Tafsir Surah Tawbah Ayat 60 – 61 (Asnaf Zakat)

Ayat 60: Dalam ayat sebelum ini telah disebut bagaimana orang-orang Munafik itu marah kalau mereka tidak dapat pembahagian zakat. Mereka tidak diberikan dengan zakat kerana biasanya orang-orang munafik itu sudah kaya raya dan sebab itulah mereka tidak layak dapat zakat.

Allah menjelaskan dalam ayat ini yang zakat kena beri kepada golongan Asnaf. Allah hendak memberitahu mereka supaya jangan dengki kalau tidak dapat. Kerana yang patut dapat zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah.

۞ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ ۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Zakāh expenditures are only for the poor and for the needy it¹ and for those employed for and for bringing hearts together [for Islām] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allāh and for the [stranded] traveler – an obligation [imposed] by Allāh. And Allāh is Knowing and Wise.

  • By the state to collect, guard and distribute the zakāh.

(MALAY)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

 

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

Ulama tafsir bersetuju yang lafaz الصَّدَقاتُ dalam ayat ini bermaksud zakat. Dari segi bahasa, الصَّدَقاتُ dari katadasar ص د ق yang bermaksud ‘benar’. Mereka yang memberi sedekah dan zakat itu membenarkan ajaran Islam. Memberi membenarkan janji Allah yang mereka yang infak/sedekah/zakat akan mendapat balasan baik dari Allah.

Mereka percaya yang zakat itu adalah wajib dan memberi sedekah itu adalah sesuatu yang baik dan akan mendapat balasan yang baik. Bezanya, sedekah adalah infak yang sunat dan zakat adalah infak yang wajib.

Pembahagian zakat dibahagikan kepada 8 golongan seperti yang disenaraikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah golongan ‘fakir’ dan yang kedua adalah golongan ‘miskin’. Kedua-dua golongan adalah mereka yang kurang harta mereka akan tetapi golongan fakir lebih memerlukan  sumbangan wang dari golongan miskin.

Untuk memudahkan kiraan, kita boleh beri satu contoh: katakanlah keperluan sederhana untuk hidup di Kuala Lumpur adalah RM100 sehari. Golongan miskin berpendapatan RM70 sehari dan golongan fakir berpendapatan RM50 sahaja. Kedua-dua golongan tidak dapat memenuhi keperluan hidup kehidupan sederhana di sesuatu kawasan itu.

Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan yang lain, kerana mereka lebih memerlukannya kalau dibandingkan dengan golongan lain, menurut pendapat yang terkenal; juga mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak.

 

وَالعامِلينَ عَلَيها

pengurus-pengurus zakat,

Asnaf yang ketiga adalah pengurus zakat. Ini adalah para pegawai zakat atau selalunya disebut ‘amil zakat’. Ini adalah mereka yang bekerja sepenuh masa untuk mengutip dan membahagikan zakat. Oleh kerana mereka bekerja untuk mengurus zakat itu, maka patutlah mereka diberikan sebahagian dari hasil pungutan zakat itu.

Cuma mungkin sebagai satu perbincangan ringkas di sini, kita kena faham bahawa pada zaman Nabi dan sahabat, seorang amil itu akan menjalankan dua tugas yang utama: mereka perlu mengutip dan juga perlu membahagikan zakat itu. Mereka kutip dari mereka yang kena keluarkan zakat dan merekalah juga yang mencari mereka yang sepatutnya mendapat pembahagian zakat itu.

Jadi mereka bukanlah duduk sahaja di pejabat zakat tunggu pemberi zakat datang bayar dan penerima zakat datang minta. Pengurusan zakat dulu dan sekarang nampaknya berlainan. Kalau zakat dulu, pemberi zakat tidak susah dan penerima zakat juga tidak susah untuk datang meminta dengan disuruh untuk mengisi segala macam borang dan sebagainya.

 

وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم

para mu’allaf yang dipujuk hatinya,

Asnaf yang keempat adalah golongan mualaf. Ini adalah mereka yang hati sudah jinak untuk masuk Islam. Maknanya mereka belum masuk Islam lagi tapi sudah berminat. Mereka sudah ada keinginan untuk masuk Islam dan pemberian zakat itu sebagai pemberian ihsan dari kerajaan Islam kepada mereka. Ini untuk melembutkan hati mereka dan mendekatkan lagi mereka kepada agama Islam.

 

وَفِي الرِّقابِ

untuk (memerdekakan) hamba, 

Asnaf yang kelima adalah orang yang dalam keadaan untuk dimerdekakan. Digunakan wang zakat untuk diberikan kepada hamba untuk membebaskan diri mereka dari perhambaan.

Kalau diluaskan kriteria ini, boleh dimasukkan mereka yang dijadikan sebagai hamba seks, kena tangkap jadi banduan dan sebagainya. Iaitu mereka yang memerlukan wang untuk membebaskan diri mereka dari belenggu orang lain.

 

وَالغارِمينَ

orang-orang yang berhutang,

Asnaf yang keenam adalah mereka yang tertanggung dan terbeban dengan hutang. Ada orang yang kerana hutang, terpaksa menghabiskan segala hartanya dan tidak dapat menanggung dirinya dan keluarganya. Mungkin sahaja dia kehilangan segala hartanya itu kerana sebab maksiat, tapi dia telah bertaubat.

Dalil asal dalam bab ini ialah hadis Qubaisah ibnu Mukhariq Al-Hilali yang menceritakan bahawa dia menanggung suatu tanggungan hutang, lalu dia datang menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta sebahagian dari harta zakat untuk melunasinya. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

“أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا”. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: “يَا قَبِيصة، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تحمَّل حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ: أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا”.

Tinggallah kamu hingga harta zakat datang kepada kita, maka akan kami perintahkan untuk memberikan sebahagiannya kepadamu. Selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda: Hai Qubaisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam orang:
iaitu bagi seorang lelaki yang menanggung suatu tanggungan hutang, maka dihalalkan baginya meminta hingga dia dapat melunasinya, kemudian menahan diri dari meminta-minta.
Dan seorang lelaki yang tertimpa suatu musibah hingga semua hartanya habis, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga dia memperoleh pegangan bagi kehidupannya, atau kecukupan bagi kehidupannya.
Dan seorang lelaki yang tertimpa kemiskinan, hingga ada tiga orang yang berakal 
(bijak) dari kalangan kerabat dalam kaumnya mengatakan bahawa sesungguhnya si Fulan telah jatuh miskin, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga beroleh pegangan kehidupan atau ke­cukupan bagi penghidupannya. Adapun meminta-minta yang bukan berdasarkan alasan tersebut, maka hal itu merupakan barang haram yang dimakan oleh pelakunya. Hadis ini merupakan riwayat Imam Muslim.

 

وَفي سَبيلِ اللَّهِ

untuk jalan Allah

Asnaf yang ketujuh adalah mereka berusaha untuk mengembangkan Islam. Antaranya adalah untuk jihad. Juga untuk menjalankan usaha dakwah. Juga untuk memajukan umat Islam.

Ada pelajar-pelajar kita yang diberikan dengan bantuan zakat untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dan dikira sebagai jihad fisabilillah juga. Tapi yang diberi adalah pelajar-pelajar dalam bidang agama. Sedangkan kita juga memerlukan pakar-pakar dalam bidang yang lain juga.

Sebagai contoh dalam bidang kedoktoran, bidang jurutera dan sebagainya. Kerana untuk memajukan umat Islam, memerlukan semua itu kerana kita hidup pada zaman teknologi dan memerlukan segala perkara itu.

 

وَابنِ السَّبيلِ

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,

Asnaf yang kelapan dan terakhir adalah ‘anak perjalanan’ atau musafir. Yang dimaksudkan adalah musafir yang putus bekalan semasa dalam perjalanan mereka. Bukan semua kena diberi kerana ada musafir yang cukup bekalan mereka.

Maknanya, tidaklah semua orang yang dalam perjalanan diberikan dengan bantuan kewangan. Antara perkara yang kerajaan boleh lakukan adalah dengan mendirikan rumah tumpangan untuk musafir yang boleh dijadikan sebagai tempat persinggahan.

 

فَريضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ

suatu ketetapan yang diwajibkan dari Allah,

Senarai asnaf-asnaf ini adalah satu ketetapan dari Allah dan tidak boleh diubahsuai. Oleh itu, zakat itu kena diberikan kepada 8 golongan ini sahaja dan kerana itu pegawai zakat kena cari 7 jenis (tolak amil) ini juga. Allah sudah beri panduan yang jelas maka hendaklah kita ikuti panduan ini.

Ada perbincangan ulama tentang 8 golongan ini: sama ada kena diberikan kepada semua atau boleh sahaja kalau diberikan kepada beberapa golongan sahaja. Ada yang kata kena cari dan dibahagikan kepada semua golongan dan ada juga yang mengatakan kalau dapat beberapa golongan sahaja pun boleh, kerana tidak semestinya semua golongan yang 8 itu ada pada setiap masa.

 

وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Allah maha mengetahui keperluan manusia dan Allah telah jadikan hukum untuk keperluan hidup kita. Kita kena terima bahawa apa yang Allah telah tetapkan itu adalah sudah cantik dan molek dan untuk kebaikan kita. Maka hendaklah kita jaga perkara ini. Terutama sekali kepada mereka yang bertanggungjawab dalam pengurusan zakat ini.


 

Ayat 61:

وَمِنهُمُ الَّذينَ يُؤذونَ النَّبِيَّ وَيَقولونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُل أُذُنُ خَيرٍ لَكُم يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤمِنُ لِلمُؤمِنينَ وَرَحمَةٌ لِلَّذينَ آمَنوا مِنكُم ۚ وَالَّذينَ يُؤذونَ رَسولَ اللَّهِ لَهُم عَذابٌ أَليمٌ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And among them are those who abuse the Prophet and say, “He is an ear.”¹ Say, “[It is] an ear of goodness for you that believes in Allāh and believes the believers and [is] a mercy to those who believe among you.” And those who abuse the Messenger of Allāh – for them is a painful punishment.

  • i.e., one who believes everything he hears.

(MALAY)

Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: “Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya”. Katakanlah: “Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu”. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih.

 

وَمِنهُمُ الَّذينَ يُؤذونَ النَّبِيَّ

Di antara mereka ada yang menyakiti Nabi

Yang dimaksudkan adalah puak munafik itu. Ada dari kalangan mereka yang menyakiti Nabi dengan perkataan mereka. Mereka tidak hormat dengan Nabi dan mereka tidak beradab dengan Nabi. Ada kata-kata mereka yang menyakitkan hati Nabi.

 

وَيَقولونَ هُوَ أُذُنٌ

dan mengatakan: “Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya”.

Dari lafaz ini, mereka kata Nabi ‘banyak telinga’. Maksudnya Nabi Muhammad dengar sahaja apa yang mereka katakan dan tidak ada apa-apa balasan dari Nabi. Ia membawa maksud Nabi mudah dengar. Maksud mereka, Nabi percaya sahaja apa sahaja yang mereka cakap kepada baginda.

Jadi, apabila mereka datang jumpa Nabi dan beri alasan apa sahaja, Nabi akan terima. Jadi mereka tidak ambil berat tentang Nabi. Mereka kata tentu Nabi akan benarkan sahaja. Mereka pandang rendah sahaja kepada Nabi yang ikut sahaja apa yang mereka kata.

 

قُل أُذُنُ خَيرٍ لَكُم

Katakanlah: “Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu,

Allah beritahu yang Nabi memang mudah dengar dan tidak jawab balik segala apa yang mereka kata. Baginda tidak peduli apa sahaja orang kata. Selalunya Nabi diam sahaja, tidak zahirkan tindak tanduk tidak suka kepada apa yang mereka katakan. Itu lebih-lebih lagi kepada orang jenis munafik kerana baginda mengharapkan mereka akan beriman. Baginda tidak mahu mereka ada alasan untuk tidak suka kepada baginda.

Allah suruh beritahu, dengan sebab Nabi dengar sahaja, itu lebih baik bagi mereka. Baguslah kalau Nabi tidak cakap apa-apa dan membongkar apa yang ada dalam hati mereka. Baguslah Nabi tidak tegur mereka kerana kalau Nabi tegur dan bongkar, tentu mereka akan malu pula nanti.

 

يُؤمِنُ بِاللَّهِ

dia beriman kepada Allah

Sifat Rasulullah begitu kerana baginda beriman kepada Allah.

 

وَيُؤمِنُ لِلمُؤمِنينَ

mempercayai orang-orang mukmin,

Dan baginda yakin kepada orang mukmin. Tidaklah maksud potongan ayat ini yang Nabi ‘beriman’ pula dengan orang mukmin. Kerana huruf ل digunakan (لِلمُؤمِنينَ) dalam ayat ini sedangkan kalau ‘beriman kepada’ Allah, huruf ب digunakan (بِاللَّهِ).

Maksud Nabi yakin itu adalah Nabi percaya dengan apa yang diberitahu oleh orang mukmin. Baginda senang untuk percaya kepada mereka, tidaklah baginda ada rasa tidak percaya kepada mereka. Jadi, bila mereka datang dan beritahu kepada baginda, baginda terima sahaja. Dan baginda pun tidak boleh nak baca hati manusia, jadi Nabi tidak tahu apakah mereka buat alasan sahaja atau benar-benar ikhlas.

 

وَرَحمَةٌ لِلَّذينَ آمَنوا مِنكُم

dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu”.

Dan Allah ingatkan bahawa Rasulullah itu adalah sebagai rahmat untuk orang beriman di kalangan mereka. Rahmat besar sungguh kerana Nabi ada di kalangan mereka. Mereka dapat lihat akhlak Nabi dan dapat belajar terus dari Nabi. Itu adalah kelebihan mereka yang langsung tidak dapat dirasa oleh orang selepas mereka.

 

وَالَّذينَ يُؤذونَ رَسولَ اللَّهِ لَهُم عَذابٌ أَليمٌ

Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih.

Allah beri ancaman kepada mereka yang mencela Nabi, menyakiti hati Nabi dalam apa cara pun, ada balasan azab kepada mereka. Begitu jugalah sampai sekarang, kalau ada yang menghina Nabi, mereka itu juga menerima azab yang pedih.

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya


Rujukan: 

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s