Usul 11: Menentukan Mesej Utama Setiap Surah

(11) Keperluan Menentukan Mesej Utama Setiap Surah.

Usul kesebelas untuk memahami al-Qur’an dengan baik ialah mencari, memilih dan kemudian menentukan tema atau judul yang menggambarkan mesej utama bagi setiap surah. Dalam istilah Maulana Hameeduddin Faraahi, tema atau judul itu dipanggil عمود atau مركز مضموم. Cara mendapatkannya ialah dengan:

(i) Membahagikan sesuatu surah kepada beberapa perenggan.
(ii) Kemudian menarik kesimpulan daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam setiap perenggan. Dan akhir sekali,
(iii) Membuat kesimpulan daripada keseluruhan ayat-ayat yang tersebut di dalam setiap perenggan sebagai mesej utama surah. Mesej utama surah itulah juga yang dikira scbagai tema atau judul sesuatu surah.

Itulah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengetahui mesej utama sesuatu surah.

Beberapa Contoh Mesej Utama Surah

Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh mesej utama surah atau tema dan judul yang terhasil daripada mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan tadi:

(a) Mesej utama surah al-Baqarah – Penukaran kepimpinan.

(b) Mesej utama surah al-A’raaf – Punca kebinasaan dan kebangkitan sesuatu umat (kaum).

(c) Mesej utama surah Huud – Tauhid dan istighfar penyelamat umat manusia.

(d) Mesej utama surah al-Qashash – Kesombongan dan dan sifat suka melakukan kerosakan di muka bumi membawa padah kepada manusia baik di dunia mahupun di akhirat.

(e) Mesej utama surah at-Tin – Adanya dalil-dalil naqli dan ‘aqli tentang kewujudan hari kiamat.

Peringatan:

(1) Kerangka kasar (struktur makro) yang tepat bagi sesuatu surah akan menghasilkan mesej utamanya yang tepat.

(2) Ayat-ayat yang menyentuh pelbagai topik di dalam setiap surah perlu direnungi apabila hendak mengeluarkan mesej utamanya. Kerana ia sendiri akan menunjukkan apa tema dan judul atau mesej utama sesuatu surah.

Allahu a’lam. Sambung ke Usul yang seterusnya.


Rujukan:

Maulana Asri

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s