Usul 10: Mengetahui Kerangka Kasar Setiap Surah

(10) Kerangka Kasar (Struktur Makro atau النظم الجلى) Setiap Surah.

Usul kesepuluh untuk memahami al-Qur’an ialah menerima adanya kerangka kasar النظم الجلى bagi setiap surah. Oleh kerana setiap surah merupakan satu unit, maka para pelajar mestilah mencari bahagian-bahagiannya yang terbesar terlebih dahulu sebelum mencari kandungan-kandungan kecil di bawahnya. Dengan kata lain para pelajar hendaklah terlebih dahulu membahagikan sesuatu surah kepada beberapa perenggan (paragraf). Itulah yang dimaksudkan dengan kerangka kasar atau النظم الجلى setiap surah.

Beberapa Contoh Kerangka Kasar Surah-Surah Tertentu

(a) Surah al-Baqarah mempunyaj empat bahagim (perenggan) besar.
(i) Pendahuluan
(ii) Tentang Bani Israil
(iii) Tentang umat Islam
(iv) Penutup.

(b) Surah Aali ‘ Imraan mempunyai dua bahagian (perenggan) besar.
(i) Secara umumnya tentang Ahli al-Kitab dan orang-orang Kristian
(ii) Tentang orang-orang Islam.

(c) Surah al-A’raaf dapat dibahagikan kepada lapan bahagian besar. Di antara pendahuluan dan penutupnya ada peristiwa enam kaum.

(d) Surah Huud juga dapat dibahagikan kepada lapan bahagian besar. Di antara pendahuluan dan penutupnya juga ada peristiwa enam kaum.

(e) Surah al-Kahfi mengandungi empat bahagian (perenggan) besar. Di antara pendahuluan dan penutupnya ada dikemukakan empat kisah.

(f) Surah al-Jumu’ah secara kasar dapat dibahagikan kepada dua bahagian (perenggan) besar sahaja. Pertama tentang sikap orang-orang Yahudi terhadap Kitab Taurat dan ajaran-ajarannya. Kedua tentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman pada hari Juma’at.

(g) Surah al-Munafiqun juga secara kasar dapat dibahagikan kepada dua bahagim besar sahaja. la berbicara tentang adanya kaitan yang rapat di antara nifaq dan infaq.

(h) Surah an-Naba’ mempunyai tiga bahagian besar atau tiga perenggan utama. Selain memberi gambaran tentng hari kiamat yang sentiasa dipertikaikan, ia juga mengemukakan sifat-sifat orang-orang yang durjana dan sifat-sifat orang-orang yang bertaqwa.

Allahu a’lam. Sambung ke usul yang seterusnya.


Rujukan:

Maulana Asri

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s