Bab 3: Keutamaan Ilmu Tentang Asma’ Allah ‎ﷻ dan Sifat-Nya (Sambungan)

Bab 3: Keutamaan Ilmu Tentang Asma’ Allah ‎ﷻ dan Sifat-Nya (Sambungan)

Sesungguhnya mengenal Allah ‎ﷻ, mengenal nama-nama-Nya yang baik dan sifat-sifat-Nya yang mulia merupakan cita-cita tertinggi manusia. Ia merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi serta merupakan puncak ilmu yang manusia selalu berlumba-lumba meraihnya dan hati yang baik selalu rindu kepadanya. Dengannya, manusia boleh menggapai kehidupan yang tenteram, kerana kehidupan manusia ini tergantung kepada kehidupan hati dan ruhnya.

[Oleh kerana Allah ‎ﷻ itu paling utama, maka ilmu mengenai-Nya naik menjadi ilmu yang paling utama. Maka ia sepatutnya menaikkan semangat kita untuk belajar Asma’ul Husna ini kerana kita akan kenal Allah ‎ﷻ dengan lebih baik lagi. Maka kenalah ada cita-cita untuk belajar tentang Asma’ul Husna ini. Kecintaan kita kepada Allah ‎ﷻ pun akan bertambah kerana ‘kalau tak kenal, maka tak cinta’. Bila sudah kenal, tentulah semakin cinta.]

Tidak ada kebaikan pada kehidupan hati, melainkan dengan mengenali penciptanya, mencintai dan beribadah kepada-Nya sahaja, bertaubat, berzikir dan selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Barangsiapa yang kehilangan kehidupan seperti ini, maka dia telah kehilangan semua kebaikan.

Seandainya hal itu diganti dengan semua kenikmatan dunia tidak akan mungkin boleh terganti. Bahkan dunia dan seisinya tidak boleh dibandingkan dengan kehidupan tersebut. Segala sesuatu yang terlewatkan masih ada penggantinya, tetapi jika dia kehilangan Allah ‎ﷻ, tidak ada sesuatu pun yang boleh menggantikannya.

[Maknanya, kalau tidak kenal Allah ‎ﷻ (melalui mempelajar Asma’ul Husna ini), seolah-olah sia-sialah hidup.]

Gejala yang aneh dari kebanyakan manusia, “Bagaimana waktu terus berlalu, usia terus berjalan, sedangkan hati tertutup (dari mengenali Allah ‎ﷻ), tidak mencium sedikit pun baunya, dan dia keluar dari dunia sebagaimana dia masuk ke dalamnya, tidak merasakan kehidupan yang sejahtera. Bahkan hidupnya di dunia seperti kehidupan binatang ternak, kemudian dia berpindah ke alam kerugian. Hidupnya di dunia merana, kematiannya terseksa, dan hari akhiratnya sengsara.

[Penulis membandingkan manusia yang tidak kenal Allah ‎ﷻ seperti binatang kerana tidak mempelajari perkara yang perlu dipelajari. Maka bila tidak kenal Allah ‎ﷻ, maka seperti binatang yang tidak ada tanggungjawab mengenal Allah‎ ﷻ dan mempelajari tentang Allah‎ ﷻ.]

Dia keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun, dan dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan terhalang daripada kenikmatannya, kerana kenikmatan dan kelazatan serta kebahagiaan yang sempurna hanya ada pada ma’rifatullah (mengenal Allah ‎ﷻ), bertauhid, dekat dan rindu kepada perjumpaan dengan Rabbnya.

Sedangkan hidup yang paling sengsara adalah kehidupan hati yang tercerai berai, jiwa yang terobek-robek, yang tidak memiliki tujuan yang benar serta jalan yang jelas hingga dia boleh menuju kepadanya.

[Ini adalah orang yang amat malang sekali kerana tidak kenal Allah ‎ﷻ. Dia tidak berusaha untuk belajar Asma’ul Husna. Maka dia tidak merasa kemanisan beragama kerana tidak kenal Allah ‎ﷻ sama sekali. Dia kenal begitu-begitu sahaja tanpa mendalam. ]

Jalannya bercabang, banyak bengkoknya, di setiap jalan terdapat onak dan duri, dia pun kebingungan di atas muka bumi, tidak mengetahui ke mana dia harus melangkah.

Seandainya berpindah, dia tidak akan mampu, dan hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, tidak ada yang dapat menyejukkan pandangan matanya hingga dia menuju kepada sesembahan, Rabb dan penciptanya yang tidak ada sekutu bagi-Nya.

[Hati orang yang tidak kenal Allah ‎ﷻ dengan sebenar-benarnya akan keluh kesah kerana dia tidak meletakkan pengharapan kepada Allah ‎ﷻ. Mana mungkin dia boleh letakkan pengharapan kepada Allah ‎ﷻ kalau dia tidak kenal Allah ‎ﷻ?

Sebagai contoh, dia kehilangan kerja. Adakah dia yakin dengan sebenar-benarnya yakin yang Allah ‎ﷻlah yang memberikan rezeki kepada makhluk?

Kalau dia ada masalah pula, adakah dia boleh bertawakal kepada Allah ‎ﷻ yang boleh menyelesaikan segala masalahnya?]

Dia pun selalu memerlukan pertolongan-Nya setiap saat. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair:

➿ Palingkan hati ke mana engkau suka dari cinta

➿ Tidaklah cinta itu akan berpaling melainkan pada cinta pertama

➿ Berapa banyak rumah di atas bumi ini yang ditempati oleh seorang anak manusia

➿ Akan tetapi, kerinduannya selama-lamanya pada rumahnya pertama

[Adakah hatinya sentiasa mendambakan Allah ‎ﷻ? Adakah dia meletakkan hatinya sentiasa kepada Allah ‎ﷻ? Adakah dia dapat sedar yang Allah ‎ﷻ sentiasa memerhatikan segala apa yang dia lakukan?

Ini dapat diperolehi apabila sudah belajar sifat-sifat Allah ‎ﷻ dan menyakininya.]

Barangsiapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, iaitu Allah ‎ﷻ dan langkah satu-satunya adalah keredhaan-Nya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan.

Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian salaf, “Sungguh merugi, orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelazatan di dalamnya.”

Kemudian dia ditanya, “Apa kelazatan di dalamnya?’ Dia berkata, “Mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepada-Nya.”

[Keindahan dan kelazatan dunia dapat dicapai dengan mengenal Allah ‎ﷻ. Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah رحمه الله pernah berkata lebih kurang begini maksudnya: tidak akan masuk ke syurga orang yang tidak merasa syurga dunia.

Salah satu syurga dunia adalah mengenal Allah ‎ﷻ]

Mengenal Allah‎ ﷻ, mencintai dan selalu rindu kepada-Nya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya.

“Berjalan menuju kepada Allah ‎ﷻ melalui jalan nama dan sifat-Nya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih.”

Dia senantiasa naik ke darjat yang lebih tinggi dan terus berjalan di jalan ini hingga tingkat yang paling tinggi.

[Perjalanan mengenal Allah ‎ﷻ adalah perjalanan yang indah. Ia tidak melelahkan malah memberi kekuatan kepada insan.

Maka jalannya adalah dengan belajar asma’ul Husna]

Jalan mengenal Allah‎ ﷻ ini dilakukan dengan memahami makna nama-nama Allah ‎ﷻ yang baik dan menanamkannya dalam hati hingga berpengaruh nampak dan konsekuensinya di hati dan dipenuhi hati tersebut dengan ilmu yang sangat mulia.

Contoh, nama Allah‎ ﷻ yang menunjukkan akan keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan akan memenuhi hati dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah ‎ﷻ.

[Apabila kita belajar asma’ul Husna, ia bukan setakat ilmu sahaja tetapi hendaklah sampai memberi kesan kepada hati. Apabila kita kenal Allah ‎ﷻ, maka sepatutnya kita berharap kepada-Nya kerana kita tahu Dialah tempat pengharapan.]

Nama-nama Allah ‎ﷻ yang menunjukkan keindahan, kebaikan, keutamaan, kasih sayang, kedermawanan akan memenuhi hati dengan kecintaan kepada Allah ‎ﷻ dan puji syukur serta rindu kepada-Nya.

[Ada pula nama-nama yang menaikkan cinta dan sayang kepada-Nya].

Nama-nama Allah‎ ﷻ yang menunjukkan kemuliaan, kebijaksanaan, ilmu, dan kekuasaan akan memenuhi hati dengan ketundukan, kekhusyukan, ketakutan kepada-Nya.

[Ada pula nama-nama Allah ‎ﷻ yang menyebabkan kita takjub kepada-Nya].

Nama-nama Allah ‎ﷻ yang menunjukkan keilmuan, pengawasan, peliputan, dan persaksian akan memenuhi hati dengan perasaan selalu diawasi Allah ‎ﷻ dalam setiap gerak-geri dan diamnya, serta menjaga fikiran dari hal-hal yang jahat serta keinginan yang negatif.

[Ada nama-nama yang menyebabkan kita takut hendak berbuat dosa kerana kita yakin dengan sebenar-benarnya yakin yang Allah ‎ﷻ sedang memerhatikan kita. Takkan berani hendak buat salah depan ayah, bukan? Apatah lagi dengan Allah ‎ﷻ?]

Nama-nama Allah ‎ﷻ yang menunjukkan kekayaan dan kelembutan akan memenuhi hati dengan sikap selalu memerlukan, memasrahkan, dan menyerahkan diri kepada-Nya di setiap waktu dan keadaan.

[Terdapat juga nama-nama yang menyebabkan kita berharap sepenuhnya kepada Allah‎ ﷻ dalam menangani masalah dan musibah kita].

Pemahaman hati seperti ini merupakan hasil pengenalan hamba tentang nama, sifat, dan ibadahnya kepada Allah ‎ﷻ. Seorang hamba ketika di dunia tidak akan mampu mendapatkan hal yang lebih mulia dan utama serta sempurna daripada mengenal Allah‎ﷻ. Itulah anugerah termulia daripada Allah ‎ﷻkepada hamba-Nya, dan itulah inti tauhid dan sumbernya. Barangsiapa yang dibukakan baginya pintu ilmu ini, maka terbukalah pintu tauhid yang murni dan iman yang sempurna.

[Kefahaman hati yang dimaksudkan adalah, seorang Muslim itu apabila sudah kenal dengan nama-nama Allah ‎ﷻ dan sifat-Nya, ada kesan pada diri mereka. Tidaklah mereka tahu sahaja, tetapi ada kaitan dengan hati mereka, sama ada takjub, berharap, tawakal dan sebagainya. Inilah tujuan kita belajar Asma’ul Husna ini.]

Di sini perlu untuk diketahui bahawa mengenal Allah ‎ﷻ ada dua macam, iaitu pertama, sekadar mengenal, yang hal ini sama antara manusia, yang baik, yang jelek, yang taat dan yang berbuat maksiat.

Kedua, pengenalan yang menimbulkan rasa malu, cinta, bergantungnya hati, rindu, takut, bertaubat, selalu dekat, dan sentiasa menghadap kepada-Nya.

[Kita bukan hendak kenal Allah ‎ﷻ sahaja. Ini semua orang boleh belajar dan boleh tahu. Profesor di universiti luar negara seperti Oxford pun boleh senaraikan sifat-sifat Allah ‎ﷻ dan boleh bagi kelas tentang Allah‎ﷻ. Tetapi yang lebih penting adalah kesan pada hati. Kesan itu yang kita hendak. Kita hendak didik hati kita lekat dengan Allah‎ ﷻ, terkesan dengan Allah‎ ﷻ.]

Pengenalan seperti ini merupakan sumber segala bentuk kebaikan dan mata air bagi setiap keutamaan. Oleh kerana itu, metode Al-Qur’an dalam berdakwah kepada kebenaran, pentunjuk dan memperingatkan dari segala mara bahaya dan kebinasaan didasari oleh pengenalan terhadap ilmu yang mulia ini.

Di dalam Al-Qur’an, Allah ‎ﷻ menyebutkan sifat kesempurnaan-Nya, ketinggian-Nya di atas Arsy, sifat bicara dan dialog-Nya, keluasan ilmu, dan perwujudan kehendak-Nya, yang dapat membawa seorang hamba kepada keikhlasan, pengesaan, dan kebencian kepada kesyirikan.

[Senarai Asma’ul Husna ini diambil dari Al-Qur’an kerana di situlah Allah‎ ﷻ memperkenalkan Diri-Nya. Kalau anda perasan, banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang diakhiri dengan menyebut sifat-sifat Allah‎ ﷻ. Tetapi kena belajar tafsir baru faham apakah yang hendak disampaikan.

Akan tetapi, memang dalam kitab-kitab tafsir pun tidak dijelaskan sangat tentang Asma’ul Husna ini. Maka kerana itu kita bincangkan khusus di sini supaya penekanan lebih mendalam dapat diberikan.]

Allah‎ ﷻ menyebutkan kepada mereka sifat kesempurnaan dan kemuliaan-Nya yang dapat menggiring hati mereka untuk bersegera kepada seruan-Nya dan bergegas untuk menaati-Nya, dan berlumba-lumba dalam mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk selalu mengingat, bersyukur, dan beribadah kepada-Nya dengan sebaik-baiknya.

Allah ‎ﷻ juga menyebutkan sifat-sifat-Nya ketika Dia memberikan khabar gembira dan memperingatkan hamba-Nya untuk memperkenalkan kepada hati, siapa yang berhak untuk ditakuti dan diharapkan.

[Begitu tinggi tujuan kita mengenal Allah‎ ﷻ ini. Perkara yang disebut-sebut ini sepatutnya memang kena ada dalam hati. Maka ia dapat dipenuhi dengan kita kenal Allah ‎ﷻ melalui Asmaul Husna ini.]

Dia menyebutkan sifat-sifat-Nya juga ketika menjelaskan hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan-Nya agar hamba benar-benar mengagungkan perintah-Nya serta menjalankan syariat-Nya. Sedikit sekali anda mendapatkan ayat yang berkaitan dengan hukum, kecuali diakhiri dengan salah satu atau sebahagian sifat Allah ‎ﷻ. Terkadang disebutkan dahulu sifat-Nya pada permulaan ayat atau pertengahan atau pada akhirnya. Seperti firman Allah ‎ﷻ,

قَد سَمِعَ اللهُ قَولَ الَّتي تُجٰدِلُكَ في زَوجِها وَتَشتَكي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسمَعُ تَحاوُرَكُما ۚ إِنَّ اللهَ سَميعٌ بَصيرٌ

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang bersoal jawab denganmu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

[Al-Mujadilah: 1]

[Allah ‎ﷻ mengingatkan sifat-Nya kepada kita apabila menyebut tentang hukum supaya kita menjaga benar-benar hukum itu. Sebagai contoh dalam ayat ini, disebut sifat Allah‎ ﷻ yang maha mendengar, supaya kita sedar yang apa sahaja yang kita katakan, Allah ‎ﷻ mendengar sahaja setiap butir.

Allah ‎ﷻ juga beritahu Dia maha melihat segala perbuatan kita. Supaya kita sedar yang kalau kita tidak menjaga sesuatu hal atau hukum itu, Allah‎ ﷻ sedang melihat dan kita akan ditanya dan dibalas dengan perbuatan kita itu.]

Allah ‎ﷻ juga menyebutkan sifat-sifat-Nya ketika seorang hamba bertanya kepda Rasul-Nya tentang-Nya. Dia juga menyebutkan sifat-sifat-Nya ketika mereka bertanya kepada-Nya tentang hukum-hukum-Nya. Hukum-hukum Allah‎ ﷻ, semuanya ditegakkan untuk mengingat nama-nama Allah ‎ﷻ dan sifat-sifat-Nya, bahkan salat tidak dikerjakan, kecuali dengan menyebut nama Allah‎ ﷻ dan sifat-Nya.

Menyebut nama dan sifat-sifat-Nya merupakan inti dan rahsia di sebalik ibadah salat, yang selalu mengiringinya daripada pertama hingga terakhir. Sesungguhnya Allah ‎ﷻ memerintahkan untuk ditegakkannya salat dengan tujuan untuk disebut nama dan sitat-Nya. Demikianlah semua ketaatan dan ibadah, mengenal nama dan sifat-Nya merupakan dasar bagi kebahagiaan dan pintu bagi semua kebaikan, dan hidayah hanya di tangan Allah ‎ﷻ.

[Hati kita kena sentiasa tertaut dengan Allah ﷻ sepanjang masa. Sekurang-kurangnya kita ingat kepada Allah‎ ﷻ semasa melakukan ibadah. Maka kerana itu dalam ibadah, banyak disebut-sebut nama-Nya dan sifat-Nya. Maka alangkah baik kalau semasa kita sebut nama-nama-Nya itu, kita faham apakah maksud nama-nama itu? Tentu lebih memberi khusyuk kepada salat kita, bukan?]

Sesungguhnya ilmu tentang nama dan sifat Allah‎ ﷻ merupakan ilmu yang diberkahi, memiliki banyak pelajaran berharga, dan manfaat yang banyak, bermacam-macam buah dan pengaruhnya. Tampak jelas keutamaan ilmu ini dan keagungan mantaatnya dari banyak sisi:

Pertama: Sesungguhnya ilmu ini adalah semulia-mulianya ilmu, seutama-utamanya, dan setinggi-tingginya kedudukan. Keutamaan suatu ilmu dilihat dari sisi kandungan ilmu tersebut.

Tidak ada ilmu yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang nama dan sifat-Nya yang tercantum dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah ﷺ.

Oleh kerana itu, menyibukkan diri dengan ilmu ini dan memahaminya merupakan suatu kesibukan terhadap hal yang mulia.

[Oleh kerana Allah ‎ﷻ paling penting dalam kehidupan kita, maka mempelajari tentang Allah ‎ﷻ secara automatik menjadi ilmu yang paling penting. Maka jangan kita ambil ringan dengan ilmu ini. Ia tidak boleh tidak, mesti dipelajari dengan sebaik mungkin.]

Kedua: Mengenal Allah ‎ﷻ dan memahami ilmu ini mengantarkan seorang hamba untuk mencintai-Nya, mengagungkan, dan memuliakan-Nya, selalu takut dan berharap kepada-Nya, serta mengikhlaskan amal perbuatan untuk-Nya.

Ketika pengenalan hamba terhadap Allah ‎ﷻ sudah menguat, maka sungguh besar pengagungannya terhadap Allah ‎ﷻ, ketundukannya kepada syariat-Nya, serta konsistennya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

[Pengetahuan Asma’ul Husna akan memberi kesan yang baik bagi diri seorang hamba. Ia akan menggerakkan hamba itu melihat Allah ‎ﷻ dengan kata mata yang baru. Mungkin sebelum itu dia sudah kenal setakat biasa-biasa sahaja, namun apabila sudah belajar Asma’ul Husna, pengetahuan itu akan menggerakkan dirinya menjadi insan yang lebih baik.]

Ketiga: Sesungguhnya Allah ‎ﷻ mencintai nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan mencintai pengaruhnya dalam diri makhluk-Nya. Ini merupakan bahagian daripada kesempurnaan-Nya.

Dia Witir (Maha ganjil) mencintai sesuatu yang witir,

Dia Maha Indah yang menyukai keindahan,

Maha Alim (Mengetahui) yang mencintai para ulama,

Dia Maha Dermawan yang mencintai kedermawanan,

Maha Kuat yang lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah,

Maha Pemalu yang mencintai orang yang memiliki rasa malu,

Maha Menerima Taubat yang mencintai orang yang bertaubat,

Maha Bersyukur yang mencintai orang yang bersyukur,

Maha Jujur yang cinta kepada orang yang jujur,

Maha Baik yang cinta kepada orang-orang yang berbuat baik,

Maha Kasih Sayang yang cinta kepada orang yang berkasih sayang dan Dia mengasihi hamba-hamba-Nya yang suka mengasihi,

Maha Penutup yang cinta kepada orang yang menutup aurat para hamba-Nya,

Maha Pemaaf yang cinta kepada orang yang memaafkan,

Maha Baik yang cinta kepada kebaikan dan orang yang berbuat baik,

Maha Adil yang cinta kepada keadilan.

Dia Membalas hamba-Nya sesuai dengan sifat-sifat-Nya, dan pembahasan ini amat luas yang menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan ilmu ini.

[Apabila kita kenal sifat-sifat Allah ‎ﷻ, maha kita akan tahu apakah yang Allah ‎ﷻ suka. Maka kita boleh mengubah sikap kita menjadi insan-insan yang Allah ‎ﷻ suka. Kita menjadikan diri kita selari dengan sifat-sifat Allah ‎ﷻ yang kita akan belajar daripada Asma’ul Husna ini.

Dalam ertikata lain, kita cuba ‘meniru’ sifat-sifat Allah ‎ﷻ ini. Sifat-sifat ini memberi kesan kepada kita. Kita juga hendak jadi seperti Allah ‎ﷻ. Iaitu mana-mana sifat yang kita boleh ikuti.]

Keempat: Sesungguhnya Allah ‎ﷻ menciptakan makhluk-Nya daripada ketiadaan dan menundukkan bagi mereka apa yang ada di langit dan di bumi agar mereka mengenal dan menyembah-Nya, sebagaimana Allah ‎ﷻ berfirman,

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَـٰوَٲتٍ۬ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَہُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدِيرٌ۬ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عِلۡمَۢا (١٢)

“Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.” [Talaq: 12]

Juga dalam ayat yang lain:


وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ (٥٦)
مَآ أُرِيدُ مِنۡہُم مِّن رِّزۡقٍ۬ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطۡعِمُونِ (٥٧)

“Dan Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.
Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan Lagi Sangat Kukuh.” [Dzariyaat: 56-57]

Kesibukan hamba dalam mengenal nama Allah ‎ﷻ dan sifat-Nya adalah kesibukan yang berkaitan dengan tujuan penciptaannya. Meninggalkan dan menyia-nyiakan hal ini merupakan bentuk penyia-nyiaan terhadap tujuan diciptakannya. Tidak selayaknya bagi seorang hamba yang telah banyak Allah ‎ﷻ kurniai nikmat dan keutamaan-Nya untuk dia jahil terhadap Rabbnya dan berpaling mengenal-Nya.

[Kita kena sedar apa tujuan kita hidup di dunia ini. Kenapa kita dilahirkan? Adakah untuk makan dan minum, berkeluarga, kerja dan kemudian mati? Kalau begitulah sahaja, maka sia-sialah sahaja hidup kita ini.

Ketahuilah yang tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah ‎ﷻ. Buktikan diri kita adalah hamba yang sebenar-benarnya hamba. Maka hamba kena kenal tuan. Macam mana hendak menjadi hamba yang sejati kalau Tuan sendiri tidak kenal. Tuan kita adalah Allah ‎ﷻ. Maka kita kena berusaha untuk kenal Allah ‎ﷻ.

Cara untuk kenal Allah ‎ﷻ mestilah dengan Allah ‎ﷻ memperkenalkan Diri-Nya dan ilmu yang Allah ‎ﷻ kenalkan Diri-Nya adalah ilmu Asma’ul Husna.]

Kelima: Salah satu rukun iman yang enam dan yang paling mulia, utama, serta yang merupakan dasar adalah iman kepada Allah ‎ﷻ. Iman bukan hanya sekadar ucapan seorang hamba, “Aku beriman kepada Allah ‎ﷻ, tanpa didasari oleh pengenalan terhadap-Nya, bahkan hakikat iman kepada Allah ‎ﷻ adalah seorang hamba mengenal Rabb yang dia imani dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui nama dan sifat-Nya hingga dia sampai kepada darjat keyakinan.

[Bagaimana kita hendak kata kita beriman dengan sebenarnya kalau kita tidak kenal Allah ‎ﷻ? Tidak sempurna iman kalau tidak kenal Allah‎ ﷻ.]

Sesuai dengan kadar pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, maka itulah kadar imannya. Semakin bertambah pengetahuannya tentang nama dan sifat-Nya semakin bertambah pula pengenalannya terhadap Rabbnya dan semakin bertambah keimanannya, dan jika semakin berkurang, maka semakin berkurang pula keimanannya.

[Iman dan ilmu meningkat. Bezanya adalah ilmu kita. Semakin tinggi ilmu kita, semakin iman kita naik. Maka kerana itulah pentingnya kita terus belajar dan belajar. Kadar pencapaian manusia tidak sama. Ada yang biasa-biasa sahaja, ada yang terkehadapan, malah ada yang tertinggal di belakang. Ini adalah rezeki daripada Allah ‎ﷻ.

Asalkan kita terus berusaha belajar dan meningkatkan ilmu. Banyak atau sedikit, ia bergantung kepada usaha kita dan juga pemberian pemahaman daripada Allah ‎ﷻ.]

Barangsiapa yang mengenal Allah ‎ﷻ, maka dia juga mengenal apa yang selainnya dan jika dia jahil terhadap-Nya, maka dia akan jahil pula terhadap selain-Nya. Allah ‎ﷻ berfirman,

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَٮٰهُمۡ أَنفُسَہُمۡ‌ۚ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ (١٩)

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” [Al-Hasyr: 19]

[Kalau kenal Allah ‎ﷻ, maka Allah ‎ﷻ akan bantu dengan ilmu yang lain. Kalau Allah ‎ﷻ pun tidak kenal, maka ilmu lain pun akan sia-sia.]

Barangsiapa yang melupakan Allah ‎ﷻ, maka Allah ‎ﷻ akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri, kebaikan-kebaikannya, serta jalan-jalan menuju kepada kejayaan di dunia dan di akhirat.

Keenam: Ilmu tentang Allah ‎ﷻ merupakan dasar segala hal. Sampai-sampai seorang yang berilmu tentangnya, dia selalu berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatan-Nya akan apa yang Allah ‎ﷻ takdirkan dan apa yang Allah ‎ﷻ syariatkan daripada hukum-hukum yang ada, kerana Allah ‎ﷻ tidak berbuat, kecuali sesuai dengan ketentuan nama dan sifat-Nya. Perbuatan-perbuatan-Nya berkisar antara keadilan dan keutamaan serta hikmah.

[Kalau kita tahu kedudukan Allah ‎ﷻ dengan sebenarnya, barulah kita senang hendak terima hukum-hukum Allah ‎ﷻ kerana kita sedar ia datang daripada Allah‎ ﷻ yang maha hebat.]

Oleh kerana itu, Dia tidak mensyariatkan hukum, melainkan sesuai dengan ketentuan kebaikan, hikmah, keutamaan, maupun keadilan-Nya. Khabar berita-Nya benar dan adil. Perintah dan larangan-Nya, semuanya adil dan hikmah.

Oleh kerana itu, seorang hamba apabila merenungkan Al-Qur’an dan hadith Rasulullah ﷺ tentang nama, sifat, serta perbuatan-Nya, dan merenungkan apa yang Allah ‎ﷻ sucikan diri-Nya daripada hal-hal yang tidak layak bagi-Nya, merenungkan hari-hari dan perbuatan-perbuatan-Nya pada para wali dan para musuh-Nya yang telah Allah ‎ﷻ kisahkan kepada hamba-hamba-Nya dan Allah ‎ﷻ persaksikan kisah tersebut kepada mereka, agar mereka memahami bahawa sesembahan mereka yang haq dan dia tidak boleh menyerahkan ibadah, kecuali hanya kepada-Nya dan bahawasanya Allah ‎ﷻ Maha kuasa atas segala sesuatu dan bahawasanya Allah ‎ﷻ Maha Mengetahui atas segala sesuatu, dan Dia sangat keras seksa-Nya, dan Dia Maha pengampun lagi Maha Penyayang, dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana, dan bahawasanya Dia Maha Berbuat apa yang Dia kehendaki, dan bahawasanya rahmat dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, dan bahawasanya semua perbuatan-Nya berkisar antara hikmah, rahmat, keadilan, kebaikan, dan tidak ada sedikit pun yang keluar daripadanya.

Apabila seorang hamba merenungkan hal ini, maka akan menambahkan keyakinan dan kekuatan dalam iman dan kesempurnaan dalam tawakal serta kebaikan dalam beribadah kepada-Nya.

[Hanya apabila kita kenal Allah ‎ﷻ, barulah kita tahu bahawa hukum-hukum yang Allah ‎ﷻ berikan kepada kita itu adalah baik dan ia adalah untuk kebaikan kita. Barulah senang hati kita untuk ikut segala arahan-Nya.]

Ketujuh: Mengenal Allah ‎ﷻ, nama-nama, dan sifat-sifat-Nya merupakan perniagaan yang menguntungkan. Di antara keuntungannya adalah ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan lapang dada, tinggal di syurga Firdaus pada hari Kiamat, melihat ke wajah Allah ‎ﷻ yang mulia, meraih redha-Nya, serta selamat daripada kemurkaan dan azab-Nya.

[Inilah salah satu kelebihan dan fadhilat yang kita boleh dapat dengan mengkaji nama-nama Allah ‎ﷻ. Hati kita akan tenang kerana kita sudah kenal Allah ‎ﷻ dan senang untuk meletakkan pengharapan kita dan segala usaha kita pada-Nya.]

Jika hati telah tenang kepada keyakinan bahawa Allah ‎ﷻ adalah Rabbnya dan sesembahannya dan bahawasanya tempat kembalinya kepada-Nya, maka dia akan benar-benar dalam beribadah kepada-Nya, bersungguh-sungguh dalam menggapai kecintaan-Nya, mengharap kepada-Nya dan beramal untuk mencari redha-Nya.

[Seterusnya, kita akan dapat rasa nikmat yang amat sangat dalam ibadah kita kerana kita sedar kepada siapa kita sedang beribadah. Kita tahu siapa itu Allah ‎ﷻ dan kita sedar yang kita memang patut beribadah kepada-Nya. Maka, dalam kita bermunajat kepada-Nya, kita sedar kebesaran-Nya.]

Kelapan: Sesungguhnya ilmu tentang nama dan sifat Allah ‎ﷻ merupakan benteng daripada kegoncangan, perisai daripada ketergelinciran, pembuka pintu harapan, pembantu dalam kesabaran, menjauhkan daripada rasa malas, pendorong dalam ketaatan dan pendekatan, peringatan daripada maksiat dan dosa, hiburan ketika musibah dan mala petaka, senjata sakti daripada godaan syaitan, penyebab datangnya kecintaan dan kasih sayang, pemotivasi dalam kedermawanan, kebaikan dan kebajikan, dan masih banyak lagi buah daripada ilmu ini.

[Dengan mengetahui ilmu Asmaul Husna ini bukan sahaja membawa kita kepada mengenal Allah‎ ﷻ sahaja malah ia dapat mengelakkan kita daripada melakukan dosa dan tergelincir dalam kesesatan. Ini kerana kita akan kenal Allah ‎ﷻ dan sifat-sifat-Nya yang patut kita kenal. Maka kita akan takut untuk berbuat dosa.]

Inilah sekelumit penjelasan yang menunjukkan keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah ‎ﷻ serta keperluan yang mendesak kepadanya. Bahkan tidak ada kehendak yang melebihi kehendak hamba terhadap pengenalan kepada Rabb, pencipta, raja, dan pengatur semua perkara dan rezeki mereka.

Seorang hamba tidak terlepas daripada pertolongan Allah ‎ﷻ meski sekelip mata, dan tidak ada kebahagiaan serta kesucian, melainkan dengan mengenal serta beribadah dan beriman kepada-Nya.

[Amat banyak sekali kelebihan belajar ilmu Asmaul Husna ini. Maka jangan kita tidak ambil peluang untuk belajar ilmu yang amat hebat ini.]

Oleh kerana ini, seorang hamba akan mendapatkan bahagian kebahagiaannya dan memperoleh sanjungan serta pujian sesuai dengan kadar pengenalannya terhadap Rabbnya dan amal ibadahnya yang dapat mendatangkan keredhaan dan kedekatan kepada Rabbnya daripada ucapan yang benar dan amal yang baik.

[Semakin banyak kita kenal Allah ‎ﷻ maka kita akan semakin faham tentang Allah‎ ﷻ dan iman kita akan semakin meningkat dan tetap. Semoga Allah ‎ﷻ bantu kita mengenali-Nya dengan asbab belajar Asmaul Husna ini.. aameen…]

Rujukan: Kuliah Ustaz Adli Saad

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s