Tafsir Surah Tawbah Ayat 11 – 13 (Perangi ketua kufar)

Ayat 11:

‎فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الآياتِ لِقَومٍ يَعلَمونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

But if they repent, establish prayer, and give zakāh, then they are your brothers in religion; and We detail the verses for a people who know.

(MALAY)

Jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

 

فَإِن تابوا

Jika mereka bertaubat,

Dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah telah menceritakan tentang keburukan puak Musyrikin. Tapi Allah ingatkan yang manusia boleh berubah. Ada kemungkinan mereka bertaubat dan masuk Islam. Maknanya mereka masih ada harapan berhenti dari akidah syirik dan menerima ajaran Islam.

 

وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ

mendirikan solat dan menunaikan zakat, 

Kalau mereka bertaubat, mereka tidak boleh mengaku masuk Islam sahaja, tapi mereka juga kena tunjuk keislaman mereka dengan beramal dengan amalan Islam. Dua contoh yang diberi dalam ayat ini adalah mendirikan solat dan menunaikan zakat.

Ini adalah dua ibadah yang terpenting. Bukanlah kena buat dua perkara ini sahaja. Ada banyak lagi amalan lain. Disebut dua contoh ibadat ini untuk mewakili ibadat-ibadat yang lain.

 

فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ ۗ

maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. 

Kalau mereka boleh buat macam itu, maka mereka itu saudara kamu dari segi agama. Jangan lagi bermusuhan dengan mereka.

 

وَنُفَصِّلُ الآياتِ لِقَومٍ يَعلَمونَ

Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Allah beri penjelasan bagi mereka yang ingin memahami dan mencari kebenaran. Mereka yang mahu tahu apakah itu agama, sanggup meluangkan waktu untuk belajar. Tidaklah mereka rasa senang sahaja dengan ilmu yang ada. Mereka akan terus mencari kebenaran.

Malangnya kebanyakan dari masyarakat kita tidak kisah pun tentang agama. Yang mereka hirau kan adalah tentang keduniaan sahaja.

 


Ayat 12:

وَإِن نَكَثوا أَيمانَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وَطَعَنوا في دينِكُم فَقاتِلوا أَئِمَّةَ الكُفرِ ۙ إِنَّهُم لا أَيمانَ لَهُم لَعَلَّهُم يَنتَهونَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

And if they break their oaths after their treaty and defame your religion, then fight the leaders of disbelief, for indeed, there are no oaths [sacred] to them; [fight them that] they might cease.

(MALAY)

Jika mereka memutuskan sumpah (janji) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

 

وَإِن نَكَثوا أَيمانَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم

Jika mereka memutuskan sumpah (janji) sesudah mereka berjanji, 

Tetapi sekiranya puak Musyrikin itu memungkiri perjanjian mereka dengan pihak Muslim. Kalau ada terma-terma dalam perjanjian yang tidak dipenuhi atau mereka belot dari perjanjian itu.

 

وَطَعَنوا في دينِكُم

dan mereka mencerca agamamu, 

Dan mereka sanggup mencela agama Islam. Mereka mengatakan sesuatu yang menyakiti agama Islam atau umat Islam. Kalau mereka buat dua perkara ini, apa yang perlu kita sebagai umat Islam lakukan?

 

فَقاتِلوا أَئِمَّةَ الكُفرِ

maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, 

Allah kata maka hendaklah umat Islam perangi ketua-ketua kafir itu. Ini adalah kerana yang buat onar itu adalah ketua-ketua mereka yang buat perjanjian itu. Sedangkan orang-orang bawahan selalunya mengikut sahaja.

Kerana itulah Nabi Muhammad telah menyerang Mekah. Kerana misi Nabi Muhammad adalah untuk membasmi kesyirikan. Dan kepala syirik waktu itu ada di Mekah kerana di situlah diletakkan segala macam jenis berhala dan dijaga oleh puak Quraish. Maka memang patutlah mereka kena serang.

Qatadah dan lain-lainnya mengatakan, yang dimaksudkan dengan أَئِمَّةَ الكُفرِ (aimmatal kufri) atau ‘para pemimpin orang-orang kafir’ ialah seperti Abu Jahal. Atabah, Syaibah, Umayyah ibnu Khalaf, serta sejumlah pemuka Quraisy lainnya.

Disebutkan dari Mus’ab ibnu Sa’d ibnu Abu Waqqas, bahawa Sa’d ibnu Abu Waqqas bersua dengan seorang lelaki dari kalangan Khawarij. Maka orang Khawarij itu berkata, “”orang ini termasuk aimmatul kufri.” Sa’d menjawab, “Kamu dusta, bahkan aku telah memerangi aimmatal kufri.” Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih.

Al-A’masy telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Wahb, dari Huzaifah yang mengatakan bahawa jenis orang yang disebutkan di dalam ayat ini, sesudahnya tidak diperangi lagi. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ali ibnu Abu Talib r.a.

Tetapi pendapat yang sahih ialah yang mengatakan bahawa makna ayat ini adalah umum, sekalipun penyebab turunnya (asbabun nuzul) berkaitan dengan orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy tidaklah terhad untuk mereka sahaja. Untuk itu, makna ayat ini mencakup orang-orang kafir Quraisy dan lain-lainnya.

Al-Walid ibnu Muslim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Safwan ibnu Amr, dari Abdur Rahman ibnu Jubair ibnu Nafir, bahwa ketika dia di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukannya ke negeri Syam dan berpesan kepada pasukannya, “Sesungguhnya kalian akan menjumpai suatu kaum yang kepalanya berlubang. Maka pukullah dengan pedang tempat bercokolnya setan pada mereka. Demi Allah, sesungguhnya membunuh seseorang dari mereka lebih aku sukai daripada membunuh tujuh puluh orang dari kalangan selain mereka. Demikian itu kerana Allah Swt. berfirman: maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. (At-Taubah: 12).” Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Oleh itu, kalau ada kriteria yang sama seperti yang ada para kafir Quraish itu, maka bolehlah mereka itu diperangi.

 

إِنَّهُم لا أَيمانَ لَهُم

kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya,

Mereka itu kena diserang dan dikalahkan kerana sesungguhnya mereka itu golongan yang tidak boleh dipegang janji. Mereka tidak menghargai janji yang mereka telah bersumpah padanya. Kata-kata mereka sebenarnya tidak ada nilai kerana mereka tidak ada etika.

 

لَعَلَّهُم يَنتَهونَ

agar supaya mereka berhenti.

Mudah-mudahan dengan diserang mereka itu, mereka berhenti dari melakukan kejahatan lagi. Mereka itu jenis yang tak faham bahasa dan kalau tidak ditunjukkan dengan cara perang, ditundukkan dengan pedang, mereka tidak akan berhenti. Inilah sahaja cara untuk memberhentikan mereka.

 


Ayat 13: Ayat targhib kepada jihad qital.

‎أَلا تُقاتِلونَ قَومًا نَكَثوا أَيمانَهُم وَهَمّوا بِإِخراجِ الرَّسولِ وَهُم بَدَءوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخشَونَهُم ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَوهُ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ

(SAHEEH INTERNATIONAL)

Would you not fight a people who broke their oaths and determined to expel the Messenger, and they had begun [the attack upon] you the first time? Do you fear them? But Allāh has more right that you should fear Him, if you are [truly] believers.

(MALAY)

Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merosak sumpah, dan mereka telah keras berkemahuan untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

 

أَلا تُقاتِلونَ قَومًا نَكَثوا أَيمانَهُم

Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merosak sumpah,

Allah tanya kepada umat Islam di Madinah, kenapakah mereka tidak berperang dengan mereka yang  telah memungkiri janji perdamaian? Kenapa lagi nak beri peluang kepada mereka? Kerana belot kepada perjanjian itu adalah perkara yang amat berat.

 

وَهَمّوا بِإِخراجِ الرَّسولِ

dan mereka telah keras berkemahuan untuk mengusir Rasul

Dan Allah ingatkan puak  mukmin bahawa puak Musyrikin Mekah itulah berkeinginan sungguh untuk menghalau keluar Nabi Muhammad dari bumi Mekah dulu. Apa mereka sudah lupakah?

 

وَهُم بَدَءوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ

dan merekalah yang pertama memulai memerangi kamu? 

Dan Allah ingatkan mereka yang Musyrikin Mekah itulah yang telah memulakan memerangi Rasulullah dan umat Muslim semasa mula-mula dulu lagi masa di Mekah dulu. Padahal waktu itu para sahabat hanya hendak mengamalkan Islam dengan aman. Tapi pihak Quraisy telah menindas dan menyeksa mereka.

Lihatlah bagaimana Allah senaraikan satu persatu kesalahan Musyrikin Mekah itu. Itulah sebabnya susah kalau kita hendak membaca ayat-ayat ini secara umum. Kerana kalau nak serang puak kafir, itu hanya boleh dilakukan kalau mereka telah buat kesalahan seperti yang telah disebutkan ini.

Jadi kalau ada pelampau Muslim yang hendak menggunakan ayat-ayat ini untuk bom, bunuh tanpa usul periksa orang  kafir, macam mana agaknya mereka terjemah ayat-ayat ini? Apakah mereka nampak perkataan ‘bunuh’ sahaja tanpa nampak syarat-syarat yang telah disenaraikan?

 

أَتَخشَونَهُم

Adakah kamu takut kepada mereka?

Allah soal mereka: sama ada mereka masih takut kepada puak Musyrikin itu? Adakah takut sampai tak berani nak menyerang mereka?

 

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَوهُ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ

padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

Allah kata kalau benarlah mereka ada rasa takut kepada musyrikin itu, itu tidak patut. Kerana Allah lah yang berhak ditakuti.

Itu pun sekiranya mereka benar-benar beriman. Kalau mereka mengaku beriman, maka mereka kena takut lebih kepada Allah.

Allahu a’lam. Sambung ke ayat yang seterusnya

Kemaskini: 20 Februari 2019


Rujukan:

Maulana Hadi

Nouman Ali Khan

Tafsir Ibn Kathir  

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s