20 Usul Tafsir (Maulana Asri)

RINGKASAN 20 USUL TAFSIR AL-QURAN (Yang Perlu Dikuasai Untuk Memahami Al-Qur’an Dengan Betul Dan Selamat)

1. Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Quran
2. Tafsir Al-Qur’an dengan Hadits-hadits Sahih
3. Tafsir A-Qur’an Dengan Pendapat-Pendapat Sahabat
4. Tafsir A-Qur’an Dengan Pendapat-Pendapat Tabi’in
5. Tafsir Al-Qur’an Berdasarkan Pendapat-Pendapat Yang Bersesuaian Dengan Qaedah-Qaedah Bahasa ‘Arab
6. Tafsir Al-Qur’an Menggunakan Fikiran
7. Tafsir Al-Qur’an Berpandukan Ayat Sebelum Dan Selepas
8. Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Turun Ayat
9. Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Yang Ada
10. Mengetahui Struktur Makro (Topik Umum) Setiap Surah
11. Mengetahui Tajuk Perbincangan Khusus Setiap Surah
12. Mengetahui Struktur Mikro Dalam Setiap Ayat Al-Qur’an
13. Mengetahui Kata Kunci Di Dalam Setiap Surah
14. Mengetahui Kesinambungan Antara Dalil Dan Madlul Dalam Sumpah-Sumpah
15. Mengelak Diri Daripada Menta’wilkan Ayat-Ayat Mutasyabihat
16. Mengetahui Sebab Turun Ayat Dan Apa-Apa Yang Bersesuaian Dengannya
17. Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat-Ayat Yang Dimansukhkan
18. Mengelak Diri Daripada Tafsir Golongan-Golongan Yang Sesat
19. Mengelak Diri Daripada Riwayat-Riwayat Israiliyat Dalam Penafsiran Al-Qur’an
20. Bercermat Dalam Tafsir Al-Qur’an Menggunakan Sains Moden

Kuliah disampaikan dan disusun oleh Maulana Asri dari DarulKautsar.


Rujukan:

Maulana Asri