleh itu pengajaran kepada kita dalam ayat ini, jikalau pada bila-bila masa pun ada orang yang berkata tentang keburukan orang lain yang bermaruah, maka kita kenalah mempertahankan orang itu.

Kalau kita tidak bercakap tentang orang lain pun tetapi jika kita dengar orang lain yang merendahkan martabat mana-mana orang yang bermaruah, maka hendaklah kita bercakap sesuatu untuk mempertahankan mereka. Jadilah orang yang berani untuk mempertahankan kebenaran.

Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar, dari ayahnya, dari sebagian orang yang terkemuka dari kalangan Bani Najjar, bahawa Abu Ayub Khalid ibnu Zaid Al-Ansari ditanya oleh isterinya (yaitu Ummu Ayub), “Hai Abu Ayub, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang Aisyah r.a.” Abu Ayub menjawab, “Ya, berita tersebut adalah dusta. Apakah engkau berani melakukan hal tersebut (seperti yang dituduhkan oleh mereka), hai Ummu Ayub?” Ummu Ayub menjawab, “Tidak, demi Allah, aku benar-benar tidak akan melakukan hal tersebut.” Maka Abu Ayub menjawab, “Aisyah, demi Allah, lebih baik daripada kamu.”

Inilah yang sepatutnya dikatakan oleh orang mukmin. Maknanya, kita bukan sahaja dilarang dari bawa mulut, tapi kita juga disuruh untuk mempertahankan maruah orang lain. Kerana kalau bukan kita, siapa pula?

 

وَقالوا هٰذا إِفكٌ مُّبينٌ

dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”.

Allah tegur mereka: kenapa mereka tidak katakan kepada mereka yang berbuat dosa tuduhan melulu itu yang apa yang mereka sedang katakan itu adalah pelencongan yang besar dan mereka tidak ada bukti pun?

Orang yang mukmin pasti akan memperkatakan begitu, jadi kenapa kamu tidak kata begitu juga? Jadi keimanan orang sebegitu sedang dipersoalkan.

Tidakkah mereka memikirkan bahawa berita tersebut adalah dusta dan bohong belaka yang mereka lontarkan terhadap peribadi mulia seperti A’isyah Ummul Mu’minin? Kerana sesungguhnya kejadian yang sebenarnya sama sekali tidak mengandung hal yang mencurigakan, sebab A’isyah Ummul Mu’minin datang dengan mengendarai unta Safwan ibnul Mu’attal di waktu tengah hari, sedangkan semua pasukan menyaksikan kedatangan tersebut dan Rasulullah Saw. ada di antara mereka.

Seandainya hal tersebut mengandung kecurigaan, tentulah kedatangan tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan, tentu pula kedatangan keduanya tidak mahu disaksikan oleh semua orang yang ada dalam pasukan itu. Kalau ianya mengandung hal yang mencurigakan, tentu kedatangan mereka dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan kenyataan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang mereka lontarkan terhadap diri A’isyah berupa tuduhan tidak baik itu hanyalah bohong belaka dan buat-buatan, serta tuduhan keji dan merupakan perbuatan yang merugikan pelakunya.

Mungkin timbul persoalan: kalau begitu, kenapa Nabi Muhammad dan keluarga A’isyah sendiri terus menolak tuduhan yang dikenakan terhadap A’isyah itu? Kenapa mereka pun dalam kerisauan seolah-olah mereka pun ada sangsi kepada beliau?

Jawap: kerana mereka itu adalah ahli keluarga A’isyah. Kalau mereka yang menolak, tentu penuduh akan kata: memanglah mereka akan tolak kerana mereka itu keluarga A’isyah!

Maka Rasulullah dan ibubapa A’isyah berada dalam kedudukan dilemma. Mereka memang tidak percaya, tapi mereka di dalam kedudukan yang tidak boleh terus menolak begitu sahaja.

Jadi, ayat ini mengajar kita apa yang kita kena buat apabila kita dengar tentang berita palsu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Kita kena tolak terus. Kita tidak boleh nak duduk atas pagar. Kita tidak boleh nak tunggu dan lihat. Kita tidak boleh jadi neutral dan tidak memberi keputusan sehingga bukti datang. Tidak boleh!

Kita kena jadi orang yang mematikan perkara itu dari berpanjangan. Kita kena tolak perkara itu dari tersebar. Kita tidak boleh nak duduk diam. Kalau dalam perkara lain, mungkin kita boleh lagi duduk diam, tapi kalau hal itu melibatkan maruah orang mukmin, kita kena terus pertahankan maruah mereka. Kita kena tolak dengan sekeras-kerasnya.


 

Ayat 13: Sekarang Allah kembali kepada hukum yang telah pernah disebut di awal surah ini.

لَّولا جاءو عَلَيهِ بِأَربَعَةِ شُهَداءَ ۚ فَإِذ لَم يَأتوا بِالشُّهَداءِ فَأُولٰئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الكٰذِبونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Why did they [who slandered] not produce for it four witnesses? And when they do not produce the witnesses, then it is they, in the sight of Allāh, who are the liars.

(MELAYU)

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

 

لَّولا جاءو عَلَيهِ بِأَربَعَةِ شُهَداءَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?

Kenapakah mereka yang menuduh itu tidak bawa empat orang saksi? Kalau nak tuduh sesiapa berzina, kenalah bawa 4 saksi yang nampak kejadian itu, bukan? Kita baru sahaja belajar perkara ini di awal surah ini.

Tetapi bukankah ayat tentang empat orang saksi ini baru sahaja diturunkan di awal surah tadi? Jadi bagaimana mereka yang menuduh itu hendak dipersalahkan kalau baru sahaja turun ayat?

Memang di dalam surah ini ia baru diturunkan tetapi ada juga disebut di dalam Surah an-Nisa iaitu Surah Madaniyyah yang awal tentang perkara ini dan mereka patutnya sudah tahu. Maka mereka sepatutnya sudah tahu.

Jadi sebenarnya Allah telah memberikan undang-undang itu beberapa tahun yang lepas tetapi puak munafik itu tidak belajar dan tidak menghayati Qur’an maka kerana itu mereka jadi begitu dan sekarang Allah ulang kesalahan yang mereka lakukan.

 

فَإِذ لَم يَأتوا بِالشُّهَداءِ

Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi

Mereka memang tidak dapat mendatangkan saksi pun atas tuduhan mereka itu. Sudahlah tidak ada saki, mereka pun buat tohmahan sahaja kerana merekat TIDAK nampak pun kejadian itu.

Kalau mereka nampak dan tidak dapat bawa saksi, itu sudah salah dah. Tapi kalau tidak nampak, lagilah teruk! Maknanya mereka memang menuduh kosong sahaja.

 

فَأُولٰئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الكٰذِبونَ

maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Jadi Allah dengan tegas mengatakan bahawa mereka itu penipu. Ini kerana mereka memang tidak nampak pun kejadian itu. Kalau mereka nampak kejadian itu tapi tidak dapat bawa 4 saksi, tidaklah dikira sebagai pendusta.

Dan ada juga pendapat yang mengatakan: tidak kiralah jikalau ada orang yang sangka mereka itu berkata benar ataupun tidak, tetapi Allah telah buat keputusan yang jikalau mereka sendiri tidak dapat membawa empat orang saksi maka mereka itu sudah dikira sebagai penipu.

Nota: ayat ini menjadi dalil bagi kesalahan dalam tafsir Qur’an. Bahaya kalau kita mentafsir ayat Qur’an tanpa melalui proses penafsiran yang sebenarnya. Iaitu kena tafsir:

1. Ayat Qur’an dengan ayat Qur’an
2. Tafsir dengan hadis
3. Tafsir dengan pendapat sahabat
4. Tafsir dengan pendapat tabein
5. Tafsir menggunakan bahasa

Yang bahaya tapi banyak dilakukan orang adalah menggunakan akal. Mereka baca ayat Qur’an dan mereka agak-agak apakah maknanya, tanpa sandaran dari ulama. Maka kadang-kadang selepas mereka tafsir dengan akal mereka, kemudian mereka periksa dalam kitab tafsir, mereka baru tahu yang pendapat yang mereka beri itu benar.

Walaupun benar, tapi perbuatan asal mereka mentafsir dengan akal sendiri itu sudah berdosa. Dan ayat Surah Nur ini dijadikan dalil: walaupun benar ada pasangan telah berzina, tapi kalau tidak dibawa empat orang saksi, tetap orang yang menuduh itu bersalah dan dikira fasik. Adakah apa yang dia tuduh itu benar kalau dia nampak dengan mata dia sendiri? Benar, tapi kerana tiada empat saksi, maka tetap dikira sebagai fasik.

Maka begitulah juga kalau tafsir ayat Qur’an dengan akal. Kalau tidak melalui proses penafsiran yang benar, maka tetap berdosa walaupun ia kemudian didapati benar.


 

Ayat 14:

وَلَولا فَضلُ اللهِ عَلَيكُم وَرَحمَتُهُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُم في ما أَفَضتُم فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And if it had not been for the favor of Allāh upon you and His mercy in this world and the Hereafter, you would have been touched for that [lie] in which you were involved by a great punishment

(MELAYU)

Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpa azab yang besar, kerana pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.

 

وَلَولا فَضلُ اللهِ عَلَيكُم وَرَحمَتُهُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ

Sekiranya tidak kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat,

Maknanya Allah memberitahu bahawa Allah memberi peluang kepada mereka untuk meminta ampun semasa mereka hidup ini di atas kesalahan mereka yang sangsi kepada kesucian Aisyah. Kalau mereka bertaubat, itu akan menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Ini kurnia yang besar dari Allah.

Antara kurniaan lain Allah adalah diberikan pengajaran kepada kita bagaimana untuk menghadapi perkara ini.

Rahmat Allah juga adalah dengan memberi peluang kepada kita untuk bertaubat selagi kita belum mati. Allah tak terus beri hukuman tapi Allah beri peluang kepada kita. Kerana kita mungkin tidak sedar kesalahan itu dulu, sekarang baru tahu.

Dan kurnia dan rahmat Allah di akhirat kelak adalah apabila Allah menerima taubat mereka dan tidak menghukum dan memberi azab kepada mereka di akhirat kelak. Kalau kita ikhlas dalam taubat, maka Allah akan terima dan tidaklah kena azab.

 

لَمَسَّكُم في ما أَفَضتُم فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ

nescaya kamu ditimpa azab yang besar, kerana pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.

Kalimah أَفَضتُم dari ف ي ض yang bermaksud melimpah keluar macam air menggelegak akan melimpahkan air, bukan? Ini kerana mereka telah biarkan kata-kata yang tidak patut itu meleleh atau melimpah keluar.

Ayat ini berkenaan dengan orang yang memiliki iman. Berkat keimanannya itu Allah menerima taubat mereka, seperti Mistah, Hassan ibnu Sabit, dan Hamnah binti Jahsy (saudara perempuan Zainab binti Jahsy).

Adapun orang-orang yang membawa mulut berita ini dari kalangan orang-orang munafik, seperti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan teman-temannya, mereka bukanlah termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini kerana mereka tidak memiliki iman dan amal saleh yang dapat mengimbangi kesalahan mereka dan tidak pula sesuatu yang dapat menghapusnya.

Maka tiga orang mukmin yang menuduh Aisyah itu telah bertaubat dan Allah memberi isyarat dalam ayat ini yang taubat mereka telah diterima oleh Allah.

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya.

Kemaskini: 14 Jun 2018


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Tafhim-ul-Qur’an, Abul A’la Maududi

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s